Címke: igazságügyi szakértő

Tévhitek a szakértői minőségbiztosítás fogalma kapcsán – Minőségbiztosítás-e az igazságügyi szakértők törvényben előírt értékelése?

Az új szakértői törvény (2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről) – a továbbiakban. Iszktv. – megalkotása előtt a szakértői minőségbiztosítás hiányát a jogalkotó és jogalkalmazó egyaránt bírálta. Maguk a szakértők is egyetértettek abban, hogy szakmai megbecsülésük növelése, a szakértői tevékenységbe vetett bizalom fokozása érdekében szükséges olyan szabályok megalkotása, melyek a szakértői munka megbízhatóságát növelik. A tanulmány célja annak igazolása, hogy az igazságügyi szakértői rendszer átalakítása során a reformok iránti igény alapját jelentő minőségbiztosítási rendszer a mai napig nem létezik, ekként nem is működik. A Szerző ügyvéd (Nogel Ügyvédi Iroda), a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának...

Igazságügyi szakértői módszertan – A módszertani levelek „hozadéka” a bírói ítélkezés vonatkozásában

Szakértői módszerek

Mik a módszertani levelek? Hogyan változtathatják meg a szakértői bizonyítás elveit és módszertanát?

A szakértői közreműködés jelentősége a pszichoaktív szerek büntetőjogi megítélése és bizonyíthatósága során

A tanulmány a szakértői munka jelentőségével foglalkozik a pszichoaktív szerekkel való visszaélést szabályozó törvényi tényállásokat érintő bizonyítási eljárás során. A főbb fogalmak ismertetésének szándékán túl bemutatja a pszichoaktív szerek vizsgálatával foglalkozó, szakértői intézetekben dolgozó személyek tevékenységét, valamint az alkalmazott módszereket. A tanulmány a témával kapcsolatban ismerteti a szakértők által szolgáltatott bizonyíték, a szakértői vélemény jellegzetességeit is. Vizsgálja a szakértői munka szerepének jelentőségét, eredményességét, felhasználhatóságát, bizonyító erejét. A Szerző bírósági titkár. Letöltés