PTE ÁJK szakirányú továbbképzések 2015-ben

Budapesti és pécsi helyszíneken!

Jelentkezési határidő: meghosszabbítva 2015. szeptember 15-ig!

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szakirányú továbbképzései speciális szaktudást és szakismeret megszerzését biztosítják a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára – már budapesti és pécsi helyszíneken is. A jogpolitikai, a jogi szakismeretek elsajátításával és a határtudományok megismerésével hallgatóink olyan vezetői és szakmai kompetenciákat sajátítanak el, amelyek lehetővé teszik egyéni munkaterületükön felmerülő komplex feladatok hatékonyabb ellátását.

A Kar falai között tanult például Sólyom László és Mádl Ferenc köztársasági elnök, oktatói között ma olyan személyiségeket találunk, akik jelenleg is alkotmánybírák, kormánytagok vagy országos intézmények vezetői. A PTE ÁJK-n 1975. óta folyik posztgraduális képzés.

Szakjogász képzések

 • budapesti képzési helyszínen
Képzésköltségtérítés/félév
Civilisztikai szakjogász200.000 Ft
Energetikai szakjogász220.000 Ft
Felsőoktatási jogi szakjogász160.000 Ft
Fizetésképtelenségi (csődjogi) szakjogász160.000 Ft
Infokommunikációs szakjogász180.000 Ft
Közmenedzsment szakjogász140.000 Ft
Közoktatási jogi szakjogász160.000 Ft
Magánbiztonsági jogi szakjogász130.000 Ft
Munkajogi szakjogász130.000 Ft
Üzleti és tranzakciós jogi szakjogász150.000 Ft
Végrehajtási jogi szakjogász160.000 Ft
Kriminalisztikai szakjogász110.000 Ft
 • pécsi képzési helyszínen
Képzésköltségtérítés/félév
Borjogi szakjogász220.000 Ft
Családjogi szakjogász110.000 Ft
Európa jogi szakjogász110.000 Ft
Gazdasági büntetőjogi szakjogász110.000 Ft
Katonai jogi szakjogász110.000 Ft
Sportjogi szakjogász140.000 Ft
Társasági jogi és cégjogi szakjogász110.000 Ft
Vadászati jogi szakjogász140.000 Ft
Vízjogi szakjogász140.000 Ft

Jogi szakokleveles képzések

 • budapesti képzési helyszínen
Képzésköltségtérítés/félév
Borjogi szakokleveles szakember160.000 Ft
Csődjogi jogi szakokleveles szakember140.000 Ft
Jogi szakokleveles adó- és vámnyomozó tanácsadó110.000 Ft
Jogi szakokleveles felsőoktatási szakember160.000 Ft
Jogi szakokleveles fogyasztóvédelmi szakember140.000 Ft
Jogi szakokleveles gazdaságvédelmi szakember140.000 Ft
Jogi szakokleveles javadalmazási tanácsadó150.000 Ft
Jogi szakokleveles közoktatási szakember160.000 Ft
Jogi szakokleveles magánbiztonsági szakember130.000 Ft
Jogi szakokleveles munkaügyi auditor150.000 Ft
Munkajogi szakokleveles tanácsadó150.000 Ft
Végrehajtási jogi szakokleveles tanácsadó140.000 Ft
 • pécsi képzési helyszínen
Képzésköltségtérítés/félév
Jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó110.000 Ft
Jogi szakokleveles gazdasági szakember110.000 Ft
Jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember110.000 Ft
Jogi szakokleveles vadászati szakember140.000 Ft
Katonai jogi szakokleveles tanácsadó110.000 Ft
Kriminalisztikai szakokleveles rendvédelmi szakember110.000 Ft
Sportjogi szakokleveles tanácsadó140.000 Ft

Teendők:

 • Jelentkezés 2015. szeptember 15. napjáig
 • Regisztrációs lap elektronikus kitöltése és beiratkozás 2015. szeptember 15-ig
 • A beiratkozási űrlap és az első félévre esedékes költségtérítési díj befizetést igazoló bizonylat másolatának postai úton történő elküldése az alábbi címre:

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Szakirányú Továbbképzések
7622 Pécs, Dohány utca 1-3.

Jelentkezzen a Jogi Fórum felületén keresztül és válasszon ajándék konferencia belépőt!

Borjogi szakjogász (Pécs)

A Bordeaux-i Egyetem és a PTE-ÁJK Közös MAGYAR nyelvű BORJOGI képzése Pécsett

A végzett hallgatók a Bordeaux 4 Master Borjogi diplomáját kapják, valamint a PTE Borászati Szakjogász végzettségét.

Képzés célja: A jogi karokon folyó alapképzés a borjog területén nem nyújt mélyebb ismereteket. A borjog körébe eső szabályokkal az agrárjog keretében foglalkozhattak az alapképzésben részt vevő hallgatók. Azonban az agrárjog nem kötelező tárgy a magyarországi jogi karokon, ahol pedig oktatják, a szűkös órakeret miatt a modern gyakorlati élet kívánalmainak nem kellő mélységű tanításra kerülhet csak sor. A szakjogász képzés több jogág speciális joganyagának elméleti és gyakorlati kérdéseit komplex módon bemutatni szándékozó képzés, amely a jogtörténeti előzmények és az összehasonlító jog eredményeire széles körűen kíván támaszkodni.

Jelentkezési feltételek: Állam-és Jogtudományi végzettség

Képzési idő: 2 félév (230 óra)

Képzési helyszín: Pécs

Oktatás rendje: havonta max. 2 alkalommal pénteki-szombati napokon blokkos rendszerben (15-18 óra)

A képzésben részt vevő oktatók a szakma világszínvonalú vezető szakemberei. A francia oktatók előadását szinkrontolmácsok fordítják magyarra. A gyakorlatias képzés

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke:
440.000 Ft félévenként 220.000 Ft a magyar borjogi szakjogász és a bordeaux-i oklevél (Pécs)
390.000 Ft félévenként 195.000 Ft csak a magyar borjogi szakjogász oklevél (Budapest vagy Pécs)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Borjogi szakjogász

Oktatott tárgyak:

I. félévII. félév
Szőlészeti földrajzA borpiacok EU jogi szabályozása
Borászati vállalkozások menedzsmentjeVédjegyjog
Szőlészeti és borászati pénzügyjogBorpiacok
Szőlészeti agrár-munkajogSzeszes italok piaca
BorjogtörténetNemzetközi szerződések joga
Szőlészeti és borászati agrárjogNemzetközi védjegyjog és földrajzi árujelzők joga
Eredetvédelmi jogKülföldi borpiacok
Összehasonlító borjog (Európai államok és az új bortermelő államok joga)A bor és a szeszes italok vámjoga
Borhamisítás és fogyasztóvédelemSzakdolgozat védése
Szőlőtartalmú szeszes italokA záróvizsga szóbeli vizsga, melynek anyaga: A borpiacok EU jogi szabályozása és a magyar agrár borjog
Kötelezően választható tárgyak: Idegen nyelvi szaknyelv

A képzés az alábbi területen dolgozó, vagy dolgozni kívánó szakemberek számára ajánlott:
Gyakorlati szakemberképzés, akik a diploma megszerzését követően az alábbi területeken dolgozhatnak:

 • ügyvéd (elsősorban a 22 magyar borrégió valamelyikében és a borforgalmazási központokban tevékenykedők)
 • vám és pénzügyőrség
 • Közigazgatásban dolgozók (borászati központi szervek és területi agrárigazgatás terén ténykedő jogászok)
 • A borászati és szőlészeti képviselet szerveknél (hegyközségeknél) dolgozók
 • Biztosítótársaságok (a szőlészeti és borászati szektorban tevékenykedő)
 • Bankok, pénzintézetek
 • Borászati szaklapok
 • Borászati vállalkozások
 • Borászati értékesítés (külkereskedelmi cégek jogászai)

Családjogi szakjogász (Pécs)

Képzés célja: a gyámügyi szakigazgatás, a családvédelem és családsegítés, valamint a szociális területen dolgozó, továbbá e területeken esetleg jogalkalmazói tevékenységet ellátó jogászok továbbképzése, a gyermekvédelmi törvény koncepciójának megfelelő családjogi és más határtudományi (pszichológiai), valamint nemzetközi családjogi és gyermekvédelmi ismeretek biztosítása útján. Célja továbbá a bontóperek, gyermekelhelyezési, gyermektartási és egyéb családjogi perek jogi képviseletét ellátó jogászok továbbképzése.

Jelentkezési feltételek: állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

Képzési idő: 3 tanulmányi félév + záróvizsga félév

Képzési helyszín: Pécs

Oktatás rendje: önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke: 110 000 Ft/félév + utolsó félévben 50.000 Ft záróvizsgadíj

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Családjogi szakjogász

Oktatott tárgyak:

I. félévII. félévIII. félévIV. félév
Alkotmányi értékekPolgári jogGyermeki jog, diákjogSzakdolgozat védése
Európai jogfilozófiaKözigazgatási jogCsaládjog II., nemzetközi családjogZáróvizsga az alábbi tárgyakból:
1. Családjog
2. Szociális jog, gyermekvédelem
Feminista jogtudományFiatalkorúak bűnözéseSzociális jog, gyermekvédelem
Strasbourgi ítélkezési gyakorlatPolgári eljárásjogGyermekpszichiátria
Humán genetikaCsaládjog I.Pszichológia
Polgári házasságÖröklési jog, hagyatéki eljárásAlternatív konfliktuskezelés

Európa jogi szakjogász (Pécs)

Képzés célja: a jogi egyetemi diplomával rendelkező szakemberek számára átfogó és speciális ismereteket nyújtson az Európai Unió jogáról, eljárási és anyagi jogának fontosabb területeiről: elsősorban az Európai Unió fontosabb gazdasági és politikai ágairól, azok jogi szabályozásáról, az Európai Unió joga és a nemzeti jogok kapcsolatáról, a nemzeti jogok egymáshoz való közelítéséről, az EU jogának a tagállamok általi végrehajtásáról, az Európai Bíróság előtti eljárásokról, az emberi jogok uniós védelméről.

