A gyermek- és ifjúságvédelem hatályos szabályozása az ügyészség közérdekvédelmi feladatainak tükrében

2017. július 20. dr. Mócza Réka

Az ügyészséget a közvélemény jellemzően a vádhatósággal azonosítja, büntetőjogon kívüli tevékenységéről általában nincs is tudomása. Azonban az ügyészség ez utóbbi területen végzett feladatai ugyanakkora jelenetőséggel bírnak, mint amelyet a büntetőeljárás egésze alatt fejt ki, kezdve a nyomozás feletti felügyelettől a vádképviseleten át egészen a büntetés-végrehajtás feletti ellenőrzésig. A polgári perekben és nemperes eljárásokban közérdekvédelmi – közjogi – ügyszakos ügyészek járnak el rendkívül sokrétű tevékenységet látva el.
Célkitűzésem tanulmányomban a gyermek - és ifjúságvédelemmel kapcsolatos szabályozás és az ügyész e területen ellátandó feladatainak rövid áttekintése.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés