A bûnügyi költség elévülésével kapcsolatos kérdések

2017. augusztus 15. dr. Borombós Árpád

A bírósági végrehajtás foganatosításával kapcsolatos kérdések közül a gyakorlatban viszonylag kevés szó esik az elévülésrõl, hiszen úgy gondolhatnánk, hogy egy régóta letisztult, részletesen szabályozott jogintézményrõl van szó. Ez az állítás, azonban csak részben igaz, hiszen a törvényszéki végrehajtó hatáskörébe tartozó bûnügyi követelések elévülése kapcsán számos szabályozatlan kérdés merül fel, melyre sem a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.), sem pedig a Polgári törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) nem ad kellõ választ. A gyakorlat próbálta kitölteni a jogszabályi kereteket, de egységes gyakorlatról – holott szükség lenne rá - ennek ellenére nem beszélhetünk.

A Szerző törvényszéki végrehajtó.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
VÉGREHAJTÁSI JOG