Jelentkezési feltételek: állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

Képzési idő: 3 tanulmányi félév + záróvizsga félév

Képzési helyszín: Pécs

Oktatás rendje: önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke: 110 000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Európa jogi szakjogász

Oktatott tárgyak:

1. félév2. félév3. félév4. félév
Az Európai Unió intézmény- és jogrendszereA Belső Piac szabályozása, alapszabadságok (áruk, szolgáltatások, személyek szabad mozgásaAz EU versenyjogaSzakdolgozat védése
Az EUK joga és a nemzeti jogrendszerek kapcsolataA tőke szabad mozgása. Gazdasági és monetáris unióEurópai magánjogZáróvizsga az alábbi tárgyakból:
1. Az EU Bírósága, jogérvényesítési mechanizmusok
2. Az EU joga és a nemzeti jogrendszerek kapcsolata, a közösségi jog végrehajtása
3. A Belső Piac szabályozása
Az uniós jog végrehajtása a tagállamok általAz EU (agrárpolitika, környezeti politika, regionális politika) gazdaságpolitikái és jogi szabályozásukAlapjog védelem az EU Bíróságának gyakorlatában
Az EU Bírósága, jogérvényesítési mechanizmusokVálasztható tárgyAz EU munkajoga és szociálpolitikája
 Választható tárgyVálasztható tárgy
  Záróvizsga előkészítő

Gazdasági büntetőjogi szakjogász (Pécs)

Képzés célja: a hallgatók szervezett képzés keretében a gazdasági és a gazdálkodással összefüggő bűncselekmények feltárásához, jogi megítéléséhez az alapképzést meghaladó olyan rendszerezett, elmélyült jogi és határtudományi ismereteket sajátítsanak el, amelyek - figyelemmel a gyorsan változó jogi szabályozásra – a gyakorló jogászok munkáját megkönnyítik és eredményesebbé teszik. A képzés kifejezett célja a gazdasági bűncselekmények elkövetésének megelőzésére, valamint az elkövetett bűncselekmények helyes minősítésére és szankcionálására képes speciális felkészültség megszerzése.

Jelentkezési feltételek: állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

Képzési idő: 3 tanulmányi félév + záróvizsga félév

Képzési helyszín: Pécs

Oktatás rendje: önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke: 110 000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Gazdasági büntetőjogi szakjogász

Oktatott tárgyak:

Katonai jogi szakjogász (Pécs)

Képzés célja: A katonai jogi szakjogász képzés több jogág speciális joganyagának elméleti és gyakorlati kérdéseit komplex módon bemutatni szándékozó képzés, amely a jogtörténeti előzmények és az összehasonlító jog eredményeire széles körűen kíván támaszkodni. Kiegészítő szakismeretek elsajátítását biztosítja, amelyek elengedhetetlenek a katonai és rendvédelmi szervek magyar jogrendszerben betöltött szerepének megismeréséhez és helyes értelmezéséhez, valamint az említett szervek személyi állományát érintő egyes (büntetőjogi, munkajogi, szabálysértési vagy egyéb igazgatási) kérdések megalapozott megválaszolásához.

Jelentkezési feltételek: állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

Képzési idő: 3 tanulmányi félév + záróvizsga félév

Képzési helyszín: Pécs

Oktatás rendje: önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke: 110 000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Katonai jogi szakjogász

Oktatott tárgyak:

Kriminalisztikai szakjogász (Pécs)

Képzés célja: a jogalkalmazás különböző területén tevékenykedő jogászok, rendőrtisztek a különleges szakértelmet igénylő kriminalisztikai szakkérdésekben kellő jártasságot szerezzenek; a segédtudományokban (orvostudomány, műszaki tudomány, közgazdaság-tudományok) véleményt adó szakértők vizsgálati módszereit és a vélemények lényegi kérdéseit szakszerűen értékelni, mérlegelni tudják. Mindezek biztosítsák a szakértőkkel való kapcsolattartás során az egyenlő partneri viszonyt, az igazságszolgáltatás minőségének és időszerűségének lényeges javítását.

Jelentkezési feltételek: állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

Képzési idő: 4 tanulmányi félév + záróvizsga időszak

Képzési helyszín: Pécs

Oktatás rendje: önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke: 110 000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsgadíj

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Kriminalisztikai szakjogász

Oktatott tárgyak:

A képzés az alábbi területen dolgozó, vagy dolgozni kívánó szakemberek számára ajánlott:

Sportjogi szakjogász (Pécs)

Képzés célja: a különböző területeken dolgozó jogászok számára biztosítsa a képzettségükhöz kapcsolódó mindazon jogi ismeretek szervezett továbbképzés formájában történő megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek sportszakemberi, sportvállalkozói vagy más munkaterületeken komplex – így meghatározott körű jogi szaktudást igénylő – feladataik ellátására.

Jelentkezési feltételek: állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

Képzési idő: 2 tanulmányi félév + záróvizsga félév

Képzési helyszín: Pécs

Oktatás rendje: önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke: 140 000.- Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Sportjogi szakjogász

Oktatott tárgyak:

Társasági jogi és cégjogi szakjogász (Pécs)

Képzés célja: az alapképzést meghaladó körben és mélységben biztosítsa a gyakorló jogászok számára a gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó komplex jogi ismeretek elméletileg megalapozott, a jogalkalmazási gyakorlatot is feldolgozó megszerzését, amelynek birtokában a jogi feladataik szakmailag megalapozottabb és hatékonyabb ellátására válnak képessé.

Jelentkezési feltételek: állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

Képzési idő: 3 tanulmányi félév + záróvizsga félév

Képzési helyszín: Pécs

Oktatás rendje: önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke: 110 000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Társasági jogi és cégjogi szakjogász

Oktatott tárgyak:

Vadászati jogi szakjogász (Pécs)

Képzés célja: A szakirányú továbbképzés célja, hogy a különböző területeken dolgozó jogászok és vadászattal kapcsolatos tevékenységet gyakorló egyéb diplomások számára biztosítsa a képzettségükhöz kapcsolódó mindazon jogi ismeretek szervezett továbbképzés formájában történő megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek vadászati szakemberi, vadászati vállalkozói, vadászati igazgatási és más munkaterületeken komplex – így meghatározott körű jogi szaktudást igénylő – feladataik ellátására.

Jelentkezési feltételek: állam- és jogtudományi oklevél

Képzési idő: 2 tanulmányi félév + záróvizsga félév

Képzési helyszín: Pécs

Oktatás rendje: önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, amit havonta két nap (péntek és szombat) konzultáció

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke: 140 000 Ft/félév, 50 000 Ft záróvizsga félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Vadászati jogi szakjogász

Oktatott tárgyak:

I. félévII. félévIII. félév
Vadászati jogFegyverjogSzakdolgozat
ErőforrástanKártérítési jog II.Záróvizsga az alábbi tárgyakból
Vadászati jog I.
Vadászati jog II.
Kártérítési jog I.Fegyver- és lőszertan
StátuszjogEU jog
VadgazdálkodásKörnyezetvédelmi jog
PszichológiaEtika
ÉlelmiszerjogIngatlanjog

Vízjogi szakjogász (Pécs)

Jelentkezési feltételek: állam- és jogtudományi oklevél

Képzési idő: 3 félév

Képzési helyszín: Pécs

Oktatás rendje: önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, amit havonta két nap (péntek és szombat) konzultáció

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke: 140 000 Ft/félév + 50 000 Ft záróvizsgadíj

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Vízjogi szakjogász

Oktatott tárgyak:

I. félévII. félévIII. félév
Bevezetés a vízjogbaVízkárelhárítás II.Szakdolgozat
Területi vízgazdálkodásÜzemeltetési jog II.Záróvizsgára felkészítő komplex ismeretek:
Vízjog I.
Vízjog II.
Vízkárelhárítás I.Vízhasznosítás
Víziközmű jogVízügyi hatósági és igazgatási jog 
Üzemeltetési jog I.Vízgyűjtő gazdálkodás 
Nemzetközi vízjogKörnyezet- és természetvédelem 
Halászati és horgászati jogVízjogi szerződések 
Nemzetközi és határvízi együttműködésIngatlanjog 
Hajózási jogVízjogi gyakorlat II. 
Vízjogi gyakorlat I.Vízjogi gyakorlat III. 
Vízgazdálkodási jogi alapismeretek  

Jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó (Pécs)

Képzés célja: a gyámügyi szakigazgatás, a családvédelem és családsegítés, valamint a szociális területen dolgozó, továbbá e területeken esetleg jogalkalmazói tevékenységet ellátó szakemberek továbbképzése, a gyermekvédelmi törvény koncepciójának megfelelő családjogi és más határtudományi (pszichológiai), valamint nemzetközi családjogi és gyermekvédelmi ismeretek biztosítása útján. A képzés ismeretet nyújt a gyermek jogairól szóló New York-i Egyezmény, az egyéb családjogi tárgyú egyezmények, valamint a nemzetközi magánjogi kódex családjogra utaló szabályairól illetve alternatív konfliktuskezelő eljárásokról (mediáció, real justice, családcsoport konferencia).

Jelentkezési feltételek: Bölcsészettudomány, társadalomtudomány, természettudomány, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés képzési területen, továbbá a jogi, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület igazgatási képzési ágában alapképzésben szerzet oklevél.

Képzési idő: 3 tanulmányi félév + záróvizsga félév

Képzési helyszín: Pécs

Oktatás rendje: önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke: 110 000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó

Oktatott tárgyak:

Jogi szakokleveles gazdasági szakember (Pécs)

Képzés célja: hogy a gazdasági élet és a közigazgatás különböző területein dolgozó agrár, gazdaságtudományi, informatikai, műszaki és természettudományi végzettségű szakemberek számára biztosítsa az alapképzettségükhöz kapcsolódó mindazon jogi ismeretek továbbképzés formájában történő megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek vezetői vagy más munkakörben, továbbá vállalkozói vagy más gazdasági tevékenységük során komplex – így meghatározott körű jogi szaktudást is igénylő feladataik ellátására.

