A végrehajtás arányossága és fokozatossága

2017. június 30. dr. Plausin Éva

Dolgozatom választott témája a végrehajtás arányossága és fokozatossága. A cím és a téma magában foglalja a végrehajtás arányosságának és fokozatosságának az alapelvét és ezen elvnek elsősorban a pénzkövetelés végrehajtására vonatkozó eljárás szabályaiban való megjelenését és magát a végrehajtó által igénybe vehető cselekményeket. Az alapvető cél ezen alapelv és érvényesülésének bemutatása a kielégítési végrehajtás során, valamint a számomra lényeges kérdésekhez kapcsolódó bírói gyakorlat megismerése és megismertetése, tekintettel arra, hogy a későbbiekben is inkább a végrehajtási eljárás során – álláspontom szerint – nagyobbrészt háttérben mozgó és „nagy testvérként” felügyeletet gyakorló bíróságokra háruló feladatok elvégzésével, mintsem a végrehajtókra háruló feladatokkal kívánok foglalkozni.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés