Címke: Magyar Szabadalmi Hivatal

Az iparjogvédelem a válságban – Válságban az iparjogvédelem?

Az iparjogvédelem a válságban – Válságban az iparjogvédelem?

A Szellemi Tulajdon Világszervezetében (a WIPO-ban) a főigazgató külön munkacsoportot alakított azzal a feladattal, hogy vizsgálja meg a globális pénzügyi és gazdasági válságnak a szellemi tulajdonra gyakorolt hatását, és tárja fel: milyen szerepet tölthet be a szellemi tulajdon a válság enyhítésében, feloldásában.

Módosult törvények a szabadalmi oltalomról és a szerzői jogról

Módosult törvények a szabadalmi oltalomról és a szerzői jogról

Megjelent a 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról.

Fehér Könyv a szellemi tulajdon védelméről – 2008-2009

Fehér Könyv a szellemi tulajdon védelméről – 2008-2009

„Fehér Könyv a szellemi tulajdon védelméről – 2008-2009” címmel megjelent a Magyar Szabadalmi Hivatal és a Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács kiadványa, amely a szellemitulajdon-védelem időszerű stratégiai irányaira, a szakmai előtt álló legújabb kihívásokra, valamint a legfontosabb szabályozási kérdésekre kívánja irányítani a gazdasági és politikai döntéshozók figyelmét.

Fokozódó nemzetközi szerepvállalás – Ismét magyar alelnök a genfi Védjegyjogi Állandó Bizottságnál

Fokozódó nemzetközi szerepvállalás – Ismét magyar alelnök a genfi Védjegyjogi Állandó Bizottságnál

A genfi székhelyű Szellemi Tulajdon Világszervezetének Védjegyjogi Állandó Bizottsága (SCT) 2009. június 22. és június 26. között megrendezett 21. ülésszakának első napján a Közép-Európai és Balti Államok regionális csoportjának jelöltjeként dr. Gonda Imrét, a Magyar Szabadalmi Hivatal Védjegy- és Mintaoltalmi Főosztályának főosztályvezető-helyettesét ismét alelnökévé választotta az elkövetkezendő 12 hónapra.