A vagyon elleni bűncselekmények rendszere

2017. július 31. dr. Bartha András

A tanulmány célja a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXXVI. fejezetében
található vagyon elleni bűncselekmények, azok történeti, tudományos hátterének részletes bemutatása. A
bevezető részt követően a téma megfelelő megértéséhez nélkülözhetetlen polgári jogi alapfogalmakat,
majd a magyar jogfejlődés tükrében a vagyon elleni bűncselekmények fejlődését, változásait mutatja be a
tanulmány. Részletesen ismertetésre kerülnek a jogtudomány által kimunkált, a bűncselekmények
csoportosítására vonatkozó irányzatok. Az alapvető fogalmak tisztázásával bemutatásra kerül a vagyon
elleni bűncselekmények minősítési rendszerének tudományos háttere, illetve olyan jogalkalmazási
kérdések, amelyek speciálisan a tanulmány által érintett bűncselekményeknél merülhetnek fel.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐJOG