Címke: bűnüldözés

Kozér Emõke

Az i2 Limited céget 1990-ben két programozó alapította az angol egyetemvárosban, Cambridge-ben. Azóta létszáma 110-re bõvült, amely a cég nevéhez kapcsolódó díjnyertes termékcsalád népszerûségének köszönhetõ. A fõképpen bûnüldözési, biztosítási és távközlési intézmények számára nagy teljesítményû, egyedülálló adatbányász, elemzõ és tényfeltáró eszközöket fejlesztõ cég termékeit nemzetközi szabványként ismerik el világszerte. Mára már több mint 70 országból 1200 felhasználó profitál az i2 termékek alkalmazásából.

Számítástechnikai Bûnözésrõl Szóló Egyezmény

Preambulum Az Európa Tanács tagállamai és a többi aláíró állam, Figyelembe véve, hogy az Európa Tanács célja a tagjai közötti szorosabb egység megteremtése; Felismerve a jelen Egyezményt aláíró többi állammal való együttmûködés erõsítésének fontosságát; Meggyõzõdve egy olyan közös büntetõjogi politika kialakításának szükségességérõl, melynek elsõdleges célja a társadalom védelmének biztosítása a számítástechnikai bûnözéssel szemben, többek között megfelelõ jogszabályok elfogadásával és a nemzetközi együttmûködés elõsegítésével; Tudatában a digitalizáció, a konvergencia és a számítástechnikai hálózatok folyamatos globalizációja által elõidézett mélyreható változásoknak; Tudatában annak a veszélynek, hogy a számítástechnikai rendszereket és az elektronikai információkat bûncselekmények elkövetésére is fel lehet használni, és a bûncselekményekkel összefüggõ...

A “Patriot-törvény” megkönnyíti a bűnüldözők munkáját

A közelmúltban meghozott PATRIOT törvény értelmében az internetszolgáltatók és a rendszergazdák bírói rendelkezés nélkül is kénytelenek hozzáférést biztosítani hálózataikhoz a bűnüldöző szervek számára, hogy megfigyelhessék a hackerek tevékenységét.

A DIBS rendszer

A számítógépes bûnözés jelentõségét, veszélyeit, káros hatásait aligha szükséges manapság vehemensen bizonygatni, a sajtónak köszönhetõen annak is képe lehet róla, aki egyébként nem is érintett a témában. A bûnözés ezen fajtájának egyik legfontosabb jellemzõje, hogy gyakran nemhogy az elkövetõ kilétére, de a cselekményre sem mindig derül fény. Manapság talán a közlekedési szabálysértések területén számolhatunk olyan mértékû látenciával, mint a számítógépes bûnözésben. Ezen változtathat az 1992-ben alapított Computer Forensics Ltd. Disk Image Backup System néven bejegyzett speciális rendszere. A cég tervei alapján a Sony készíti azt a hordozható optikai író-olvasó egységet ( DIBS drive ), amellyel a vizsgálandó számítógép winchesterérõl pontos...

Kriminál Expo 2001

Mind a Kormányok, mind a magánszektor felismerték, hogy az informatikai bûnözés megelõzése és az ellene történõ fellépés terén az együttmûködés közös érdekük. Együtt kell kialakítaniuk és megvalósítaniuk azokat a megoldásokat, melyek biztosítják a társadalom védelmét az informatikai bûnözéssel szemben.A védelemnek ki kell terjednie az információs technológiákat használók törvényes érdekeinek megóvására (személyes adatok védelme, illetve az információhoz való hozzáférés joga), és az információs technológiák mûködésével kapcsolatos önálló érdekek (pl. a technológiák és kommunikációs hálózatok biztonsága) sértetlenségének biztosítására. Felhívjuk a Kormányokat, hogy mûködjenek együtt az informatikai rendszerek útján elkövetett bûncselekmények megelõzését és felderítését elõsegítõ közös bûnüldözési politika kialakításában (meghatározott jogellenes cselekmények bûncselekménnyé...

Convention on Cyber-crime 2001

Governments and private industry should recognise that co-operation in preventing and combating cyber-crime is in their mutual interest. They should design and implement solutions together to protect society against this type of criminality. This protection should embrace the legitimate interests of users of information technology (e.g. privacy, access to information) and their own interests (e.g. safety of technologies and communication networks); Governments should agree on a common criminal policy to prevent and deter cyber-crime, the minimum elements of which should be based on the Council of Europe’s draft Convention on cyber-crime, i.e. the criminalisation of certain types of illegal conduct,...

Dr. Szinger András

Dr. Szinger András, az Artisjus Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület jogásza. (Gyakoribb olvasóink emlékezhetnek, õ volt az, aki a szerzõi jog, és az Artisjus oldaláról válaszolt a korábban a Jogi Fórumon publikált dr. Muraközy Gergely: Tiszta Amerika… címû cikkben felvetett kérdésekre.) Az egyesület munkájáról általában, az Internetes vonatkozásról pedig külön is kérdeztük, a téma -legalábbis hazánkban- újszerû jellege miatt.

Polt Péter az ügyészség első félévi bűnüldözési tevékenységéről

A büntetőeljárások gyors, szakszerű lefolytatása érdekében az ügyészség az év első felében 15,1 százalékkal növelte a nyomozások feletti fokozott ügyészi felügyeletek számát és 20 százalékkal több bíróság elé állítást kezdeményezett – ismertette Polt Péter legfőbb ügyész csütörtöki sajtótájékoztatóján Budapesten.

Tóth László

Eheti interjúnk Tóth Lászlóval, a Computer Forensics Hungary Kft. ügyvezetõ igazgatójával készült.