Az új Polgári Törvénykönyv hatása a kapcsolattartás szabályozására

2017. július 6. dr. Schwalm Andrea

A publikáció a kapcsolattartási jog általános szabályainak, tartalmának, formáinak, a kapcsolattartás rendezése körében született bírósági, eseti döntések hatására kialakult gyakorlat bemutatására irányul, kiemelve az új Polgári Törvénykönyv által hozott módosításokat és hangsúlyozva, hogy a hatálybalépése a szabályozás mely területein változtathat az eddigi bírói gyakorlaton.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
PTK