Jelentkezési feltételek: Az agrár, a gazdaságtudományok, az informatika, a műszaki, a természettudomány képzési területeken alapképzésben szerzett oklevél és szakképzettség

Képzési idő: 3 tanulmányi félév + záróvizsga félév

Képzési helyszín: Pécs

Oktatás rendje: önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke: 110 000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Jogi szakokleveles (eredeti szakképzettség tüntetendő fel)

Oktatott tárgyak:

Jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember (Pécs)

Képzés célja: hogy az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és egészségügyi felsőfokú képesítéssel rendelkező szakemberek az egészségügy működése és működtetése során felmerülő jogi, igazgatási problémák megoldására, az új szabályok alkalmazására és helyi végrehajtásának megszervezésére képessé váljanak, a gyógyító-megelőző tevékenység során a gyakorlati egészségügyi szakmai feladatok ellátásakor, egészségügyi vállalkozások működtetése során a jogszabályoknak megfelelően járjanak el, s ebben munkahelyi környezetüket valamint betegeiket is segíteni tudják.

Jelentkezési feltételek: orvos- és egészségtudományi képzési területen alapképzésben szerzett oklevél és szakképzettség.
Bekapcsolódhatnak a képzésbe az orvosi és egészségügyi területen szerzett főiskolai vagy egyetemi oklevéllel rendelkezők is.

Képzési idő: 3 tanulmányi félév + záróvizsga félév

Képzési helyszín: Pécs

Oktatás rendje: önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke: 110 000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Jogi szakokleveles (eredeti szakképzettség tüntetendő fel)

Oktatott tárgyak:

Jogi szakokleveles vadászati szakember (Pécs)

Képzés célja: A szakirányú továbbképzés célja, hogy a különböző területeken dolgozó jogászok és vadászattal kapcsolatos tevékenységet gyakorló egyéb diplomások számára biztosítsa a képzettségükhöz kapcsolódó mindazon jogi ismeretek szervezett továbbképzés formájában történő megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek vadászati szakemberi, vadászati vállalkozói, vadászati igazgatási és más munkaterületeken komplex – így meghatározott körű jogi szaktudást igénylő – feladataik ellátására.

Jelentkezési feltételek: bármely szakon szerzett egyetemi / főiskolai diploma

Képzési idő: 3 tanulmányi félév + záróvizsga félév

Képzési helyszín: Pécs

Oktatás rendje: önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, amit havonta két nap (péntek és szombat) konzultáció

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke: 140 000 Ft/félév, 50 000 Ft záróvizsga félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Jogi szakokleveles vadászati szakember

Oktatott tárgyak:

I. félévII. félévIII. félévIV. félév
Polgári jogVadászati jogFegyverjogSzakdolgozat
AgrárjogErőforrástanKártérítési jog II.Záróvizsga az alábbi tárgyakból
Vadászati jog I.
Vadászati jog II.
Közigazgatási jogKártérítési jog I.Fegyver- és lőszertan
MunkajogStátuszjogEU jog
Kereskedelmi jogVadgazdálkodásKörnyezetvédelmi jog 
BüntetőjogPszichológiaEtika 
Társasági jogÉlelmiszerjogIngatlanjog 

Katonai jogi szakokleveles tanácsadó (Pécs)

Képzés célja: a katonai jogi szakokleveles tanácsadó képzés több jogág speciális joganyagának elméleti és gyakorlati kérdéseit komplex módon bemutatni szándékozó képzés, amely a jogtörténeti előzmények és az összehasonlító jog eredményeire széles körűen kíván támaszkodni. Alapvető jogi és igazgatási ismeretek megszerzésére építve kiegészítő szakismeretek elsajátítását biztosítja, amelyek elengedhetetlenek a katonai és rendvédelmi szervek magyar jogrendszerben betöltött szerepének megismeréséhez és helyes értelmezéséhez, valamint az említett szervek személyi állományát érintő egyes (büntetőjogi, munkajogi, szabálysértési vagy egyéb igazgatási) kérdések megalapozott megválaszolásához.

Jelentkezési feltételek: bármely képzési területen, alapszakon szerzett végzettség

Képzési idő: 3 tanulmányi félév + záróvizsga félév

Képzési helyszín: Pécs

Oktatás rendje: önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, amit havonta két nap (péntek és szombat) konzultáció

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke: 110 000 Ft/félév, 50 000 Ft záróvizsga félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Katonai jogi szakokleveles tanácsadó

Oktatott tárgyak:

I. félévII. félévIII. félévIV. félév
Jogi alapismeretekA katonai és rendvédelmi szervek alkotmányi szabályozásaKatonai büntetőjog II.Záróvizsga konzultáció (záróvizsga tantárgyakként 2-2 óra)
Katonai jogi ismeretekA katonai és a rendvédelmi igazgatásKatonai büntető eljárásjogSzakdolgozat megvédése
Katonai jogtörténetA fegyveres szolgálat jogaKatonai büntetésvégrehajtási jogZáróvizsga
Alkotmányjogi alapismeretekCivilisztikai ismeretekKatonai jog a nemzetközi bíráskodás gyakorlatában 
Közigazgatási jogi alapismeretekKriminalisztikai alapismeretekKatonai igazságügyi gyakorlat 
Büntetőjogi ismeretekKatonai büntetőjog I.Katonai kriminológia 
Büntető eljárásjogi ismeretekA katonai jog nemzetközi vonásai (hadijog)  
Hadtudományi ismeretek   
Rendészettudományi ismeretek   

Kriminalisztikai szakokleveles rendvédelmi szakember (Pécs)

Képzés célja: hogy a jogalkalmazás különböző területén tevékenykedő jogászok, rendőrtisztek a különleges szakértelmet igénylő kriminalisztikai szakkérdésekben kellő jártasságot szerezzenek; a segédtudományokban (orvostudomány, műszaki tudomány, közgazdaság-tudományok) véleményt adó szakértők vizsgálati módszereit és a vélemények lényegi kérdéseit szakszerűen értékelni, mérlegelni tudják. Mindezek biztosítsák a szakértőkkel való kapcsolattartás során az egyenlő partneri viszonyt, az igazságszolgáltatás minőségének és időszerűségének lényeges javítását.

Jelentkezési feltételek:

 1. Bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, biztonság- és védelempolitikai, bűntetés-végrehajtási nevelő, nemzetbiztonsági, védelmi igazgatási alapképzési szakok (korábban főiskolai szintű képzések) valamelyikén szerzett oklevél;
 2. egyéb képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezők a képzésben akkor vehetnek részt, ha elvégezték a rendőrszervező – korábban rendőrszervező (tiszt) – szakképzést (OKJ 61 861 01 0010 61 03, korábban: OKJ 71 8912 01) és legalább 3 év szolgálati idővel rendelkeznek rendészeti, bűnügyi igazgatási, nemzetbiztonsági, vagy katonai védelmi szakterületen.

A képző intézmény a felvételt további feltételhez kötheti (pl: szakmai gyakorlat, szolgálati idő.)

Képzési idő: 3 tanulmányi félév + záróvizsga félév

Képzési helyszín: Pécs

Oktatás rendje: önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke: 110 000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Kriminalisztikai szakokleveles rendvédelmi szakember

Oktatott tárgyak:

Sportjogi szakokleveles tanácsadó (Pécs)

Képzés célja: a különböző területeken dolgozó diplomások számára biztosítsa a képzettségükhöz kapcsolódó mindazon jogi ismeretek szervezett továbbképzés formájában történő megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek sportszakemberi, sportvállalkozói vagy más munkaterületeken komplex – így meghatározott körű jogi szaktudást igénylő – feladataik ellátására.

Jelentkezési feltételek: bármely képzési területen, alapszakon szerzett végzettség

Képzési idő: 3 tanulmányi félév + záróvizsga félév

Képzési helyszín: Pécs

Oktatás rendje: önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke: 140 000 Ft/félév + utolsó félévben 50.000 Ft záróvizsgadíj

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Sportjogi szakokleveles tanácsadó

Oktatott tárgyak:

Civilisztikai szakjogász (Budapest)

Képzés célja
A civilisztikai szakjogász képzés a magánjog széles skáláját felvonultató jogtudományi területek oktatását tűzte ki célul, mind a jogelmélet, mind a gyakorlati jogalkalmazás szempontjából. Az oktatott joganyag magában foglalja a nemzeti, az EU és a nemzetközi magánjog által határolt szűkebb értelemben vett polgári jogi, polgári eljárásjogi, családjogi, gazdasági és kereskedelmi jogi, szellemi tulajdonjogi, munkajogi ezeken kívül a bankjoggal, a bírósági és közigazgatási végrehajtással, fogyasztóvédelemmel, üzleti joggal kapcsolatos ismeretanyagot, mind a joganyag, mind pedig a joggyakorlat tekintetében, ezeken felül pedig a jogviták megoldása során alkalmazható pszichológiai alapismeretek és a szaknyelvi készségek elmélyítésében is segítséget nyújt.

A tág értelemben vett polgári jog (civilisztika) kereti közé illeszthető ismeretanyag iránt megnövekedett érdeklődés egyrészről a joganyag komplexitásával, másrészről a vonatkozó jogszabályok gyakori változásával, harmadrészről pedig az EU–n belüli jogegységesítő folyamatokkal, továbbá a határon átnyúló jogviták megnövekedett számával magyarázható, amely az EU polgári és polgári eljárásjogán kívül a nemzetközi jogot és a nemzetközi magánjogot is érinti.

A képzés arra törekszik, hogy mind a magánszféra, mind a közszféra tekintetében olyan, a civilisztikában jártas jogi szakembereket képezzen, akik képesek a jogszabályokat megfelelő módon értelmezni, a komplex és rendkívül bonyolult eljárásjogi rendszereket (pl. bírósági peres és nemperes eljárások, alternatív vitarendezési eljárások) átlátni, annak valamennyi szegmensével és eszközeivel együtt. Ennek segítségével, a jogviták megoldása tekintetében, a „hivatalnok szemlélet” helyett a sokkal hatékonyabb „menedzser szemlélet” elsajátítására inspirálja a képzésben résztvevőket az alább részletesen felvázolt program.

A képzés lehetőséget termet arra, hogy a bírósági és közigazgatási eljárásban részt vevő és egyéb magánjogi szakirányú feladatot végző jogászok – összefogottan - olyan ismeretekhez jussanak, amelyeket egyébként csak különböző képzéseken, illetve csak a gyakorlatban, a munkavégzéshez kapcsolódóan sajátíthatnának el. A civilisztikai szakjogász szakirányú továbbképzés e komplex ismereteket gyakorlatorientáltan és részletekbe menően nyújtja, azzal a céllal, hogy teljes körűen áttekinthetők legyenek a magánjogot érintő jogelméleti, jogalkotási, szabályozási, joggyakorlati kérdések, azok eszközrendszereivel együtt. A jogi egyetemi alapképzéshez képest a civilisztikai szakjogász képzés az anyagi és eljárásjogot egy azonos tantárgy keretében tárgyalja, ami az elméleti és gyakorlati ismeretek párhuzamos elsajátítását jelentősen megkönnyíti a hallgatók számára.

