Címke: kisebbségi jogok biztosa

Ombudsmani ajánlásra oldódhat meg a halmajugrai iskola sorsa

A kisebbségi ombudsman levélben kezdeményezi, hogy a halmajugrai képviselőtestület a helyi iskola alapító okiratában és pedagógiai programjában szerepeltesse az iskola alapfeladatai között a cigány kisebbségi oktatást, továbbá kérje ki a cigány kisebbségi önkormányzat utólagos egyetértését az igazgató kinevezéséhez.

Hétfőn kezdik meg munkájukat az új ombudsmanok

Az Országgyűlés június 19-én Lenkovics Barnabást az állampolgári jogok országgyűlési biztosának, Takács Albertet általános helyettesének választotta, és újraválasztotta Kaltenbach Jenőt, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosát. Az adatvédelmi biztosi posztra jelölt Maczonkai Mihály nem kapta meg a szükséges számú szavazatot. Mádl Ferenc az országgyűlési biztosok választását követően nagy eredménynek nevezte, hogy három ombudsman megkapta a képviselők kétharmadának igen szavazatát, ahhoz képest, hogy korábban a parlamenti pártok nem tudtak megegyezni a jelöltekről. “Szomorúnak tartom, nem is értem, nem kaptam még magyarázatot rá, hogy miért szavazták le az adatvédelmi posztra jelöltet, aki komoly személyisége a magyar jogtudománynak, nemzetközi elismertségnek örvend,...

Két változat antidiszkriminációra

Két törvénytervezet fekszik a parlamenti képviselők előtt a hátrányos megkülönböztetés tilalmára vonatkozó szabályokról. Kaltenbach Jenő kisebbségi ombudsman októberben elkészült fogalmazványa után az MSZP is benyújtotta saját variánsát. Két szöveg, két szemlélet. Noha a Kósáné Kovács Magda irányításával készült indítvány szinte teljesen átveszi Kaltenbach tervezetének szerkezetét, s a paragrafusok nagy része is szó szerint azonos a kettőben, a kisebbségi biztos rasszizmus és idegengyűlölet elleni szabályai egyértelműen az akut probléma, a romákkal szembeni hátrányos megkülönböztetés tilalmáról szólnak. A szocialisták viszont mindenféle diszkriminációval szemben fellépést szorgalmaznak. Kaltenbach Jenő tavaly októberben a képviselőknek átadott tervezete után a szocialisták abból indultak ki, hogy az egyenlő...

Parlament előtt az ombudsmanok 2000-es beszámolói

Közfeladatot ellátó személyek is diszkriminálnak, a kabaréműsorok cigányviccei azonban nem merítik ki a gyűlöletkeltés fogalmát. Az önkormányzatok egymástól eltérő módon kompenzálták a tavalyi ár- és belvíz okozta károkat – egyebek mellett fentiek olvashatók az országgyűlési biztosok éves jelentéseiben.

Kell-e törvény a megkülönböztetés ellen?

Jövő héten ül össze először az a bizottság, amely egy általános antidiszkriminációs törvény szükségességét vizsgálja majd. Az Igazságügyi Minisztériumon belül felállított testületben a szaktárcák képviselői, a kisebbségi ombudsman munkatársa, valamint két parlamenti képviselő foglal helyet.

  • 1
  • 9
  • 10