Címke: egyéb dokumentum

Az új Polgári Törvénykönyv koncepciója

A Kormány elfogadta az új Polgári Törvénykönyv koncepcióját, és elrendelte a Magyar Közlönyben való közzétételét annak érdekében, hogy minél szélesebb körû szakmai vita alakulhasson ki. Az észrevételek alapján átdolgozott koncepció 2002. II. félévében ismét a Kormány elé kerül annak érdekében, hogy azt a Kormány mint a kodifikáció alapját, elfogadja. A koncepcióval kapcsolatban az Igazságügyi Minisztérium az alábbi felhívást is közzétette: “Kérjük, hogy módosító és kiegészítõ javaslataival Ön is járuljon hozzá az új Polgári Törvénykönyv megalkotásának sikeréhez! A szakmai észrevételeket az Igazságügyi Minisztérium Polgári Jogi Kodifikációs Titkárságához; (ptk@im.hu, fax: 441-3742; 1055 Bp., Kossuth tér 4.) kérjük megküldeni.” Letöltés

Számítástechnikai Bûnözésrõl Szóló Egyezmény

Preambulum Az Európa Tanács tagállamai és a többi aláíró állam, Figyelembe véve, hogy az Európa Tanács célja a tagjai közötti szorosabb egység megteremtése; Felismerve a jelen Egyezményt aláíró többi állammal való együttmûködés erõsítésének fontosságát; Meggyõzõdve egy olyan közös büntetõjogi politika kialakításának szükségességérõl, melynek elsõdleges célja a társadalom védelmének biztosítása a számítástechnikai bûnözéssel szemben, többek között megfelelõ jogszabályok elfogadásával és a nemzetközi együttmûködés elõsegítésével; Tudatában a digitalizáció, a konvergencia és a számítástechnikai hálózatok folyamatos globalizációja által elõidézett mélyreható változásoknak; Tudatában annak a veszélynek, hogy a számítástechnikai rendszereket és az elektronikai információkat bûncselekmények elkövetésére is fel lehet használni, és a bûncselekményekkel összefüggõ...

Convention on Cyber-crime 2001

Governments and private industry should recognise that co-operation in preventing and combating cyber-crime is in their mutual interest. They should design and implement solutions together to protect society against this type of criminality. This protection should embrace the legitimate interests of users of information technology (e.g. privacy, access to information) and their own interests (e.g. safety of technologies and communication networks); Governments should agree on a common criminal policy to prevent and deter cyber-crime, the minimum elements of which should be based on the Council of Europe’s draft Convention on cyber-crime, i.e. the criminalisation of certain types of illegal conduct,...

Kriminál Expo 2001

Mind a Kormányok, mind a magánszektor felismerték, hogy az informatikai bûnözés megelõzése és az ellene történõ fellépés terén az együttmûködés közös érdekük. Együtt kell kialakítaniuk és megvalósítaniuk azokat a megoldásokat, melyek biztosítják a társadalom védelmét az informatikai bûnözéssel szemben.A védelemnek ki kell terjednie az információs technológiákat használók törvényes érdekeinek megóvására (személyes adatok védelme, illetve az információhoz való hozzáférés joga), és az információs technológiák mûködésével kapcsolatos önálló érdekek (pl. a technológiák és kommunikációs hálózatok biztonsága) sértetlenségének biztosítására. Felhívjuk a Kormányokat, hogy mûködjenek együtt az informatikai rendszerek útján elkövetett bûncselekmények megelõzését és felderítését elõsegítõ közös bûnüldözési politika kialakításában (meghatározott jogellenes cselekmények bûncselekménnyé...