Címke: Kezdő bünözők kézikönyve

Kezdõ bûnözõk kézikönyve I.

A következõ 5 hétben részleteket közlünk Dr. Magyar Elemér ügyvéd úr “Kezdõ bûnözõk kézikönyve” c. mûvébõl. Amennyiben az írást érdekesnek találta, szerkesztõségünk megadja Önnek a szerzõ elérhetõségét, és Ön is rendelhet ezen rendhagyó és felettébb szórakoztató kiadványból. Letöltés

Kezdõ bûnözõk kézikönyve II.

Mégis, hogyan kezdjünk hozzá? Mindenesetre nem olyan könnyû bármilyen bûncselekményt elkövetni, mint ahogyan azt a laikus és mellesleg minden bizonnyal talpig Grál-lovag olvasó feltételezné. Némelyikünk még olyan egyszerû mûvelettõl is, mint egy lakás ablakának pajszerrel felfeszítése, és oda bemászás, olyan stressz alá kerül, hogy kénytelen a nagydolgát a helyszínen elvégezni. Egyik, egyébiránt jóravaló páciensemnek – pedig már nem is volt egészen kezdõ, hiszen az elõzõ napokban szabadult börtönbüntetésébõl – az idegen házban sürgõs késztetése támadt. Ez önmagában még nem lett volna nagy baj, de a fenekét fegyintézeti eltávozásának igazolásával törölte ki. (Név, születési év, anyja neve, lakcíme, stb.) Hiába csodálkozott...

Kezdõ bûnözõk kézikönyve III.

Különféle riasztó és védõberendezések. Mint annyi világhírû találmány, úgy e tárgykörben is az egyik legötletesebb és legolcsóbb egy magyar feltaláló, nevezetesen Karinthy Frigyes nevéhez fûzõdik. Ez nem más, mint lavór víz, összekötve egy vekkerrel. Amint a tolvaj betörés közben lábat akar mosni, az óra csörögni kezd. (Még elmésebb az, ahol ha megnyomunk egy gombot, kijön egy másik gomb, amit szintén meg lehet nyomni…) A különféle szerkezetek részletes ismertetésével ehelyütt nem fárasztom a kedves olvasókat, a felsorolásuk egyébként is kötetekre rúgna. Egyik-másik csupán éktelen lármázásba fog, az illetéktelen behatoló észlelésekor, de létezik olyan is, amelyik alattomos módon a központi ügyeletre van...

Kezdõ bünözõk kézikönyve IV.

Az álcázás. Alapvetõen arra szolgál, hogy nehezebben lehessen ránk ismerni, fizimiskánkat megjegyezni és a késõbbiekben beazonosítani. Legegyszerûbb formája az ábrázatunk eltakarása napszemüveggel, kendõvel, símaszkkal, fejre húzott harisnyával, esetleg valamilyen bohócálarccal vagy farsangi maskarával. Ám használatuk meglehetõsen körülményes. Amíg ugyanis a tett helyszínén nem vitásan jó szolgálatot tehetnek, odakint az utcán – teszem azt, ha váratlanul menekülnünk kell – már rettenetesen feltûnõek. (Ráadásul azt is számításba kell vennünk, hogy hiába volt az egész, ha utóbb a hangunk és testalkatunk alapján esetleg eredményesen azonosítanak…) Finomabb álcamegoldások a szõrzet és a hajzat különféle variációi: álszakáll, álbajusz, netán épp ellenkezõleg, ezek eltávolítása az arcról...

Kezdõ bünözõk kézikönyve V.

Elõkészületek a bûnözõvé válásra. Mielõtt bûnözõ pályára lépnénk, nem árt megszabadulni elkobozható értékeinktõl. Vagy ennél is jobb ötlet, egyáltalán ne szerezzünk saját nevünkben jelentõsebb vagyontárgyat. Persze nem arra gondoltam, hogy igyunk el mindent. Kellõ idõben átíratni a rokonságra, kiskorú gyermek vagy unoka a legjobb, de végsõ esetben a nagymama is megteszi. A lényeg, hogy mindez az elõtt történjék, mielõtt az ügyeskedésekbe belekezdünk. És lehetõleg ne ajándékozással, hanem – hogy precízen fogalmazzak – úgynevezett visszterhes szerzõdéssel, mert ezt a sértettek jóval nehezebben perelhetik majd vissza. Ha mégis van valamink, azzal pedig ne hencegjünk. A naivabbak azt hiszik, a kihallgatásuk során a...

Dr. Magyar Elemér

Interjúalanyunkat ezúttal ismét egy könyv kapcsán kerestük meg. Dr. Magyar Elemér a szerzõje a 2000-ben megjelent “Kezdõ bûnözõk kézikönyve” c. tankönyv-pamfletnek, amely a magyar büntetõ igazságszolgáltatás útvesztõjéhez ad egyfajta eligazítást. A szerzõ praktizáló ügyvédként a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda (NEKI) egri kirendeltségének vezetõje, több évtizedes gyakorlattal. Jogászi és írói munkásságáról egyaránt kérdeztük.