Az elévülés mint a végrehajtás elrendelésének és foganatosításának esetleges akadálya

2018. április 18. dr. Molnár Klára

A tanulmány a Vht.-ban szabályozott elévülés jogintézményét kívánja bemutatni a bírósági gyakorlat tükrében, a jogutódlás tárgykörben közzétett publikációhoz hasonló rendszerben.

A dolgozat jogtörténeti szabályozásra is kitér. Figyelemmel van arra, hogy a Vht. 2018. január 1-jétől módosult. A kérelemre és a hivatalból vizsgálandó eseteket is bemutatja. Mivel a Szerző bírósági közvetítő is, jelen irományban is ráirányítja a figyelmet a bírósági közvetítésre.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
MEDIÁCIÓ
VÉGREHAJTÁSI JOG