Címke: Kúria joggyakorlat-elemzés

Hatályon kívül helyezés közigazgatási perekben – Kúriai joggyakorlat-elemzés

Hibás közigazgatási perek

A felülvizsgálati bíróság hatályon kívül helyezési gyakorlata - Kúriai joggyakorlat-elemzés

A törlési- és a kiigazítási perek jogalkalmazási kérdései – Az ingatlan-nyilvántartás helyesbítésének felsőbb bírósági gyakorlata

A tanulmány ismerteti a törlési- és a kiigazítási perekkel kapcsolatos uralkodó felsőbb bírósági gyakorlatot, illetve annak kialakulását. A Kúria Ingatlan-nyilvántartási joggyakorlat-elemző csoportja ­ a 2016. június 13-án elfogadott összefoglaló véleményében ­ részletesen foglalkozott az ingatlan-nyilvántartás helyesbítésének gyakorlatával – a Szerző ennek az összefoglalónak a tematikáját követi, az ott hivatkozott eseti döntések részletesebb ismertetésének, valamint további bírósági döntésekkel való kiegészítésének igényével. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

Szankciós semmisségből népmesei semmisség?

Kúria a 6/2013 számú polgári jogegységi határozatában – a törvény alapján semmisséget okozó hibában szenvedő lakossági, fogyasztási kölcsönszerződések „életben tartása” érdekében – a bíróságok számára meghirdette az érvénytelenség „minden lehetséges esetben” történő kiküszöbölésének „programját”. Azóta ez a „program” a sajtóban, valamint a jogirodalomban nagy vitákat generáló ítéleteket eredményezett. Ezek közül – eklatáns példaként – elegendő a Kúriának a jelen írás mottójául szolgáló ítéletét említeni, melyben a legfőbb bírói fórum egy, az ügyleti kamat feltüntetésének hiánya okán semmis kölcsönszerződést oly módon nyilvánított érvényessé, hogy abban egyszerűen utólag – de „ex tunc hatállyal (!)” – feltüntette az ügyleti kamatot, mégpedig pontosan abban...