Címke: eutanázia

Eutanázia – Van-e jogunk a halálhoz?

Eutanázia – Van-e jogunk a halálhoz?

Korunk talán legnehezebb etikai és törvényhozási kérdése az életvég feletti döntés megítélése és szabályozása. De beszélhetünk-e az állam által kikényszeríthető jogokról és kötelességekről az emberi lét olyan misztikus és szakrális mozzanatai kapcsán, mint a haldoklás és a halál? Minősíthető-e egyáltalán jogi kérdésként az eutanázia – vagyis a gyógyíthatatlan beteg akaratának megfelelő, kegyes halál?

Az eutanázia

A tanulmány meghatározza a halál fogalmát, hiszen az eutanázia szempontjából releváns kérdés, hogy mikor tekinthető az ember orvosi szempontból halottnak. Ezt követően az eutanázia jelentéstartalmát vázolja fel a III. fejezetben. A IV. fejezetben bemutatja, hogy időszakonként és főként a hitbéli meggyőződésenként hogyan változott az eutanáziáról alkotott kép. A nemzetközi kitekintés című fejezetben más, leginkább eltérő eutanáziaszabályozásra vonatkozó tényeket foglal össze a Szerző. S végül a hazai szabályozást mutatja be a jogszabályi háttéren és az Alkotmánybíróság határozatán keresztül. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

A kegyes halál büntetőjogi értelmezése

Az eutanázia létezése és létjogosultsága napjainkig az egyik legvitatottabb kérdés. Komolya erkölcsi, etikai és jogi viták mentén alakult ki a jelenlegi szabályozás. A tanulmány bemutatja a jelenleg hatályos jogszabályi keretet, valamint a legális kegyes halál és bűncselekmény közötti határvonalat. Diana Pretty betegsége miatt nyaktól lefelé lebénult és pár hónapos, fájdalmas haldoklás várt rá, miközben tudata ép és tiszta maradt. Önállóan nem tudott véget vetni az életének, ezért kérelmet nyújtott be a brit Főügyészséghez, hogy férjét előzetesen mentesítsék az öngyilkosságban közreműködés bűntette alól. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

  • 1
  • 2
  • 5