Kisbűncselekmény-e a szabálysértés? A szabálysértési és büntetőjogi szabályozás duális fejlődése és az egyes tényállások különbségei a gyakorlatban

2017. október 3. dr. Jámbor Ilona

A szabálysértések elbírálásakor a bűncselekményi tényállásokkal való egyezőség és különbözőségből fakadó döntési nehézségek megoldási lehetőségei. A jogi szabályozásból adódó kettősségek történeti áttekintése és a jelen szabályozás dualitása. Az elhatárolási problémák megoldásában felhasználható, a bírói gyakorlat által kimunkált eseti döntések, elvi döntések, jogegységi határozatok, valamint a jogalkotó szándékának felismerését könnyítő lehetőségek.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
SZABÁLYSÉRTÉS