Címke: személyiségi jogok

Jogsértő megfigyelés? – A titkos információgyűjtés bírói engedélyhez kötöttségéről

Jogsértő megfigyelés?

Bírói engedélyhez kötött titkos információgyűjtés - Az Emberi Jogok Európai Bíróságának döntéséről

Személyiségi jogok – a jóhírnévhez és a becsülethez való jog

Az ELTE-ÁJK hallgatójaként írta a szerző ezt az évfolyamdolgozatot, ami a személyiségi jogok, azon belül is a becsülethez és a jóhírnévhez való joggal, illetve ezek megsértésével foglalkozik. A történeti áttekintésben a kialakulásukról, fejlődésükről és általános szabályozásukról számolt be. Ezt követően ismertette a személyiségi jogokat, a polgári- alkotmányjogi- és büntetőjogi védelmüket. A becsülethez és a jóhírnévhez való jogot kiemelte a szerző, összehasonlította a régi és az új Ptk.-ban való szabályozásukat. Napjaink problémáival jogeseteken, bírósági határozatokon keresztül foglalkozott. A Szerző joghallgató. Letöltés

A személyiségi jogok védelme a régi és az új Ptk. alapján

A Szerző a személyiségi jogok kialakulásának rövid történetét, valamint az új Ptk. és a régi Ptk. hasonlóságait és különbségeit mutatja be, dióhéjban. Kitér az ókor, középkor, a polgári korszak személyiségi jogára, majd kifejezetten a magyar jogfejlődésre. A dolgozat második fele az új Ptk. elemzéséről szól. Elsőként magáról a kodifikációs folyamatról, majd az egyes személyiségi jogi intézmények alaposabb vizsgálatáról. Az írás röviden, a lényegre koncentrálva, egy-két érdekességgel fűszerezve informatív és összegző. A Szerző joghallgató. Letöltés