1 Az említett határozat V. 1-3. pontjai

2 Alkotmány 2. § (1)

3 Alkotmány 47. § (2)

4 Az említett határozat V. 4. pontja

5 Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. tv. 27. § (2)

6 Pfv. E. 20.061/2005/4.