Címke: igazságszolgáltatás

Bírósági távmeghallgatások tapasztalatai a közvetlenség elvének tükrében

Az utóbbi évek bírósági szervezetfejlesztésének egyik leghangsúlyosabb eleme a bírósági távmeghallgatási rendszer kifejlesztése volt, amely mára az ítélkezés hétköznapi részévé vált. A tanulmány a bírósági távmeghallgatások tárgyalások közvetlenségére gyakorolt hatásait vizsgálta jogpszichológiai szempontból, amelyet egy általa végzett jogi empirikus kutatás alapozott meg. A kutatás során a bírósági távmeghallgatások területén gyakorlatot szerzett szakemberek szakmai tapasztalatait, attitűdjét és véleményét – kérdőíves módszerrel – feltárta, amelyek elemzésével megkísérelt választ adni arra, hogy a telekommunikációs eszköz használata hogyan hat a tárgyalás közvetlenségére, a tárgyalóteremben lezajló megértési és észlelési folyamatokra, ezek érinti-e a jogalkalmazói feladatok ellátását, befolyásolja-e a bizonyítást, áttételesen a döntéshozatalt. A téma aktualitását...

Kérdések az ügyvédi műhiba perek kapcsán jogesetek elemzése alapján

Kérdések az ügyvédi műhiba perek kapcsán jogesetek elemzése alapján

A tanulmány az ügyvédi tevékenység során felmerülő hiba (műhiba) eseteit vizsgálaja, mellyel kár keletkezik. Érvényesíthető-e ez a kár a későbbiekben? Vizsgálható-e az ügyvéd ellen indított kártérítési perben az az alapper, amelyben az ügyvéd tevékenységével vagy mulasztásával kárt okozott? Mindez a bírói gyakorlat tükrében kerül végiggondolásra jogeseteken keresztül – a Szerző írásában kérdéseket vet fel, amelyekre a bírói gyakorlat ad válaszokat. A Szerző bíró. Letöltés