A képzés elindításának különös aktualitást ad a 2014. március 15-én hatályba lépő Új Magyar Polgári Törvénykönyv és a 2013. június óta folyamatban lévő Polgári Perrendtartás kódex kodifikációja. A képzés a hatályba lépő új PTK jogszabályanyagának joggyakorlattal történő megismertetésére és a jelenleg kodifikációs eljárás alatt álló, majd későbbiekben megszülető új Polgári Perrendtartás szabályainak ismertetésére nagyon nagy hangsúlyt fektet.

Ez a képzés egyrészről a magyar jogi szakvizsga letételéhez kíván segítséget nyújtani, másrészről a nemzeti és a határon átnyúló jogviták megoldásában részt vevő bírók, bírósági titkárok, bírósági fogalmazók, közjegyzők, közjegyző helyettesek és jelöltek, jogi képviselők, polgári ügyszakos ügyészek, bírósági és közigazgatási végrehajtásban dolgozó és a vezető beosztású szakember jogalkalmazók elméleti és gyakorlati ismereteinek bővítését célozza.

A 200 órás konzultáció során a hallgatók az alábbi tárgykörökkel ismerkedhetnek meg:

1. Az alapozó jogi ismeretek körében:

 • magyar polgári anyagi jogi ismeretek (A magánjogi felelősség rendszere és a kártérítési perek gyakorlata, Személyek joga és a személyi állapottal kapcsolatos perek, Dologi jog és szellemi alkotások joga; dologi jogi és szellemi tulajdonnal kapcsolatos perek, Kötelmi jog I. (Általános rész) és az érvénytelenítési perek gyakorlata, Kötelmi jog II. (Egyes szerződések)és az egyes kötelmi jogi perek gyakorlata, Családjog és a személyi állapottal (családjoggal) kapcsolatos perek, Öröklési jog és a hagyatéki eljárás)
 • magyar polgári eljárásjogi ismeretek, (Az alternatív vitarendezési és a peres, nemperes eljárások gyakorlata)
 • EU és nemzetközi magánjogi ismeretek (Európai magánjog és az európai igazságügyi együttműködés esetjoga, Az európai polgári eljárásjog esetjoga, A nemzetközi magánjog és gazdasági kapcsolatok esetjoga; nemzetközi jogvitarendezés)

2. Szakjogi ismeretek körében:

 • adójogi és bankjogi ismeretek,
 • munkajogi ismeretek,
 • társasági és cégjogi ismeretek,
 • bírósági és közigazgatási végrehajtási ismeretek,
 • csőd-, felszámolási eljárási és végelszámolási ismeretek,

3. Kiegészítő szakismeretek körében:

 • pszichológiai alapismeretek (Pszichológia a tárgyalóteremben és azon kívül) vagy
 • angol/német szaknyelvi ismeretek

(a hallgatók választhatnak a két kiegészítő szakismereti tárgy között!)

Kiknek ajánljuk a CIVILISZTIKAI SZAKJOGÁSZ képzést?

A speciális civilisztikai ismereteket – elsősorban – a bírák, bírósági titkárok, fogalmazók, ügyvédek,ügyvédjelöltek, jogtanácsosok, közjegyzők, közjegyző helyettesek és jelöltek,a közigazgatásban dolgozó köztisztviselők és a jogi diplomával rendelkező végrehajtók, végrehajtó-helyettesek és jelöltek, rendvédelemmel, családjoggal,gazdasági, biztosítási és betegjogokkal foglalkozó szakemberek hasznosíthatják, akik jogalkalmazóként a konkrét ügyek elbírálásához kapnak elméleti és gyakorlati segítséget. Emellett a képzésben résztvevő munkáltatók, munkavállalók olyan ismeretek birtokába jutnak, amelyek a munkajog körében döntések, jogi kérdések megválaszolására is alkalmassá teszik a képzett civilisztikai szakjogászt.

A képzés 3 félévben, összesen 200 konzultációs óra keretében, budapesti helyszínen kerül megszervezésre (MBVK székház, Bp. XIV. Czazar A.u. 13.)
tandíj: 200.000 Ft/félév

A szakképzettség oklevélen történő megnevezése: CIVILISZTIKAI SZAKJOGÁSZ

Energetikai szakjogász (Budapest)

Képzés célja: A képzés célja, hogy jogász végzettségű szakemberek az energetika különböző területeinek; villamos energia, gáz, távhő, megújuló energia; sajátos szabályozási kérdéseiről átfogó és gyakorlatorientált ismereteket szerezzenek, és megismerjék az energetikai ágazat alapvető műszaki és gazdasági jellemzőit.

Képzés oldala: www.energiajog.eu

Jelentkezési feltételek: állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

Képzési idő: 3 tanulmányi félév

Képzési helyszín: Budapest, PTE ÁJK kihelyezett képzés

Oktatás rendje: önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke: 220 000 Ft/félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Energetikai szakjogász

Oktatott tárgyak:

I. félévII. félévIII. félév
Európai energiapolitika és energiajogA villamos energia felhasználásának hazai szabályozásaEnergetikai beruházási projektek
A hálózatos iparágak gazdaságtanaA földgázellátás felhasználásának hazai szabályozásaEnergetikai jogi jogesetek
PiacszabályozásA megújuló energiaforrások szabályozásaSzakdolgozat, záróvizsga
VersenyjogTávhőszabályozás 
Műszaki alapismeretek  
Az energiajog intézményi keretei  

A képzés az alábbi területen dolgozó, vagy dolgozni kívánó szakemberek számára ajánlott: A képzés olyan jogász végzettségű szakembereket céloz meg, akik érdeklődnek az energetikai piac folyamatai iránt, és nyitottak a kapcsolódó műszaki és gazdasági ismeretek megszerzése iránt.
A képzés során megszerezhető ismeretek hasznosíthatók egyrészt az energetikai piac szereplőinek, illetve az e területen működő ügyvédi irodák gyakorlatában, az energetikai vállalkozások tevékenysége során felvetődő sajátos jogi problémák kezelésében, másrészt az energetikai piac szabályozását és felügyeletét ellátó igazgatási szervek szakembereinek és az e területen tevékenykedő bírók munkájában.

Felsőoktatási jogi szakjogász (Budapest)

Képzés célja: A képzés célja olyan speciális ismeretanyaggal rendelkező jogi szakemberek képzése, akik a felsőoktatási jog és a felsőoktatás-irányítás területén kiemelkedő színvonalú, és a mindennapi munkában közvetlenül hasznosítható gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek. A felsőoktatási rendszer korszakunkban zajló átalakítása megköveteli, hogy az e területen dolgozó kollégák elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyek a felsőoktatási igazgatás központi és helyi szintjének felépítésére és működésére, valamint annak jogi, politológiai, oktatás-gazdaságtani és részben pedagógiai hátterére vonatkoznak. A képzés sikeres teljesítése alkalmassá teszi az abban részt vevő szakembereket arra, hogy interdiszciplináris szemléletmód alkalmazásával átlássák az érintett szakterület komplex működési folyamatait és ehhez igazítsák az alkalmazandó jogi megoldásokat.

Jelentkezési feltételek: Állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

Képzési idő: 2 tanulmányi félév + záróvizsga félév

Képzési helyszín: Budapest, PTE ÁJK kihelyezett képzés

Oktatás rendje: önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke: 160 000 Ft/félév, 50 000 Ft záróvizsga félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Felsőoktatási jogi szakjogász

Oktatott tárgyak:

I. félévII. félévIII. félév
A képzési rendszer jogi alapjaiA felsőoktatás igazgatási rendszerének működéseZáróvizsga konzultáció
Az oktatás intézményrendszere és működéseMunkajogi jogalkalmazás a felsőoktatásban 
Jogvédelem az oktatási rendszerbenAz adatvédelem gyakorlati kérdései a felsőoktatásbanSzakdolgozat
MunkajogFelsőoktatás-igazgatási gyakorlat 
Adatvédelmi jogJogvédelem a felsőoktatásban – gyakorlati megközelítésbenZáróvizsga
OktatáspolitikaFelsőoktatási marketing 
Oktatás-gazdaságtanMinőségmenedzsment a felsőoktatásban 
Konfliktuskezelés az oktatásban  

Fizetésképtelenségi (csődjogi) szakjogász (Budapest)

Képzés célja: A jogi karokon folyó alapképzés a fizetésképtelenségi jog területén nem nyújt mélyebb ismereteket. A fizetésképtelenség körébe eső eljárásokkal, mint nemperes eljárásokkal foglalkozik, összefüggéseire, az anyagi jog szabályaira nem terjed ki.

Ezek az ismeretek azonban nem adnak kellő alapot arra, hogy a gazdasági életben egyre fontosabbá váló fizetésképtelenségi helyzetekben a szükséges speciális ismeretekkel felvértezve járjanak el a különböző szakterületek jogászai, erre figyelemmel a szakirányú továbbképzés célja, hogy az alapképzést meghaladó körben és mélységben biztosítsa a gyakorló jogászok számára a fizetésképtelenségi jog körébe tartozó eljárások elméletileg megalapozott és a jogalkalmazási gyakorlatot is feldolgozó megszerzését, melynek birtokában a jogi feladataik ellátására szakmailag megalapozottabban és hatékonyabban lesznek képesek.

