Címke: igazságügyi szakértő

Tévhitek a szakértői minőségbiztosítás fogalma kapcsán – Minőségbiztosítás-e az igazságügyi szakértők törvényben előírt értékelése?

Az új szakértői törvény (2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről) – a továbbiakban. Iszktv. – megalkotása előtt a szakértői minőségbiztosítás hiányát a jogalkotó és jogalkalmazó egyaránt bírálta. Maguk a szakértők is egyetértettek abban, hogy szakmai megbecsülésük növelése, a szakértői tevékenységbe vetett bizalom fokozása érdekében szükséges olyan szabályok megalkotása, melyek a szakértői munka megbízhatóságát növelik. A tanulmány célja annak igazolása, hogy az igazságügyi szakértői rendszer átalakítása során a reformok iránti igény alapját jelentő minőségbiztosítási rendszer a mai napig nem létezik, ekként nem is működik. A Szerző ügyvéd (Nogel Ügyvédi Iroda), a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának...

Bírósági végrehajtók és igazságügyi szakértők a köz bizalmának tükrében – Új kiadványt mutattak be Budapesten

Egyik jogászi hivatásrend sem zárkózhat elefántcsonttoronyba, mert munkáját figyeli a társadalom – mondta Trócsányi László igazságügyi miniszter egy szakmai kiadvány, A közbizalom a bírósági végrehajtók és az igazságügyi szakértők tevékenységének tükrében című nemzetközi konferencián elhangzott előadásokból készült kötet bemutatóján hétfőn Budapesten.

Igazságügyi szakértői módszertan – A módszertani levelek „hozadéka” a bírói ítélkezés vonatkozásában

Igazságügyi szakértői módszertan – A módszertani levelek „hozadéka” a bírói ítélkezés vonatkozásában

Az igazságügyi szakértő nem egyszerűen szakember. Szaktudása a jogszolgáltatás keretein belül hasznosul. – Mik a legfőbb elvárások tevékenységével kapcsolatban? Mik a módszertani levelek? Hogyan változtathatják meg a szakértői bizonyítás elveit és módszertanát? – Szakértői szemmel a módszertani levelek intézményesítésében rejlő lehetőségről

A szakértői közreműködés jelentősége a pszichoaktív szerek büntetőjogi megítélése és bizonyíthatósága során

A tanulmány a szakértői munka jelentőségével foglalkozik a pszichoaktív szerekkel való visszaélést szabályozó törvényi tényállásokat érintő bizonyítási eljárás során. A főbb fogalmak ismertetésének szándékán túl bemutatja a pszichoaktív szerek vizsgálatával foglalkozó, szakértői intézetekben dolgozó személyek tevékenységét, valamint az alkalmazott módszereket. A tanulmány a témával kapcsolatban ismerteti a szakértők által szolgáltatott bizonyíték, a szakértői vélemény jellegzetességeit is. Vizsgálja a szakértői munka szerepének jelentőségét, eredményességét, felhasználhatóságát, bizonyító erejét. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

Szakértői bizonyítás – Fontosabb jellemzők az új polgári perrendtartás alapján

Ha a fél szakértő kirendelését indítványozza, akkor meg kell jelölnie a szakértőnek feltenni indítványozott kérdéseit. E kérdéseknek döntő jelentőségük van, mert a bíróság olyan tényekre nem kérdezhet rá a szakértőnél, amelyeket a fél kérdései nem érintenek. Bár az anyagi pervezetés szabálya értelmében a bírónak kötelessége felhívni a fél figyelmét akkor, ha egy releváns tényállási elemre nem kérdezett rá, hogy szeretné-e ezt pótolni, de a fél maga dönti el, hogy módosít-e vagy sem a kérdésein.

Szakértők az igazságért – Egyeztetés alatt az igazságügyi szakértőkről szóló új törvény – Megoldások és kifogások

Szakértők az igazságért – Egyeztetés alatt az igazságügyi szakértőkről szóló új törvény – Megoldások és kifogások

Az Igazságügyi Minisztérium egyeztetésre bocsátotta az igazságügyi szakértőkről szóló törvényről készült előterjesztését. A törvénytervezet az igazságügyi szakértők tevékenységét szabályozó törvény és az igazságügyi szakértői kamaráról szóló törvény hiányosságait hivatott egységes jogszabályként pótolni, megteremtve ezzel az igazságügyi szakértői működés megfelelő kereteit.