A nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2004/113/EK irányelv alkalmazása a gyakorlatban

2017. július 14. Dr. Duró Edit - Dr. Kálmánczi Antal János

Cikkünk témáját a 2013. október hó 21-22. napján Theszalonikiben, valamint 2016. április hó 25-26. napján Trierben megtartott EU Gender Equality Law (Nemek közötti egyenlőségre vonatkozó Európai Uniós jog) Szeminárium szolgáltatta. Tanulmányunk elsődlegesen Vassilis Karydis (a Peloponnese-i Egyetem professzora, görög ombudsman helyettes) valamint Nathalie Wuiame (a Rennes-i Egyetem oktatója) előadásain, az Európai Unió jogán, valamint az Európai Unió Bíróságának esetjogán alapul.

Dr. Duró Edit - bírósági titkár
Dr. Kálmánczi Antal János - bírósági titkár

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
EU