Jelentkezési feltételek: állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

Képzési idő: 3 tanulmányi félév + 1 félév záróvizsga és szakdolgozat

Képzési helyszín: Budapest PTE ÁJK kihelyezett képzés

Oktatás rendje: önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke: 160 000 Ft/félév + utolsó félévben 50.000 Ft záróvizsgadíj

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakjogász

Oktatott tárgyak:

1. félév2. félév3. félév4. félév
Bevezetés a csődjogbaCsődjogCsődjog II.Szakdolgozat
Mikro- és makroökonómiaTársasági jogi ismeretekA határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárásokElőkészítő és záróvizsga az alábbi tárgyakból:
- Csődjog,
- Cégjog,
- Határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások
Pénzügyi ismeretek, adózás, szervezeti és pénzügyi ellenőrzés, kereskedelemCégjogi ismeretek, végelszámolás, megszüntetési eljárás, vagyonrendezési eljárásBüntetőjogi ismeretek
Vezetésszervezés, termelésirányítás, hatékonyságvizsgálat, válságmenedzselésEmberi erőforrásgazdálkodás, munkajog és társadalombiztosítási jogInformatikai ismeretek
Számvitel, vállalati számvitelFelszámolási technikákFelszámolási etika
Mérlegek a csőd- felszámolási és végelszámolási eljárásbanVálasztható tárgyak:
A végelszámolás a gyakorlatban
A felszámolás a gyakorlatban
Felszámolási technikák 2. 
  Helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárása 
  Választható tárgy:
Csődeljárás a gyakorlatban
A cégjog a gyakorlatban
 

Infokommunikációs szakjogász (Budapest)

Együttműködő partner:

Képzés célja: hogy a jogász képzettséggel rendelkező szakemberek az informatikai, távközlési és médiaszektort érintő speciális jogi, valamint kapcsolódó műszaki és gazdasági ismereteket szerezzenek. A megszerzett tudás az e területeken működő vállalkozások, illetve a szabályozási és felügyeleti feladatokat ellátó állami szervek gyakorlatában széles körben hasznosítható.

A képzés hallgatói megismerhetik többek között az új médiatörvény és az új adatvédelmi törvény rendelkezéseit és gyakorlatát, az elektronikus közigazgatás aktuális szabályozását, a legújabb szerzői jogi irányokat.

Jelentkezési feltételek: állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

Képzési idő: 3 tanulmányi félév + záróvizsga félév

Képzési helyszín: Budapest

Oktatás rendje: önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke: 180 000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Infokommunikációs szakjogász

Oktatott tárgyak:

Közmenedzsment szakjogász (Budapest)

Képzés célja: a közigazgatás egyre gyakrabban veszi át az üzleti szférában már eredményesen alkalmazott eljárásokat, technikákat, hogy ezzel is növelje működésének hatékonyságát. Az új módszerek átvételével párhuzamosan jelentős kultúra- és egyben generációváltás is zajlik a közigazgatásban, amelynek hatására folyamatosan növekszik a hagyományostól eltérő szakmai ismeretekkel és kompetenciákkal rendelkező szakemberek iránti igény. Ma már – különösen kormányzati szinten – a rendkívül összetett feladatok megoldásához nemcsak a jogszabályok ismeretére és alkalmazására van szükség, hanem korszerű, a közigazgatás sajátos viszonyaihoz igazított pénzügyi, gazdálkodási és menedzsment ismeretekre is. Ennek megfelelően a képzés elsődleges célja, hogy interdiszciplináris jelleggel ötvözze és adja át a közigazgatási menedzseri-, menedzser-utánpótlási réteg számára azokat az ismereteket, amelyek a modern közigazgatás menedzserszemléletű vezetéséhez, irányításához szükségesek.

Jelentkezési feltételek: állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

Képzési idő: 3 tanulmányi félév + záróvizsga félév

Képzési helyszín: Budapest

Oktatás rendje: önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke: 140 000 Ft/félév + utolsó félévben 50.000 Ft záróvizsgadíj

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közmenedzsment szakjogász

Oktatott tárgyak:

Közoktatási jogi szakjogász (Budapest/Veszprém)

Képzés célja: A képzés célja olyan speciális ismeretanyaggal rendelkező jogi szakemberek képzése, akik a közoktatási jog és a közoktatás-irányítás területén kiemelkedő színvonalú, és a mindennapi munkában közvetlenül hasznosítható gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek. A közoktatási rendszer korszakunkban zajló átalakítása megköveteli, hogy az e területen dolgozó kollégák elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyek a tanügyi igazgatás felépítésére és működésére, valamint annak jogi, politológiai, oktatás-gazdaságtani és részben pedagógiai hátterével tisztában legyenek. A képzés sikeres teljesítése alkalmassá teszi az abban részt vevő szakembereket arra, hogy interdiszciplináris szemléletmód alkalmazásával átlássák az érintett szakterület komplex működési folyamatait és ehhez igazítsák az alkalmazandó jogi megoldásokat.

Jelentkezési feltételek: Állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

Képzési idő: 2 tanulmányi félév + záróvizsga félév

Képzési helyszín: Budapest/Veszprém, kérjük a jelentkezés során a megjegyzéshez írja be, hogy budapesti vagy veszprémi helyszínen induló képzés érdekli!
Jelentkezői szám függvényében a képzés vagy veszprémi vagy budapesti helyszínen indul.

Oktatás rendje: önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke: 160 000 Ft/félév, 50 000 Ft záróvizsga félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közoktatási jogi szakjogász

Oktatott tárgyak:

I. félévII. félévIII. félév
A képzési rendszer jogi alapjaiA közoktatás-igazgatás működése –gyakorlati megközelítésbenZáróvizsga konzultáció
Az oktatás intézményrendszere és működéseMunkajogi jogalkalmazás a közoktatásban 
Jogvédelem az oktatási rendszerbenAz adatvédelem gyakorlati kérdései a közoktatás területénSzakdolgozat
MunkajogKözoktatás-igazgatási gyakorlat 
Adatvédelmi jogJogvédelem a közoktatásban – gyakorlati megközelítésbenZáróvizsga
OktatáspolitikaGyakorlati mediációs ismeretek 
Oktatás-gazdaságtanKommunikációs és marketing- ismeretek 
Konfliktuskezelés az oktatásbanMinőségmenedzsment 

A képzés az alábbi területen dolgozó, vagy dolgozni kívánó szakemberek számára ajánlott: közoktatási joggal helyi vagy központi intézményeknél foglalkozó jogász kollégák.

Magánbiztonsági jogi szakjogász (Budapest)

Képzés célja: A személyvédelem, vagyonvédelem, és/vagy a magánnyomozás területén dolgozó, jogi végzettséggel rendelkező szakemberek számára a munkájukban hasznosítható speciális jogi ismereteket adjon, a magánbiztonsági szektorhoz kapcsolódó jogterületek jogalkalmazási problémákra koncentráló oktatása révén.

Jelentkezési feltételek: Állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

Képzési idő: 2 tanulmányi félév + záróvizsga félév

Képzési helyszín: Pécs és Budapest, PTE ÁJK kihelyezett képzés

Oktatás rendje: önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke: 130 000 Ft/félév + 50 000 Ft záróvizsga félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Magánbiztonsági jogi szakjogász

Oktatott tárgyak:

I. félévII. félévIII. félév
Magánbiztonsági jog I.
(személy- és vagyonvédelem)
Magánbiztonsági jog II.
(magánnyomozás)
Záróvizsgák
Polgári jogAdatvédelemi jog 
Társasági jog és cégjogBüntetőjog 
MunkajogA büntetőeljárás gyakorlati alapkérdései 
Polgári eljárásjogKriminalisztikai ismeretek 
Közbeszerzési jogLőfegyvertani ismeretek 
A közigazgatási hatósági eljárásBüntetőjogi gyakorlat 
Polgári jogi gyakorlatSzakdolgozat védése 

A képzés az alábbi területen dolgozó, vagy dolgozni kívánó szakemberek számára ajánlott: biztonsági vezetők, magánbiztonsági vállalkozások vezetői, ügyvédek, magánnyomozók, rendőri vezetők.

Munkajogi szakjogász (Budapest)

Képzés célja: A képzés célja jogászok részére az egyetemi alapképzésben megszerezhetőnél magasabb szintű ismeretek elsajátítása. A képzést a jogászi szakma differenciálódása és a speciális ismeretek iránti igény alapozza meg. A szakirányú továbbképzés célja a jogász alapképzésben szerzett munkajogi ismeretek elmélyítése és a magyar, valamint az európai bírósági joggyakorlat részletes ismeretének kialakítása. A képzés célja továbbá a jogász alapképzésben nem oktatott munkajogi részterületek elsajátítása.

Jelentkezési feltételek: állam- és jogtudományi egyetemi oklevél

Képzési idő: 3 tanulmányi félév + záróvizsga félév

Képzési helyszín: Budapest

Oktatás rendje: önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke: 130 000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Munkajogi szakjogász

Oktatott tárgyak:

Üzleti és tranzakciós jogi szakjogász (Budapest)

Képzés célja: A jogi karokon folyó alapképzés az üzleti jog és az üzleti tranzakciók területén nem nyújt mélyebb ismereteket. A szakképzés tematikáját alkotó szabályanyagot a jogi alapképzés során elsősorban a polgári jog, valamint a társasági és kereskedelmi jog tantárgyak keretében, érintőlegesen ismerhetik meg a hallgatók. Az üzleti tranzakciók jogát és gyakorlatát pedig legfeljebb nem kötelező szemináriumok keretében ismerhetik meg, szintén csak ismeretterjesztő jelleggel az érdeklődő hallgatók. Mivel az üzleti tranzakciók lebonyolítása és elméleti megalapozottsága szükségszerűen magával vonja a vonatkozó közgazdasági ismeretek elsajátítását is, ezért a szakképzés keretében egy elkülönült gazdasági modul szolgál a szakképzésben résztvevők szükséges közgazdasági ismereteinek kialakítására. A szakjogász képzés több jogág speciális joganyagának elméleti és gyakorlati kérdéseit komplex módon bemutatni szándékozó képzés.

Jelentkezési feltételek: Állam-és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

Képzési idő: 3 tanulmányi félév

Képzési helyszín: Budapest

Oktatás rendje: önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke: 150 000 Ft/félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Üzleti és tranzakciós szakjogász

Oktatott tárgyak:

1. félév2. félév3. félév
Tőkepiaci és társasági jog I.Tőkepiaci és társasági jog II.Tőkepiaci és társasági jog III.
Üzleti Szerződések I.Üzleti Szerződések II.Konstruktív vállalati jogi gyakorlat II.
Felelős társaságirányítási jogSzámviteli ismeretekVállalatok társadalmi felelősségvállalása (CRS)
Vállalati gazdálkodástanTőkepiaci és befektetési ismeretek II.Üzleti tranzakciók gyakorlati lebonyolítása
Tőkepiaci és befektetési ismeretek I.Konstruktív vállalati jogi gyakorlat I.Szakdolgozat
  Záróvizsga

Végrehajtási szakjogász (Budapest)

Képzés célja:
A Végrehajtási jogi szakjogász képzés minden év szeptemberében – 3 félévben – a jogi diplomával rendelkezők számára kerül meghirdetésre, a Pécsi Tudományegyetem Állam – és Jogtudományi Kar és az infrastrukturális, valamint oktatási feladatokat is ellátó Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara közös szervezésében.

