Címke: nyelvtörvény

Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartának elfogadása Szlovéniában és megváltoztatása a szlovéniai magyarok kárára

A nemzetközi és a magyar nyelvű szakirodalomban általánosnak tekinthető az az álláspont, miszerint Szlovéniában példaértékű a kisebbségi nyelvi jogok szabályozása, és erre a szlovén kormány és politikai elit előszeretettel hivatkozik is. Azt Göncz László – történész, kisebbségkutató, a muravidéki magyarok Nemzetgyűlési képviselője – is elismeri, hogy „a szlovéniai modell formális tekintetben teljes körűen eleget tesz a Nyelvi Charta által előírt követelményeknek, sőt, néhány vonatkozásban túl is szárnyalja a karta rendelkezéseit”. A tanulmány arra mutat rá, hogy a fenti megállapítás nem mindenben állja meg a helyét, ugyanis a szlovén állam kettős mércét alkalmaz, és a magyar kisebbség nyelvi jogait az oktatás...