Az egyenlő bánásmód a munka világában: egyenlő munkáért egyenlő bér

2017. július 31. Dr. Szomszéd Éva

Az egyenlő bánásmód megsértésének egyik sarkalatos területe a munkajog világa, ahol a társadalom különböző csoportjai, úgy, mint a romák, a fogyatékossággal élők, a nők, valamint a fiatal és idősebb munkavállalók a megkülönböztetés alanyaivá válhatnak, kiszolgáltatottságuk okán alacsonyabb jövedelemért, nem megfelelő munkakörülmények mellett, akár bejelentés nélkül, „feketén” kényszerülnek munkát vállalni, olykor írásbeli munkaszerződés megkötése nélkül. Az uniós szabályozás, a jogharmonizációs elvek azonban megkövetelik azt, hogy a munkához jutás, a munkavégzés, a foglalkoztatás terén az egyenlő bánásmód érvényesülése egyaránt biztosított legyen.
A dolgozat az egyenlő bánásmód hazai jogi szabályozásának bemutatásán, a védett tulajdonságok áttekintésén túlmenően a bizonyítás szabályait részletezi, majd kitér a leggyakoribb jogsértés, az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének megsértésével kapcsolatos szabályokra, bírósági gyakorlatra.

A Szerző bíró.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
ALAPJOGOK