A végrehajtási jogi képzéseknek talán még soha sem volt ilyen mértékű aktualitása, mint napjainkban. Arra törekszünk, hogy mind a magánszféra, mind a közszféra tekintetében olyan, a végrehajtás eljárásban jártas szakembereket képezzünk, akik képesek a jogszabályokat megfelelő módon értelmezni, a komplex végrehajtási rendszereket átlátni és – a hitelező- és adósvédelem tekintetében – a „hivatalnok szemlélet” helyett a sokkal hatékonyabb „menedzser szemléletet” alkalmazni a végrehajtási eljárásokban. E mellett a végrehajtói szakvizsga letételéhez is segítséget nyújtunk.

Hazánk 2004-es Európai Uniós csatlakozásával új intézmények jelentek meg a végrehajtási jogban és a hatályos végrehajtási jogszabályok az uniós jog magyarországi érvényesítésének egyik biztosítékává váltak, így ezen jogterületek ismerete ma már elengedhetetlen a végrehajtási eljárás elrendelése és foganatosítása során.

Külön figyelmet fordítunk a végrehajtás gyakorlatának bemutatására, e körben lehetőség nyílik a végrehajtói iroda munkájának megismerésére és az informatikai eszközök igénybevételével lebonyolított végrehajtási eljárások, számítógépes adatbázisok használatára is.

Képzéseinkkel olyan fórumot kívánunk biztosítani, amely segítséget nyújt a jogszabályi háttér gyakorlati elemzéséhez; a végrehajtáshoz szorosan kapcsolódó jogterületek bemutatásához; jogesetek megvitatásához; szakmai kapcsolati háló kiépítéséhez. Ezekkel olyan ismeretekhez jutnak hallgatóink, amelyeket egyébként különböző stúdiumok keretén belül, illetve csak a munkavégzéshez kapcsolódóan sajátíthatnának el a végrehajtás iránt érdeklődők. Az önálló bírósági, a törvényszéki, a hatósági végrehajtók, a végrehajtási ügyintézők és a végrehajtással kapcsolatba kerülő természetes és jogi személyek munkájában kulcsfontosságúak a különböző végrehajtási típusokkal kapcsolatos ismeretek. E mellett a tantárgyi struktúrában a végrehajtáshoz szorosabban kötődő tantárgyak is szerepelnek: büntetőjog, bankjog, EU jog, csődjog, informatikai ismeretek, pszichológia stb.

Jelentkezési feltételek: állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

Képzési idő: 2 tanulmányi félév + záróvizsga félév

Képzési helyszín: Budapest, Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara

Oktatás rendje: önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke: 160 000 Ft/félév, 60.000 Ft záróvizsga félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Végrehajtási jogi szakjogász

Oktatott tárgyak:

1. félév2. félév
Az egyedi és egyetemes végrehajtás kapcsolataBírósági végrehajtás II.
Bírósági végrehajtás I.Végrehajtás nemzetközi jog és az EU joga alapján
Közigazgatási végrehajtásA végrehajtás elrendelése külföldi határozatok alapján
Informatikai rendszerek, adatbázisok kezeléseA végrehajtás elrendelése és a biztosítási intézkedés bírósági gyakorlata, és a végrehajtás foganatosítá-sának gyakorlati problémái a bírói gyakorlat tükrében
Bankjogi ismeretekA végrehajtáshoz kapcsolódó büntetőjogi ismeretek
Díjazási szabályok 
EU jog 
Pszichológia 

Borjogi szakokleveles szakember (Budapest)

Képzés célja: A felsőfokú képzésekben oktatott jogi, agrárjogi képzés a borjog területén nem nyújt mélyebb ismereteket. Az agrárjog emellett nem is kötelező tárgy a szőlővel borászattal kapcsolatos szakemberképzést folytató intézményekben, ahol pedig oktatják, a szűkös órakeret miatt a modern gyakorlati élet kívánalmainak nem kellő mélységű tanításra kerülhet csak sor. A szakokleveles képzés több jogág speciális joganyagának elméleti és gyakorlati kérdéseit komplex módon bemutatni szándékozó képzés, amely a jogtörténeti előzmények és az összehasonlító jog eredményeire széles körűen kíván támaszkodni.

Jelentkezési feltételek: Bármely képzési területen alapszakon szerzett végzettség

Képzési idő: 2 tanulmányi félév + záróvizsga félév

Képzési helyszín: Budapest

Oktatás rendje: havonta max. 2 alkalommal pénteki-szombati napokon blokkos rendszerben (15-18 óra)

A képzésben részt vevő oktatók, a szakma világszínvonalú vezető szakemberei. A gyakorlatias képzés szakmai hátterét a PTE Szőlészeti és Borászati Kutató Intézete biztosítja.

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke: 160 000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

Oktatott tárgyak:

A képzés az alábbi területen dolgozó, vagy dolgozni kívánó szakemberek számára ajánlott: Gyakorlati szakemberképzés, akik a diploma megszerzését követően az alábbi területeken dolgozhatnak:

 • ügyvéd (elsősorban a 22 magyar borrégió valamelyikében és a borforgalmazási központokban tevékenykedők)
 • vám és pénzügyőrség
 • Közigazgatásban dolgozók (borászati központi szervek és területi agrárigazgatás terén ténykedő jogászok)
 • A borászati és szőlészeti képviselet szerveknél (hegyközségeknél) dolgozók
 • Biztosítótársaságok (a szőlészeti és borászati szektorban tevékenykedő)
 • Bankok, pénzintézetek
 • Borászati szaklapok
 • Borászati vállalkozások
 • Borászati értékesítés (külkereskedelmi cégek jogászai)

Csődjogi szakokleveles szakember (Budapest)

Képzés célja: A képzés célja, hogy a gazdasági élet és a közigazgatás különböző területein dolgozó közgazdászok, számviteli ismeretekkel rendelkező- továbbá az agrár, gazdaságtudományi, informatikai, műszaki és természettudományi végzettségű szakemberek számára biztosítsa az alapképzettségükhöz kapcsolódó mindazon csődjogi ismeretek továbbképzés formájában történő megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek vezetői vagy más munkakörben, továbbá vállalkozói vagy más gazdasági tevékenységük során komplex – így meghatározott körű jogi és speciális csődjogi szaktudást is igénylő- feladataik ellátására.

Szakmai együttműködő partner: Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos Egyesülete

Jelentkezési feltételek: bármely képzési területen, alapszakon szerzett végzettség

Képzési idő: 4 tanulmányi félév + záróvizsga időszak

Képzési helyszín: Budapest

Oktatás rendje: önköltséges, intenzív, levelező rendszerű

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke: 140.000 Ft/ tanulmányi félév, 50.000 Ft/ záróvizsga időszak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Jogi szakokleveles felszámolási és vagyonfelügyeleti szakember

Oktatott tárgyak:

I. félévII. félévIII. félévIV. félév
Csődjogi alapismeretekMakro- és mikroökonómiaFizetésképtelenségi jogFizetésképtelenségi jog
Jogi alapismeretekPénzügyi ismeretekTársasági jogi ismeretekFelszámolási technikák
Magánjog és nemzetközi magánjogVezetésszervezésCégjogi ismeretekA határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások
Büntetőjogi alapismeretek és a csődbűntettSzámvitelEmberi erőforrás gazdálkodásInformatikai ismeretek
Polgári eljárásjog és európai közjogStatisztikaVálasztható tárgyak:
A csődeljárás a gyakorlatban,
Cégjog a gyakorlatban
Etika
Társasági jog és cégjog, szövetkezeti jogMérlegek a csőd- felszámolási és végelszámolási eljárásban Választható tárgyak:
Mérlegek a felszámolási eljárásban,
A felszámolás a gyakorlatban
Közigazgatási és államháztartási jog  Záróvizsga

Jogi szakokleveles adó- és vámnyomozó tanácsadó (Budapest)

Képzés célja: A négy félév alatt a hallgatók elsajátítják az adó- és vámnyomozás szempontjából alapvető jogi – elsősorban pénzügyi jogi és büntetőjogi - ismereteket, valamint a kapcsolódó szakterületek (pl. számvitel, adópszichológia, közbeszerzési jog) fontos tudáskincsét, továbbá - európai uniós és nemzetközi kitekintéssel - részletes képet kapnak az adónyomozás alapvető és mindennapos kérdéseiről, valamint a vonatkozó ügyészségi és bírósági (ítélkezési) gyakorlatról.

A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek
A szakirányú továbbképzés céljának megfelelően az érintett adó- és vámnyomozó területen dolgozó szakemberek részére a szakképzettségükhöz, az ellátott feladatkörükhöz (vezetői tevékenységükhöz) igazodó:

 • adó- és vámnyomozó ismeretek törzsanyagának készség szintű elsajátítása
 • az alapozó jogi ismeretek, emelt szintű pénzügyi jogi, büntetőjogi, kriminalisztikai és közbeszerzési ismeretek
 • jogi ismereteket feltételező problémák megoldása, jogalkalmazói feladatok ellátása tartozik.

Jelentkezési feltételek: Bármely képzési területen alapszakon szerzett végzettség

Képzési idő: 4 tanulmányi félév + záróvizsga

Képzési helyszín: Budapest

Oktatás rendje: önköltséges, intenzív, levelező rendszerű.

