Címke: közlekedési büntetőügyek

A szakértői bizonyítás és ennek tükrében a pszichológus szakértő alkalmazási lehetősége közlekedési bünetőügyekben – A bírói kirendelő határozatok sajátosságai

A tanulmány általánosan ismerteti a szakértői bizonyítás szerepét és jelentőségét a büntetőügyekben, kiemelten vizsgálva a magánszakértői vélemény szerepé, részletesen elemezve a pszichológus szakértői vélemények a közlekedési büntetőügyekben, vizsgálva azt a szakértői kirendelés, a feltett kérdések és a vizsgálati módszerek tükrében, konkrét feldolgozott ügyeken keresztül. Az írás bemutatja, hogy a közlekedési büntető ügyek gyakorlatában hogyan érvényesül a pszichológus szakértő részvétele, a szakértői bizonyítás milyen alapokon történik, milyen jellegzetessége van az ilyen ügyekben a kirendeléseknek, milyen megállapítások tehetők a kirendelés és a szakvélemény egyes elemeiről.  Vizsgálja azokat a kérdéseket, melyek megválaszolása érdemben segíti a büntetőügyekben eljáró bíróságokat a közlekedési büntetőügyekben megalapozott döntés...