Címke: ÁSZ – Állami Számvevőszék

Választások szabályszerűen – Kézikönyv segíti a kampányt érintő szabályos közpénzfelhasználást

A választási kampányt érintő szabályos közpénzfelhasználás elősegítése érdekében az Állami Számvevőszék (ÁSZ) tájékoztató kézikönyvet készített a választásokon jelöltet állító szervezetek és a jelöltek, és azokat nyomonkövető nyilvánosság számára. A kézikönyv célja, hogy – az ÁSZ a tapasztalatai alapján – átfogóan bemutassa a közelgő választásokat érintő, jelenleg hatályos szabályozási környezetet, támogatva a kampányra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzésével érintett egyéni jelöltek és jelölő szervezetek szabályszerű közpénzfelhasználását.

10 éves a korrupcióellenes összefogás! – Eredmények az ÁSZ jubileumi kiadványában – ITT elolvasható!

 Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) előbb az évenként elvégzett Integritás-felméréssel elterjesztette az integritás szemléletét a magyar közszférában, ezután a módszert ellenőrzéssé fejlesztette, 2021-re pedig széleskörű tanácsadással és tudásmegosztással tovább erősítette a közpénzt felhasználó szervezetek helyzetét, ezzel is növelve az ellenálló képességüket. Mindennek eredményeként az elmúlt 10 évben létrejött és megszilárdult az integritás kultúra a közszféra intézményeiben.

61 önkormányzati tulajdonban lévő cégből 49 vagyongazdálkodása nem szabályszerű! – ÁSZ elemzés

A tulajdonosi joggyakorlási tevékenység megerősítésére van szükség az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok körében – mutat rá az Állami Számvevőszék elemzése, mely az ÁSZ 2019-2020. években közzétett jelentései alapján összegzi a vagyongazdálkodási, a tulajdonosi joggyakorlási modulok, valamint az integritás felmérés keretében tett megállapításokat. A friss elemzésből kiderül, hogy a tulajdonosi felügyelet és – joggyakorlás megerősítése javítja a társaságoknál lévő közvagyonnal való gazdálkodás szabályszerűségét és átláthatóságát, amelyek a közfeladat-ellátás hatékonyságát növelik, ezáltal a fogyasztói elégedettség pozitív irányú változását eredményezhetik.

A hiteles információ a jó döntés alapja

A közösségi média jelentősége ma már megkérdőjelezhetetlen, a folyamatosan fejlődő, a társadalom szinte minden szegmense által ismert és használt felületek ugyanis óriási hatást képesek gyakorolni a nyilvánosság működésére. A rendkívül gyors információáramlás, a tartalmak ellenőrzés nélküli terjedése, az álhírek, illetve a megfelelő szabályozás hiánya azonban olyan globális kihívásokat idézhetnek elő, amelyeknek súlyos gazdasági és társadalmi következményei is lehetnek. Az ÁSZ elemzése a közösségi média jelenségét, illetve a platformok dominanciájának veszélyeit mutatja be, főként a közösségi média szabályozásának összetett problematikájára fókuszálva. Az ÁSZ szakemberei szerint a kockázatok csökkentéséhez a döntéshozók mellett, a felhasználók médiatudatossága is kulcsfontosságú.  Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) munkájának...

Javított a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Az ÁSZ a szervezet belső kontrollkörnyezetét, az átruházott irányítói, illetve középirányítói tevékenységének szabályozását a 2019. évre vonatkozóan értékelte, vagyongazdálkodását pedig a 2017-2019. közötti időszakra nézve tekintette át. A szakképzési rendszer feladata – az oktatási rendszer szerves részeként – a korszerű szakmai ismeretek megszerzésére való felkészítés és az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek fejlesztése, e feladatok ellátásában a szakképzési centrumok tevékenysége meghatározó jelentőségű. Gazdálkodásuk minőségét meghatározza az irányítói és a középirányító szervi feladatok szabályszerű kialakítása és ellátása, ezek hiányában nem biztosított a közpénzek, valamint a rájuk bízott nemzeti vagyon cél szerinti hasznosulása, működésük elszámoltathatósága és átláthatósága. Az Állami Számvevőszék...

Így előzhetőek meg a közbeszerzési szabálytalanságok – Hogyan ismerhetőek fel a korrupciós kockázatok? – ÁSZ elemzés

A jól kialakított belső kontrollrendszer és integritási kontrollok rendszere, valamint a kockázaton alapuló érdemi ellenőrzés hozzájárulhat a közbeszerzések szabályszerűségi és korrupciós kockázatainak felismeréséhez – többek között erre hívják fel a figyelmet az Állami Számvevőszék szakértői legfrissebb elemzésükben.

Sorozatos és visszatérő törvénysértések jellemezték az SZFE gazdálkodását – Az ÁSZ ellenőrzésének legfontosabb megállapításai

A Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) vagyongazdálkodása 2018-2019-ben, valamint 2020-ban a fenntartóváltás időpontjáig nem volt átlátható és elszámoltatható. Az SZFE vezetése nem biztosította a közfeladat ellátását szolgáló nemzeti vagyon megőrzését és védelmét. A nemzeti vagyon védelme érdekében indokolt volt a tulajdonosi joggyakorlás kereteinek megerősítése – hívja fel a figyelmet az Állami Számvevőszék jelentésében.

Törvényeknek megfelelő pártok – Beszélgetés Holman Magdolna ÁSZ alelnökkel

Egy év van hátra a következő országgyűlési választásokig, az Állami Számvevőszék pedig már megkezdte a felkészülést az ehhez kapcsolódó ellenőrzésekre. „Széles körű tapasztalatokra építünk, hiszen az elmúlt évtizedben a jogi környezet folyamatos szigorítása mellett minden országgyűlési-, önkormányzati- és európai parlamenti választás, illetve minden időközi választás kampányköltéseinek elszámolására rálátásunk nyílt, emellett a pártok gazdálkodásának értékelése is folyamatos fókuszban van” – mondta el Holman Magdolna, a szervezet alelnöke.

A távmunkában rejlő lehetőségek és kihívások – Szempontok a korszerű munkajogi feltételrendszer kialakításához – ÁSZ elemzés

Áttörést jelentett a 2020-as év a táv- és otthoni munkavégzés elterjedésében Magyarországon. A tavalyi év első felében meghatszorozódott azoknak az aránya, akik táv- illetve otthoni munka keretei között dolgoztak, és ez az arány a COVID-19 járvány első hullámának lecsengését követően sem csökkent le a járvány előtti szintre – többek között erre világítanak rá az Állami Számvevőszék elemzői.