Címke: Országos Bírói Tanács

Sérti-e az OBH utasítása a bírók független közjogi státuszát? – Az Alkkotmánybíróság döntést hozott

bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló OBH utasítás támadott szabálya nem az ítélkező bíró Alaptörvényben biztosított státuszával áll alkotmányjogilag értékelhető kapcsolatban, hanem az OBT tagjaként eljáró, igazgatási-felügyeleti feladatokat ellátó bírói státusz alapját teremti meg – szögezi le az Alkotmánybíróság IV/1611/2018. számú, alkotmányjogi panaszt elutasító határozatában.

“Az elnöki nyilatkozat alkalmas a bíróságok egységének megbontására” – A MABIE állásfoglalása OBT-ügyben

A bírósági elnökök nyilatkozata alkalmasak az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom megingatására – véli a Magyar Bírói Egyesület. A MABIE választmányi tagjainak október 14-i ülése állást foglalt az Országos Bírói Tanács póttagjainak választási eljárásával, illetve az elnöki értekezlet nyilatkozatával kapcsolatban.

Megválasztották az új Országos Bírói Tanács tagjait – Az új OBT első ülését január 30-án tartja 

A bíróságok szervezetéről szóló törvény szerint a bíróságok központi igazgatásának felügyeletét ellátó Országos Bírói Tanács (OBT) megbízatása 6 évre szól. A 2012-ben megalakult testület mandátuma idén lejárt. Az új OBT tagjait megválasztó küldöttértekezletet 2018. január 15-én tartották a Magyar Igazságügyi Akadémián.