A büntetőjogi és a polgári jogi felelősség tipikus esetei a sportban

2017. július 28. dr. Bozó Lilla

Dolgozatom tárgyát a sport világában jellemzően előforduló büntetőjogi és polgári jogi felelősségi esetek áttekintése képezte, mellyel célom e körben a büntető- illetve a polgári jogi felelősség általános szabályainak, illetve azoknak a sajátosságoknak az ismertetése volt, melyek a sporttevékenységek végzéséhez kapcsolódó felelősségi jogi helyzetek eltérő kezelését igénylik.

Témám feldolgozásának érdekességét az adta, hogy a sportról szóló 2004. évi I. törvény a sportfegyelmi felelősségen kívül a felelősség tekintetében sportra vonatkozó speciális sportjogi rendelkezéseket nem tartalmaz, eltekintve attól, hogy a kártérítés témakörét két esetben érinti. Mindebből következően alappal merülhetett fel a dolgozatom írása során az a kérdés, hogy vajon van-e szükség speciális, a sporttal kapcsolatos büntető- illetve polgári jogi felelősség szabályozására?

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐJOG
POLGÁRI JOG