Címke: szabálysértés

A közúti közlekedési balesetek károsultjainak kártérítése és sérelemdíja

Az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Baleset-megelőzési Bizottsága, valamint a Központi Statisztikai Hivatal hivatalos honlapján közzétett statisztikai adatokból kiolvashatóan 2022. január 1. és 2022. december 31. napja között – országosan- mindösszesen 14.646 személysérüléses közúti közlekedési baleset következett be, melyből 429 halálos kimenetelű, míg 3877 súlyos sérüléses közlekedési baleset volt. Az idei évben (2023. január 01. és február 28. napja között) ez idáig 1773 személysérüléses baleset következett be, amelyből 62 halálos kimenetelű, míg 468 súlyos sérüléses közúti közlekedési baleset volt. Ezen időszakot összevetve a tavalyi év azonos időszakával összességében elmondható, hogy a személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma idén csekély, mindössze 0,12%-os mértékben csökkent....

A közlekedési szabályszegések szankciórendszere

A közlekedéssel kapcsolatos szabályszegések és szabálysértések a mindennapok részét képezik, elkövető pedig bárki lehet. A jogsértések hétköznapi jellegégez képest azonban bonyolult és nehezen átlátható a velük szemben alkalmazható jogkövetkezmények rendszere. A tanulmány felvázolja a közlekedési szabályszegések szankciórendszerét, az alkalmazható büntetések és intézkedések körét, valamint a büntetés kiszabása kapcsán értékelhető körülményeket.  A Szerző bírósági titkár, közlekedési szakjogász. Letöltés

Alternatív szankciók hiánya a szabálysértési törvényben a fiatalkorú elkövetők esetében

A tanulmány részletesen ismerteti a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény fiatalkorú elkövetőket érintő szankciórendszerét. Arra a kérdésre keresi a választ, hogy 2012. évi II. törvény milyen mértékben ad teret a fiatalkorúak esetében az alternatív szankcióknak, illetve a joghátrány kilátásba helyezése mellett vagy helyett, hogyan valósul meg a nevelési elv. A Szerző bírósági titkár, fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza. Letöltés