Címke: nyelvtörvény

Kit illet meg az anyanyelvhasználat joga a polgári peres eljárásban? – Az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményt állapított meg

Minden olyan felet, akinek személyesen kell megjelennie a bíróság előtt, és aki a Magyarországon élő, a nemzetiségek jogairól szóló törvényben elismert valamely nemzetiség tagja, azonos feltételekkel kell hogy megillesse a nemzetiségi nyelve szóbeli használatának a joga – szögezi le az Alkotmánybíróság III/742/2019. számú, alkotmányos követelményt megállapító határozatában.

Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartának elfogadása Szlovéniában és megváltoztatása a szlovéniai magyarok kárára

A nemzetközi és a magyar nyelvű szakirodalomban általánosnak tekinthető az az álláspont, miszerint Szlovéniában példaértékű a kisebbségi nyelvi jogok szabályozása, és erre a szlovén kormány és politikai elit előszeretettel hivatkozik is. Azt Göncz László – történész, kisebbségkutató, a muravidéki magyarok Nemzetgyűlési képviselője – is elismeri, hogy „a szlovéniai modell formális tekintetben teljes körűen eleget tesz a Nyelvi Charta által előírt követelményeknek, sőt, néhány vonatkozásban túl is szárnyalja a karta rendelkezéseit”. A tanulmány arra mutat rá, hogy a fenti megállapítás nem mindenben állja meg a helyét, ugyanis a szlovén állam kettős mércét alkalmaz, és a magyar kisebbség nyelvi jogait az oktatás...

Az Alkotmánybíróság elé kerül az új román közigazgatási kódex – Még nem lehet kihirdetni a kisebbségi nyelvhasználatot is rendező jogszabályt

Nem lehet egyelőre kihirdetni Romániában a képviselőház által hétfőn megszavazott, a kisebbségi anyanyelvhasználat terén is fontos rendelkezéseket tartalmazó új közigazgatási törvénykönyvet, mert a jobbközép ellenzék ötven törvényhozója előzetes normakontrollt kért az alkotmánybíróságtól.