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke: 110.000 Ft/félév + 50.000 Ft záróvizsgadíj
NAV dolgozók számára 20% kedvezményt biztosítunk a költségtérítés díjából.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Jogi szakokleveles adó- és vámnyomozó tanácsadó

Oktatott tárgyak:

I. félévII. félévIII. félévIV. félév
Büntetőjog I.
(Általános rész)
Büntető eljárásjogMunkajogAz adónyomozás nemzetközi helyzete
Pénzügyi jog I.Büntetőjog II.AdójogAz adónyomozás gyakorlati kérdései II.
AdópszichológiaPénzügyi jog II.Társasági jog és cégjogKözbeszerzés
Polgári jog,
öröklési jog
Az adózással kapcsolatos joggyakorlatAz adónyomozás gyakorlati kérdései I.A költségvetést károsító bűncselekmények bírósági gyakorlata
Számviteli ismeretekAz Európai Unió pénzügyi rendszereKriminalisztikaSzakdolgozat
 A pénzmosás megelőzése és nyomozása Záróvizsga az alábbi tárgyakból:
1. Pénzügyi jog
2. Büntetőjog
3. Az adónyomozás gyakorlata

Jogi szakokleveles felsőoktatási szakember (Budapest)

Képzés célja: A képzés az oktatásirányításban- és szervezésben direkt módon alkalmazható gyakorlati ismeretanyag átadását célozza, szakosodási lehetőséggel együtt. Célja olyan speciális ismeretanyaggal rendelkező szakemberek képzése, akik az oktatási jog és az oktatás-irányítás területén kiemelkedő színvonalú, és a mindennapi munkában közvetlenül hasznosítható gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek. Az oktatási rendszer korszakunkban zajló átalakítása megköveteli, hogy az e területen dolgozó kollégák elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyek Magyarország tanügyi igazgatásának felépítésére és működésére, valamint annak jogi, politológiai, oktatás-gazdaságtani és részben pedagógiai hátterével tisztában legyenek. A képzésben részt vevő kollégák az intézmény-igazgatási ismeretek mellett az oktatással összefüggő munkajogi és adatvédelmi jogi kérdésekkel ismerkedhetnek meg, amely mindennapi munkájuk során direkt módon hasznosulni tud.

Jelentkezési feltételek: Bármely képzési területen alapszakon szerzett oklevél és szakképzettség (kivéve jogász szakképzettség)

Képzési idő: 2 tanulmányi félév + záróvizsga félév

Képzési helyszín: Budapest, PTE ÁJK kihelyezett képzés

Oktatás rendje: önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke: 160 000 Ft/félév + 50 000 Ft záróvizsga félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Jogi szakokleveles felsőoktatási szakember

Oktatott tárgyak:

I. félévI. félév (közoktatási szakirány)II.félév (felsőoktatási szakirány)III. félév
A képzési rendszer jogi alapjaiA közoktatás-igazgatás működése –gyakorlati megközelítésbenA felsőoktatás igazgatási rendszerének működéseZáróvizsga konzultáció
Az oktatás intézményrendszere és működéseMunkajogi jogalkalmazás a közoktatásbanMunkajogi jogalkalmazás a felsőoktatásbanSzakdolgozat
Jogvédelem az oktatási rendszerbenAz adatvédelem gyakorlati kérdései a közoktatás területénAz adatvédelem gyakorlati kérdései a felsőoktatásbanZáróvizsga
MunkajogKözoktatás-igazgatási gyakorlatFelsőoktatás-igazgatási gyakorlat 
Adatvédelmi jogJogvédelem a közoktatásban – gyakorlati megközelítésbenJogvédelem a felsőoktatásban – gyakorlati megközelítésben 
OktatáspolitikaGyakorlati mediációs ismeretekFelsőoktatási marketing 
Oktatás-gazdaságtanKommunikációs és marketing- ismeretekMinőségmenedzsment a felsőoktatásban 
Konfliktuskezelés az oktatásbanMinőségmenedzsment  

A képzés az alábbi területen dolgozó, vagy dolgozni kívánó szakemberek számára ajánlott: köz- vagy felsőoktatásban helyi vagy központi szinten dolgozó, bármilyen végzettségű szakemberek részére (intézményvezetők, ágazati irányításban dolgozók stb.)

Jogi szakokleveles fogyasztóvédelmi szakember (Budapest)

Képzés célja: mind a fogyasztói, mind a kereskedői oldal olyan szakemberekkel gyarapodjon, akik megszerzett speciális tudásuk révén arra válnak alkalmassá, hogy a fogyasztók életének, egészségének, biztonságának, gazdasági érdekeinek alapjogait ismerik, azokat érvényesíteni tudják, ami által hozzá járulnak a fogyasztói kiszolgáltatottság csökkentéséhez. A kereskedők is kiterjedtebb szolgáltatásokat nyújthatnak, hozzájárulva ezzel pici pozícióik növeléséhez.

Jelentkezési feltételek: bármely képzési területen alapszakon szerzett végzettség

Képzési idő: 3 tanulmányi félév + záróvizsga félév

Képzési helyszín: Budapest, PTE ÁJK kihelyezett képzés

Oktatás rendje: önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke: 140 000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Jogi szakokleveles fogyasztóvédelmi szakember

Oktatott tárgyak:

Jogi szakokleveles gazdaságvédelmi szakember (Budapest)

Képzés célja: A három félév alatt a hallgatók elsajátítják a gazdaságvédelem szempontjából alapvető jogi - elsősorban pénzügyi jogi és büntetőjogi - igazgatási és gazdasági ismereteket, valamint a kapcsolódó szakterületek (pl. számvitel, adópszichológia, közbeszerzési jog) fontos tudáskincsét, továbbá – európai uniós és nemzetközi kitekintéssel – részletes képet kapnak a gazdaságvédelemről alapvető és mindennapos kérdéseiről, valamint a vonatozó ügyészségi és bírósági (ítélkezési) gyakorlatról

Jelentkezési feltételek: bármely képzési területen alapszakon szerzett végzettség

Képzési idő: 3 félév

Képzési helyszín: Budapest, PTE ÁJK kihelyezett képzés

Oktatás rendje: önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke: 140 000 Ft/félév + utolsó félévben 50.000 Ft záróvizsgadíj

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Jogi szakokleveles gazdaságvédelmi szakember

Oktatott tárgyak:

I. félévII. félévIII. félév
MikroökonómiaPénzügyi ellenőrzés IPénzügyi ellenőrzés II.
MakroökonómiaMenedzsment kontrollingBüntetőjog II.
Gazdasági jogPénz és tőkepiaci ismeretekBüntetőeljárás rendszere II.
Vállalkozások gazdaságtanaFelelős társaságirányításA gazdasági bűnözés kriminológiai jellemzői
PénzügyekBüntetőjog IKriminálstatisztika, statisztikai bűnelemzés
InformatikaBüntetőeljárás rendszere I.A szervezett bűnözés és gazdasági aspektusai
MenedzsmentKriminológiaA korrupció és gazdasági vetületei
Számvitel és elemzésIgazságügyi pszichológiaKrimináltaktika
  Pénzmosás elleni küzdelem
  Gazdasági társaságokkal szembeni büntetőjogi szankciók
  Szakdolgozat
  Záróvizsga

Jogi szakokleveles javadalmazási tanácsadó (Budapest)

Képzés célja: A jogi szakokleveles javadalmazási tanácsadó képzés célja, hogy komplex ismereteket nyújtson a képzésben résztvevőknek a munkaviszony keretében felmerülő munkáltatói bérfizetési kötelezettség teljesítésének minden aspektusára. A munkáltató bérfizetési kötelezettségének szabályszerű teljesítése munkajogi, társadalombiztosítási jogi, adójogi és közgazdasági ismeretek együttes megléte esetén teljesíthetőek szabályszerűen. Mind a magánszférában, mind a közszférában alapvető követelmény a munka díjazására vonatkozó szabályok ismerete, betartása és azok alkalmazási környezetének ismerete. Emellett a magánszférában a munkáltató javadalmazási stratégiája, ösztönzési gyakorlata olyan komplex ismereteket igényel, amelyek feltételezik a fenti tudományterületek alapos ismeretét.

Jelentkezési feltételek: Bármely képzési területen alapszakon szerzett végzettség

Képzési idő: 2 tanulmányi félév + záróvizsga félév

Képzési helyszín: Budapest

Oktatás rendje: önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke: 150 000 Ft/félév + utolsó félévben 50.000 Ft záróvizsgadíj

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Jogi szakokleveles javadalmazási tanácsadó

Oktatott tárgyak:

Jogi szakokleveles közoktatási szakember (BUdapest/Veszprém)

Képzés célja: A képzés az oktatásirányításban- és szervezésben direkt módon alkalmazható gyakorlati ismeretanyag átadását célozza, szakosodási lehetőséggel együtt. Célja olyan speciális ismeretanyaggal rendelkező szakemberek képzése, akik az oktatási jog és az oktatás-irányítás területén kiemelkedő színvonalú, és a mindennapi munkában közvetlenül hasznosítható gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek. Az oktatási rendszer korszakunkban zajló átalakítása megköveteli, hogy az e területen dolgozó kollégák elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyek Magyarország tanügyi igazgatásának felépítésére és működésére, valamint annak jogi, politológiai, oktatás-gazdaságtani és részben pedagógiai hátterével tisztában legyenek. A képzésben részt vevő kollégák az intézmény-igazgatási ismeretek mellett az oktatással összefüggő munkajogi és adatvédelmi jogi kérdésekkel ismerkedhetnek meg, amely mindennapi munkájuk során direkt módon hasznosulni tud.

Jelentkezési feltételek: Bármely képzési területen alapszakon szerzett oklevél

Képzési idő: 2 tanulmányi félév + záróvizsga félév

Képzési helyszín: Budapest/Veszprém, kérjük a jelentkezés során a megjegyzéshez írja be, hogy budapesti vagy veszprémi helyszínen induló képzés érdekli!
Jelentkezői szám függvényében a képzés vagy veszprémi vagy budapesti helyszínen indul.

