Címke: joggyakorlat

Fehér gallér – fekete gondolat – Avagy a kielégítési sorrend kijátszása a végrehajtási eljárás során

Kijátszott végrehajtások

A kielégítési sorrend kijátszása a végrehajtási eljárás során - Kodifikációs megoldási javaslattal

A szakértői díj megállapítása, ellenőrzése és mérséklése

A tanulmányban az igazságügyi szakértők díjazására vonatkozó jogi szabályozást mutatja be a szerző, különös figyelemmel a szakértői díjjegyzék ellenőrzésének és a szakértői díj mérséklésének jogszabályi hátterére és annak gyakorlatára. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

A gondnoksági perek sajátosságai a Nyíregyházi Városi Bíróság 2012. évi joggyakorlatában

A 2001. évi XV. törvény alapjában megváltoztatta a gondnoksági perek törvényi hátterét. A cselekvőképességet korlátozó gondnokság elrendelése már nemcsak általános jelleggel, hanem meghatározott ügycsoportokban is lehetségessé vált. A gondnokság felülvizsgálatának intézménye is bevezetésre került. 2012. évtől a gondnoksági perekben kell döntenie a bíróságnak a gondnokoltak választójogáról is. A tanulmány a 2012. évi joggyakorlatot vizsgálja a Nyíregyházi Városi Bíróságon. Kitér az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) által bevezetésre kerülő változásokra, és a joggyakorlatban várható új problémákra. A Szerző a Nyíregyházi Járásbíróság bírája. Letöltés

  • 1
  • 7
  • 8