Iura novit curia? The aim of the preliminary ruling procedure and its achievement from a civil law perspective- Az előzetes döntéshozatali eljárás célja, céljának megvalósulása egy kontinentális jogrendszeri szemszögből

2017. június 25. dr.Hegyi Áron

A dolgozat az Európai Unió előzetes döntéshozatali eljárásának hatékonyságát elemzi abból a szemszögből, hogy az „újonnan csatlakozott” (2004-) tagállamok bírósága milyen módon alkalmazza a – bizonyos esetekben – kötelezően vagy az eljáró bíró mérlegelése alapján igénybe vehető eljárást. Az elemzés fő tárgya a az Európai Unió Bíróságának jogfejlesztő esetjogának áttekintése abból a szempontból, hogy egy, a kontinentális jogrendszerben szocializálódott bírót milyen mértékben segít vagy éppen hátráltat az Európai Unió Bírósága által alkotott jog. Továbbá, hogy a tagállamok között megfigyelhető számbeli különbségeket -az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésével kapcsolatban – milyen tényezők befolyásolhatják.

A Szerző joghallgató a Máltai Egyetem (University of Malta) Európai és Összehasonlító Jogi LL.M.- posztgraduális képzésén.

letöltés