1. Helyi közigazgatási törvény, 68. szakasz, b) pont.

2. Helyi közigazgatási törvény, 66. szakasz.

3. Helyi közigazgatási törvény, 88. szakasz.

4. 38. szakasz, e) pont.

5. Lásd: Veress Emõd " A helyi közigazgatási törvény. Kommentár a gyakorlat számára, RMDSZ, Kolozsvár, 2002, 73-74. old.

6. Helyi közigazgatási törvény, 78. szakasz (2). bekezdés.

7. Lásd: Önkorhír, 2002 február-április.

8. A "Report on relations between the public, the local assembly and the executive in local democracy (the institutional framework of local democracy)" hasonlóképpen osztályoz. Congress of Local and Regional Authorities of Europe, Strasbourg, 2002.

9. Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Izland, Lettország, Litvánia, Norvégia, Spanyolország, Svédország.

10. Albánia, Magyarország (1994 óta), Olaszország (1993 óta), Makedónia, Törökország, Ukrajna, Portugália, Románia, Szlovénia. Németországban Land-onként változik, többségükben viszont közvetlenül választják a polgármestert. Írországban, Belgiumban és Litvániában egy meglehetõsen erõs tendencia létezik a végrehajtó szerv közvetlen kijelölésére.

11. Belgium. Itt a "bourgmestre"-t a Korona nevezi ki (vagyis a belügyminiszter), az alpolgármestert a helyi küldöttgyûlés választja tagjai közül. Viszont a "bourgmestre" kinevezését helyi szinten is jóvá kell hagyják.

12. A Report... szerint ez nem probléma, a visszafogottságnak az a magyarázata, hogy a helyi önkormányzatokat eddig elsõsorban közigazgatási hatóságként kezelték, annak ellenére, hogy ezek politikai intézmények is. A jelentés ezért alapoz a helyi demokrácia intézményes kereteinek leírásakor alkotmányjogi fogalmakra, sõt, szerintem tévesen, "helyi alkotmányjogról" (local constitutional law) is beszél.

13. Petrétei József " Kormányzás és kormányzati rendszer, in: Válogatott fejezetek a rendszeres alkotmánytan körébõl, Pécs, 1996, 225. old.

14. Lásd a helyi közigazgatási törvény 38. szakaszának a) pontját; 61, 78-82 és 152. szakaszokat. Így valósul meg a helyi "hatalommegosztás"; a döntéshozás, vagyis a helyi tanács intézményesen el van különítve a végrehajtástól, vagyis a polgármestertõl és az alpolgármestertõl. Persze, a kérdés a valóságban sokkal bonyolultabb, hiszen a polgármester, hatáskörének korlátjain belül, döntéseket is hozhat, feladatköre nem korlátozódik helyi tanácsi határozatok végrehajtására. Részletesen: A helyi közigazgatási törvény. Kommentár..., 65 és 75-77 old; Az alpolgármester mandátuma, Önkorhír, 2002/1; Az alpolgármester hatásköre, Önkorhír, 2002/2.

15. Helyi közigazgatási törvény, 104. szakasz a) pont; A helyi közigazgatási törvény. Kommentár..., 90. old.