Címke: igazságszolgáltatás

Gyermekközpontú igazságszolgáltatás a nemzetközi jogi szabályrendszer keretei között polgári jogi megközelítésből

A tanulmány polgári jogi oldalról közelíti meg a gyermeki jogok érvényesülését a jogrendszerben. Megvizsgálja a gyermekjogok érvényesülését az igazságügyi rendszeren belül, úgy, hogy először bemutatja a gyermekközpontú igazságszolgáltatás kialakulásához vezető gyermekvédelmi nemzetközi szabályokat. Történelmi áttekintést ad a gyermekközpontú igazságszolgáltatás kialakulása tekintetében, valamint bemutatja a gyermekvédelemmel foglalkozó nemzetközi szervezeteket. A nemzetközi szabályozások történeti áttekintését követően a tanulmány elemzi a mai Magyarországi polgári jogi szabályozást, majd az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatásain keresztül megvizsgálja a nemzetközi szabályok megjelenését a magyar rendszeren belül. A Szerző bírósági titkár. A tanulmány eredetileg szakdolgozatként a PPKE fiatalkoróak szakjogásza képzésre készült. Letöltés