Címke: Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság 2004 április 5-6-i napirendje

Az Alkotmánybíróság megtárgyalja a büntetőeljárásról szóló törvénynek a távollévő terhelttel szembeni eljárásra vonatkozó rendelkezéseit kifogásoló indítványt. A testület foglalkozik a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvénynek az öregségi nyugdíj összegének meghatározásával kapcsolatos szabályait vitató indítvánnyal.

Az Alkotmánybíróság 2004 március 29-30-i napirendje

Az Alkotmánybíróság megkezdi a köztársasági elnök előzetes normakontrollra irányuló indítványának tárgyalását a Büntető törvénykönyvnek a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos módosítása ügyében. A testület foglalkozik a rendőrségről szóló törvénynek az élethez való joggal összefüggő szabályait kifogásoló indítvánnyal.

Az Alkotmánybíróság 2004. március 22-23-i teljes ülésének napirendje

Az Alkotmánybíróság folytatja a köztársasági elnök előzetes normakontrollra irányuló indítványának tárgyalását a befektetők és a betétesek fokozott védelmével kapcsolatos törvények módosításáról. A testület foglalkozik a Rendőrségről szóló törvénynek az élethez való joggal kapcsolatos szabályait kifogásoló indítvánnyal.

Alkotmánybírósághoz fordultak az egyházak

Alkotmánybírósághoz fordultak az egyházak

Négy egyház az Alkotmánybírósághoz fordult az esélyegyenlőségi törvény miatt, mert az alaptörvénybe ütközőnek találják az esélyegyenlőségi törvény egyes rendelkezéseit.

Az Alkotmánybíróság 2004 március 8-9-i napirendje

Az Alkotmánybíróság folytatja a köztársasági elnök előzetes normakontrollra irányuló indítványának tárgyalását a befektetők és a betétesek fokozott védelmével kapcsolatos törvények módosításáról.A testület foglalkozik a rendőrségről szóló törvénynek az adatkéréssel összefüggő egyik szabályát kifogásoló indítvánnyal.

Az Alkotmánybíróság 2004. március 1-2 -i teljes ülésének napirendje

Az Alkotmánybíróság megtárgyalja a rendőrségről szóló törvénynek az élethez való joggal kapcsolatos egyes szabályait kifogásoló indítványt. A testület elé kerül az az indítvány, amely szerint az Alkotmányba ütközik a polgári perrendtartásról szóló törvénynek a kötelező jogi képviseletre vonatkozó egyik rendelkezése.

Alkotmánybírósági döntés a legfőbb ügyész interpellálhatóságáról

Az Alkotmánybíróság 2004. február 16-án elfogadott határozatában, Dr. Polt Péter legfőbb ügyész úr indítványa alapján értelmezte az Alkotmány 27. §-át. Az Alkotmánybíróság eljárása során különös tekintettel volt az Alkotmány 51-53. §-ára, amelyek az ügyészség feladatait határozzák meg.