A gyermeki jogok érvényesülése a Ptk. IV. könyvének tükrében

2018. január 11. dr. Szabó Bernadett

A gyermek a bírósági eljárás során számára ismeretlen helyzettel, idegen emberekkel, számára nehézkes, jogi nyelvezetben megnyilvánuló kommunikációval találkozik. A Szerző jogászként és két gyermekes édesanyaként fokozott felelősséget érez aziránt, hogy a gyermekek lehetőség szerint minél hamarabb – értelmi fejlettségüknek megfelelő módon – megismertessék az igazságszolgáltatás rendszerében őket illető jogokat, valamint a rájuk háruló kötelezettségeket, és ezáltal jogkövető és tudatos emberré válhassanak.

Az írás - a teljesség igénye nélkül - bemutatja, hogyan jutnak érvényre a gyermeki jogok a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény IV. családjogról szóló könyvében.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI ELJÁRÁSJOG
GYERMEKJOGOK
GYERMEKBARÁT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
ÚJ PTK