Címke: devizahitel

Nem érvényteleníti a devizahitel-szerződést az árfolyamrésre vonatkozó tisztességtelen kikötés – Magyar ügyben hozott ítéletet az Európai Bíróság

Az uniós joggal összeegyeztethetőnek tűnik az a magyar jogszabály, amely megtiltja a devizában nyilvántartott kölcsönszerződés érvénytelenségének megállapítását azon indokkal, hogy árfolyamrésre vonatkozó tisztességtelen kikötést tartalmaz. Ez a helyzet abban az esetben, ha az említett jogszabály helyreállítja azt a jogi és tényleges állapotot, amelyben a fogyasztó a tisztességtelen kikötés hiányában lett volna, még akkor is, ha a szerződés érvénytelenségének megállapítása kedvezőbb lenne a fogyasztó számára – áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

Elévülhet-e a tisztességtelen szerződési feltétellel szembeni fellépés lehetősége? – Az Európai Bíróság ítéletet hozott

Azon fogyasztóval szemben, aki devizában nyilvántartott kölcsönt vett fel, és nincs tudatában a kölcsönszerződésben alkalmazott valamely feltétel tisztességtelen jellegének, az e szerződési feltétel alapján megfizetett összegek visszatérítése vonatkozásában semmilyen elévülési idő nem írható elő – áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

Deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések árfolyamkockázatának tisztességtelensége

A tanulmány szerkezeti felépítésében a címben megjelölt téma egyes részeit követi. Az egyes érvénytelenségi okok elhatárolásán túl a hitelviszonyt megtestesítő kötelmek sajátos jellemzőit, a deviza alapúság jogi és közgazdasági megközelítését, a fogyasztókkal kötött szerződések többlet követelményeit és az árfolyamkockázatot mint tisztességtelenségi okot vizsgálja. Ennek során a hatályos jog rendelkezéseit elemzi az irányadó joggyakorlat tükrében. Végül a kialakult magyar gyakorlatot összeveti az Európai Unió jogának való megfeleléssel. A Szerző bírósági titkár, tőkepiaci és banki szakjogász. Letöltés

Devizahiteles perek a legfőbb bírói fórum asztalán – A Kúria elemezte az Európai Bíróság utóbbi hetekben közzétett határozatait

A Kúria elemezte az Európai Unió Bíróságának fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatban az utóbbi hetekben közzétett határozatait. Árfolyamrés és az árfolyamkockázat tisztességtelenségére hivatkozva a fogyasztók nem léphetnek fel új igényekkel, a kezelési költség és a folyósítási jutalék tisztességtelenségének kérdéskörében azonban a Kúria az Európai Bíróság ítéletében megadott szempontok alapján hozta meg döntését.

Egységesített polgári ítélkezés – Fókuszban a devizahitel-ügyek – A Kúria legjelentősebb döntései és az egségesített joggyakorlat

A Kúria júliusban sajtóreggeli keretében számolt be a legfőbb bírói fórum legfontosabb, közérdeklődésre is számot tartó döntéseiről, valamint joggyakorlat-egységesítő tevékenységéről. “Az ország polgári ítélkezése számára idén is a devizahiteles perek jelentették a legnagyobb kihívást – amely tárgykörben országosan még mindig mintegy 5000 per van folyamatban” – emelte ki az eseményen Wellmann György, a Kúria Polgári Kollégiumának vezetője.