Címke: fogyasztói csoport

Közösen érvényesített uniós fogyasztói érdekek – Egy új irányelv – Összehangolt kereseti rendszert alakítanak ki az EU tagállamaiban!

A Parlament kedden zöld utat adott a fogyasztói csoportok közös érdekérvényesítését biztosító irányelvtervezetnek. Az új szabályok nagyobb védelmet jelentenek a fogyasztóknak, ha saját országukban vagy egy másik tagországban többekkel együtt éri őket jogsérelem. A „vesztes fizet” elvet követve elkerülhetőek a visszaélésszerű perek. Fogyasztói csoportok nevében az arra feljogosított fogyasztói szervezetek adhatnak be keresetet.

Biztos, hogy JÓT-áll a kereskedő? – Téves jogértelmezés okoz bosszúságot a fogyasztóknak

Hiába az egyértelmű jogszabályi előírások, bizonyos vállalkozások még mindig fittyet hánynak a jótállásra vonatkozó rendelkezésekre. Jól látszik ugyanis a Budapesti Békéltető Testülethez érkező fogyasztói kérelmekből, hogy a vitával érintett fél tévesen értelmezi a vonatkozó jogi szabályozást, illetve gyakran nem – vagy nem megfelelően – teljesíti a jótálláson alapuló kötelezettségét. Ennek köszönhetően van olyan fogyasztó, aki a kétszázezer forintos telefonját több hónapja nem tudja már rendesen használni: állandóan csak „javítják”, a cserét persze elutasítják.

Fogyasztói csoportok, termékbemutatók – Nagyobb védelmet hozott a 2014-es év a fogyasztóknak

2014. január elsejétől hatékonyabb védelemben részesülnek a fogyasztók. A termékbemutatókat szervező vállalkozásoknak legkésőbb tizenöt nappal be kell jelenteniük az illetékes jegyzőnek, ha utazás vagy rendezvény során bármilyen terméket el kívánnak adni a fogyasztók számára. A bejelentést a jegyző haladéktalanul továbbítja a fogyasztóvédelmi hatóságnak – amely egyúttal ellátja a fogyasztói csoportokat szervező vállalkozások felügyeletét. Azok a fogyasztók pedig, akikkel szemben ezek a cégek megszegik az új rendelkezések szerinti kötelezettségeiket, azonnal felmondhatják a szerződésüket és követelhetik addigi befizetéseiket – a cég ezt saját vagyona terhére köteles teljesíteni.

Fogyasztói jogviták gyorsan, hatékonyan, költséghatékonyan – A Budapesti Békéltető Testület 2013. első félévi tevékenységéről

A Budapesti Békéltető Testület a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) alapján végzi legfőbb feladatát: célja a fogyasztó és vállalkozás közötti jogviták (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése elsősorban egyezség elérése által, ennek hiányában pedig az ügyben döntés hozatala gyors, hatékony és költséghatékony módon.

Ne dőljön be! – Eredményes GVH-kampány a fogyasztói csoportok ellenében

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) idén nyáron indított kampányt a fogyasztói csoportokat szervező cégek általában megtévesztő pénzügyi ajánlatokat kínáló, és gyakran sokakat félrevezető hirdetései ellen. A GVH kampányának hatásosságát és eredményességét több ezer elbizonytalanított ügyfél, a hivatalnál jelentkezett több száz károsult és a GVH által készíttetett felmérés eredményei igazolják.