Címke: alkotmányjog

A mulasztásos alkotmánysértés

A dolgozat a XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi szekciójában alkotmányjog témakörben elsõ díjat nyert. Letöltés

Az adatvédelemrõl rendszergazdáknak

1. Az adatvédelem fogalma, története 1.1. Az adatvédelem fogalma Rendszergazdák, informatikusok a legtöbbször mást értenek adatvédelem alatt, mint amirõl ez a cikk szól: gyakran az adatbiztonságot, az adatok technikai védelmét tekintik “adatvédelemnek”. Az adatvédelem (data protection, Datenschutz) azonban a jogászok számára mást jelent. Az adatvédelmi jog azon jogszabályok összessége, amelyek meghatározott személyekkel összefüggésben hozható adatok (személyes adatok) kezelésének rendjére adnak elõírásokat. 1.2. Adatvédelem és adatbiztonság A rendszergazdák egyik fõ feladata, hogy megakadályozzák a rendszerükön található adatokhoz való illetéktelen hozzáférést, ezen adatok jogosulatlan megváltoztatását, vagyis minél többet tegyenek a rendszerbiztonságért. Az adatbiztonság érdekében tett lépések sok esetben elõsegítik a személyes adatok...

Fridli Judit

Aki az Interneten rábukkan a TASZ honlapjára meglepõdhet azon, milyen szerteágazó a szervezet tevékenysége és ha egy kicsit jobban körülnéz, az is feltûnõ lehet, hogy milyen komoly szakmai felkészültség van a háttérben. Neves társadalomtudósok, köztük elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkezõ jogászok, szociológusok de híres pszichológusok és orvosok is megtalálhatók a társaságban.

Dr. Galántai Zoltán

Eheti interjúnk alanya Dr. Galántai Zoltán, a Technika az Emberért Alapítvány egyik alapítója.A kezdeményezés célkitûzése szerint a mai Magyarországon szükség lenne egyfajta társadalmi ellenõrzésre is – különösen, ami az információtechnológiával kapcsolatos személyiségi jogokat illeti. Errõl, az alapítvány által – a tervek szerint – évente kiadott Nagy Testvér Díjról, és a nemzetközi vonatkozásokról, folyamatokról érdeklõdtünk.

Dr. Jóri András

Dr. Jóri András

Az Internet jogi problémáit régóta kutató ügyvéddel, Dr. Jóri Andrással beszélgettünk az on- line tartalom szabályozásának szükségességérõl, lehetõségeirõl, a világban elõforduló ilyen jellegû kezdeményezésekrõl. A beszélgetés apropóját a nemrégiben kipattant botrány adta, melyben egy tévés személyiséget hoztak kapcsolatba egy Neten terjedõ pornográf videóval. Dr. Jóri András ezzel kapcsolatban szakmai vitát kezdeményezett a Jogi Fórum oldalain.