Címke: cégbíróság

A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok jogalkalmazási problémái

A csődeljárás és a felszámolási eljárás az adós fizetésképtelenségével kapcsolatosan indulnak, míg a végelszámolási eljárás és a kényszertörlési eljárás a gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszűnésére irányuló eljárások. A vagyonrendezési eljárás egyikbe sem tartozik, mégis szoros kapcsolatban van a jogutód nélküli megszűnésekre irányuló eljárásokkal. Az adósságrendezési eljárás kivételével valamennyi fent felsorolt eljárás folytatódhat felszámolási eljárásként. A végelszámolási eljárás és a kényszertörlési eljárás olyan eljárások, amelyek előzményei lehetnek a felszámolási eljárásnak, de nem a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben (Cstv.) történik szabályozásuk, hanem a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben (Ctv.), hiszen...

Utolsó lehetőség – Változnak a Kft. alapításának szabályai

Milliós Kft.-k

Március 15-el változnak az Kft.-alapítás szabályai - Az új Ptk. újdonságokat hoz a cégek életébe