Oktatás rendje: önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke: 160 000 Ft/félév, 50 000 Ft záróvizsga félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Jogi szakokleveles közoktatási szakember

Oktatott tárgyak:

I. félévII. félév (közoktatási szakirány)II.félév (felsőoktatási szakirány)III. félév
A képzési rendszer jogi alapjaiA közoktatás-igazgatás működése –gyakorlati megközelítésbenA felsőoktatás igazgatási rendszerének működéseZáróvizsga konzultáció
Az oktatás intézményrendszere és működéseMunkajogi jogalkalmazás a közoktatásbanMunkajogi jogalkalmazás a felsőoktatásbanSzakdolgozat
Jogvédelem az oktatási rendszerbenAz adatvédelem gyakorlati kérdései a közoktatás területénAz adatvédelem gyakorlati kérdései a felsőoktatásbanZáróvizsga
MunkajogKözoktatás-igazgatási gyakorlatFelsőoktatás-igazgatási gyakorlat 
Adatvédelmi jogJogvédelem a közoktatásban – gyakorlati megközelítésbenJogvédelem a felsőoktatásban – gyakorlati megközelítésben 
OktatáspolitikaGyakorlati mediációs ismeretekFelsőoktatási marketing 
Oktatás-gazdaságtanKommunikációs és marketing- ismeretekMinőségmenedzsment a felsőoktatásban 
Konfliktuskezelés az oktatásbanMinőségmenedzsment  

A képzés az alábbi területen dolgozó, vagy dolgozni kívánó szakemberek számára ajánlott: köz- vagy felsőoktatásban helyi vagy központi szinten dolgozó, bármilyen végzettségű szakemberek részére (intézményvezetők, ágazati irányításban dolgozók stb.)

Jogi szakokleveles magánbiztonsági szakember (Budapest)

Képzés célja: A személyvédelem, vagyonvédelem, és/vagy a magánnyomozás területén dolgozó szakemberek számára alapvető jogi ismereteket adjon, és ellássa őket a munkájukban hasznosítható speciális jogi tudással, a magánbiztonsági szektorhoz kapcsolódó jogterületek gyakorlati problémákra koncentráló oktatása révén.

Jelentkezési feltételek: Bármely képzési területen alapszakon szerzett oklevél (kivéve jogász szakképzettség)

Képzési idő: 3 tanulmányi félév + záróvizsga félév

Képzési helyszín: Pécs és Budapest, PTE ÁJK kihelyezett képzés

Oktatás rendje: önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke: 130 000 Ft/félév, 50 000 Ft záróvizsga félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Jogi szakokleveles magánbiztonsági szakember

Oktatott tárgyak:

I. félévII. félévIII. félévIV. félév
Jogi alapismeretekMagánbiztonsági jog I.
(személy- és vagyonvédelem)
Magánbiztonsági jog II.
(magánnyomozás)
Záróvizsgák
Büntetőjogi alapismeretekPolgári jogAdatvédelemi jog 
Büntető eljárásjogi alapismeretekTársasági jog és cégjogBüntetőjog 
Polgári jogi alapismeretekMunkajogA büntetőeljárás gyakorlati alapkérdései 
Polgári eljárásjogi alapismeretekPolgári eljárásjogKriminalisztikai ismeretek 
Közjogi alapismertekKözbeszerzési jogLőfegyvertani ismeretek 
 A közigazgatási hatósági eljárásBüntetőjogi gyakorlat 
 Polgári jogi gyakorlatSzakdolgozat védése 

Jogi szakokleveles munkaügyi auditor (Budapest)

Képzés célja: A jogi szakokleveles munkaügyi auditor képzés célja, hogy komplex ismereteket nyújtson a képzésben résztvevőknek a foglalkoztatás keretében felmerülő munkáltatói munkajogi kötelezettségek teljesítésének minden aspektusáról, valamint ezek ellenőrzésének metodikájáról. A munkáltatói munkajogi kötelezettségek akkor teljesíthetőek szabályszerűen, ha biztosított a munkajogra, szervezet-irányításra, rendszerépítésre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretek együttes megléte. A magánszférában egyre erőteljesebb piaci elvárás a munkáltatók felé a jogszabályok és egyéb munkaviszonyra vonatkozó szabályok maximális betartására való törekvés. Ehhez nyújt segítséget a munkaügyi felülvizsgálat végrehatására képes szakemberek képzése. Ez azonban csak az egész szervezetre kiterjedő és rendszer szemléletű gyakorlatorientált megoldásokat kereső gondolkodásmód kialakításával, fenti tudományterületek alapos elsajátításával lehetséges.

Jelentkezési feltételek: Bármely képzési területen alapszakon szerzett oklevél

Képzési forma: önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Képzési helyszín: Budapest (PTE ÁJK kihelyezett képzés)

Oktatás rendje: szemeszterenként 4 alkalom 2 napos (péntek és szombat)

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke: 150 000.- Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Jogi szakokleveles munkaügyi auditor

Oktatott tárgyak:

Munkajogi szakokleveles tanácsadó (Budapest)

Képzés célja: hogy elmélyült ismereteket nyújtson a munkajogi jogalkotásról és jogalkalmazásról valamint az azokhoz közvetlenül kapcsolódó tudományterületekről. A legfontosabb cél, hogy a képzésben résztvevők alapos tudás birtokában legyenek a munkájuk során felmerülő munkajogi problémák megoldásához. További célkitűzés, hogy az egyes munkajogi ismereteket igénylő munkaterületek feladatainak komplex ellátása érdekében az alapképzésben egyáltalán nem vagy mélységében nem oktatott speciális, interdiszciplináris területeken a szükséges szakmai ismeretek megszerzésének a biztosítása.

Jelentkezési feltételek: bármely képzési területen legalább alapképzési szakon szerzett végzettség.

Képzési idő: 3 tanulmányi félév + záróvizsga félév

Képzési helyszín: Budapest

Oktatás rendje: szemeszterenként 4 alkalom 2 napos (péntek és szombat)

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke: 150 000.- Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Munkajogi szakokleveles tanácsadó

Oktatott tárgyak:

Végrehajtási jogi szakokleveles tanácsadó (Budapest)

Képzés célja:
A Végrehajtási jogi szakokleveles tanácsadó képzés elsősorban az igazságügyi ügyviteli, a számviteli, a közgazdasági, gazdaságtudományi, informatikai, műszaki, természettudományi és egyéb végzettséggel rendelkező szakemberek számára, 4 féléves képzés keretében, keresztfélévben – minden év januárjától – indítjuk. A képzések sikeres elvégzését követően hallgatóink végrehajtási jogi szakokleveles tanácsadó felsőfokú képesítést szereznek.

A képzés nagy hangsúlyt helyez arra, hogy megismerhetőek és elsajátíthatóak legyenek a végrehajtási eljárás – magyar és EU jog – elméleti és gyakorlati kérdései, valamint arra, hogy a képzésben résztvevők megismerjék és alkalmazni tudják az informatikai eszközök igénybevételével lebonyolított végrehajtási rendszereket (pl. elektronikus árverés), számítógépes adatbázisokat. A végrehajtási eljárásban részt vevő szakemberek – összefogottan – olyan ismeretekhez juthatnak, amelyeket egyébként csak különböző képzéseken illetve a gyakorlatban – a munkavégzéshez kapcsolódóan – sajátíthatnak el. A végrehajtási jogi szakokleveles szakirányú továbbképzés e komplex ismereteket gyakorlatorientáltan és részletekbe menően nyújthatja, így teljes körűen áttekinthetővé teszi a végrehajtási eljárásnak – a bírósági és a közigazgatási eljárásban irányadó – szabályait és a végrehajtás eszközeit. A végrehajtási eljárások gyakorlati részének bemutatásával célunk, annak szemléltetése, hogy a végrehajtási eljárásokról szerzett elméleti ismereteik hogyan manifesztálódnak a gyakorlatban. Hallgatóinknak lehetősége van – önálló bírósági végrehajtó irányítása mellett – a végrehajtói iroda munkájának megismerésére (adminisztratív feladatok, ügyek intézése, helyszíni eljárási cselekmények, adatbázisok kezelése stb.) A képzés egy olyan oktatási fórum, amely segítséget nyújt:

 • a jogerős döntések hatékony kikényszerítéséhez szükséges jogszabályi háttér gyakorlati szemléletű elemzéséhez,
 • a végrehajtáshoz szorosan kapcsolódó jogterületek bemutatásához (pl. csődjog, társasági jog, cégjog, büntetőjog, polgári jog, EU jog, pszichológia stb.)
 • a gyakorlati tapasztalatok összegyűjtéséhez,
 • a közös szakmai érdeklődésre számot tartó kérdések megvitatásához,
 • gyakorlati órák keretében a bírói, önálló bírósági végrehajtói, ügyvédi munka megismertetéséhez,
 • olyan kapcsolati háló kiépítéséhez az oktatók-hallgatók és a hallgatók között, amelyek a képzés befejezését követően is segítséget nyújthatnak munkájukban.

Jelentkezési feltételek: bármely képzési területen, alapszakon szerzett végzettség

Képzési idő: 3 tanulmányi félév (3*80 órában) + záróvizsga félév (záróvizsga felkészítő – 15 órában)

Képzési helyszín: Budapest, Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara épülete, XIV. ker., Cházár András u.13. (PTE-ÁJK kihelyezett képzés)

Oktatás rendje: Önköltséges, intenzív, levelező rendszerű
Az előadások – tömbösítve – kéthetente pénteken és szombaton kerülnek megszervezésre.

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke: 140.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Végrehajtási jogi szakokleveles tanácsadó

Oktatott tárgyak:

I. félévII. félévIII. félév
Végrehajtási alapismeretekAz egyedi és egyetemes végrehajtás kapcsolataBírósági végrehajtás II.
Jogi alapismeretekBírósági végrehajtás I.Végrehajtás nemzetközi jog és az EU joga alapján
Polgári eljárásjogKözigazgatási végrehajtásA végrehajtás elrendelése külföldi határozatok alapján
BüntetőjogInformatikai rendszerek, adatbázisok kezeléseA végrehajtás elrendelése és a biztosítási intézkedés bírósági gyakorlata, és a végrehajtás foganatosítá-sának gyakorlati problémái a bírói gyakorlat tükrében
Nemzetközi magánjog és európai közjogBankjogi ismeretekA végrehajtáshoz kapcsolódó büntetőjogi ismeretek
Polgári jogDíjazási szabályok 
Társasági jog, cégjogEU jog 
 Pszichológia 

Szakjogász Továbbképzés - jelentkezés

Választott képzés
Személyi adatok
Munkahelye

A Jogi Fórumon történő jelentkezéssel és ajándékkal kapcsolatos tájékoztatást megismertem és elfogadom. A 2015. őszi-téli rendezvénynaptár publikálást követően felvesszük önnel a kapcsolatot és emailben tájékoztatót küldünk az ajándékként választható konferenciák listájáról.

A Jogi Fórumon történő jelentkezéssel és ajándékkal kapcsolatos tájékoztatás