Címke: alkotmányjog

Alkotmányreform Romániában – közjog és politika

Románia alkotmányát 1991-ben fogadta el a Parlament, és 1991. december 8.-án jóváhagyó népszavazással lépett hatályba. Az azóta eltelt idõszak az alaptörvény számos gyenge pontját nyilvánvalóvá tette. Szakértõk és politikusok az utóbbi években egyre gyakrabban tettek és tesznek javaslatokat az alkotmány módosítására.A Nãstase kabinet kezdetben komoly lendülettel és tervekkel fogott az alkotmánymódosítás elõkészítéséhez, ez a lelkesedés azonban nagyon lecsökkent. Jelen tanulmány három kérdéskört jár körül: a) mely eljárás alapján lehet Romániában módosítani az alaptörvényt, b) tervezetek hiányában milyen politikai programok vannak az alkotmánymódosításra és c) lehetséges-e az alkotmánymódosítás, vagyis 2002 az alkotmánymódosítás éve lesz-e. Az alkotmánymódosítás tiltott tárgyai Az 1991-es román...

Végrehajtás-döntéshozás viszonya a helyi közigazgatásban. Miért beteg Romániában a helyi közigazgatás?

A végrehajtás és a döntéshozás viszonya elsõ ránézésre elvont problémának tûnik. Egyáltalán nem az: a romániai helyi demokrácia “betegségnek” egyik forrása éppen ennek a közigazgatási jogi problémának a gyakorlati lecsapódása.Jelen tanulmány két részben járja körül a kérdést: gyakorlati felvetésben és elméleti megközelítésben. I. GYAKOLATI FELVETÉS: ROMÁNIA ESETE A 2001. évi 215-ös helyi közigazgatási törvény nem oldotta meg az önkormányzatok egyik alapvetõ problémáját, hanem még súlyosabbá tette azt.A polgármester és a helyi tanács közötti viszonyrendszerrõl van szó. A gond akkor jelentkezik, ha a helyi közigazgatásban a helyi tanács és a polgármester eltérõ politikai színezetûek és (vagy) a közöttük levõ viszony elmérgesedik....

Dr. Majtényi László

Dr. Majtényi László

Dr. Majtényi László, volt adatvédelmi biztos valószínûleg a legismertebb közszereplõk közé tartozott sokáig és az elhúzódó utódjelölési procedúra miatt még most is gyakran találkozhatunk nevével. Nem volt könnyû dolga, akárcsak többi ombudsmann kollégájának, hiszen 1995-ben egy frissen bevezetett, hazánkban addig ismeretlen intézményt kellett a törvényi keretek között tartalommal megtöltenie, a “régi” hivatalok és intézmények vezetõivel elfogadtatnia, akiknek ügyeiben a vonatkozó jogszabályok szerint a biztos általában teljes hatáskörrel vizsgálódhat.

A mulasztásos alkotmánysértés

A dolgozat a XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi szekciójában alkotmányjog témakörben elsõ díjat nyert. Letöltés

Az adatvédelemrõl rendszergazdáknak

1. Az adatvédelem fogalma, története 1.1. Az adatvédelem fogalma Rendszergazdák, informatikusok a legtöbbször mást értenek adatvédelem alatt, mint amirõl ez a cikk szól: gyakran az adatbiztonságot, az adatok technikai védelmét tekintik “adatvédelemnek”. Az adatvédelem (data protection, Datenschutz) azonban a jogászok számára mást jelent. Az adatvédelmi jog azon jogszabályok összessége, amelyek meghatározott személyekkel összefüggésben hozható adatok (személyes adatok) kezelésének rendjére adnak elõírásokat. 1.2. Adatvédelem és adatbiztonság A rendszergazdák egyik fõ feladata, hogy megakadályozzák a rendszerükön található adatokhoz való illetéktelen hozzáférést, ezen adatok jogosulatlan megváltoztatását, vagyis minél többet tegyenek a rendszerbiztonságért. Az adatbiztonság érdekében tett lépések sok esetben elõsegítik a személyes adatok...

Fridli Judit

Aki az Interneten rábukkan a TASZ honlapjára meglepõdhet azon, milyen szerteágazó a szervezet tevékenysége és ha egy kicsit jobban körülnéz, az is feltûnõ lehet, hogy milyen komoly szakmai felkészültség van a háttérben. Neves társadalomtudósok, köztük elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkezõ jogászok, szociológusok de híres pszichológusok és orvosok is megtalálhatók a társaságban.