Címke: törvényhozás

A kodifikáció folyamata és alapfogalmai

“Kodifikációs és szabályozásszerkesztési szakjogász hallgatóként nem volt nehéz dolgom, amikor a jelen tanulmány témaválasztásáról kellett döntenem. Az elmúlt években számos új anyagi és eljárásjogi jogszabály született. Megújult a polgári perrendtartás, a közigazgatási rendtartásról szóló törvény és végül a büntető perrendtartás is. Ebben a megújult jogszabályi környezetben úgy éreztem, hasznos lenne általánosságban bemutatni magát a jogalkotási (kodifikációs) folyamatot.” A tanulmány bevezető része Tamás András, Kampis György és Gerencsér Balázs írásai nyomán ismerteti a kodifikáció alapfogalmait, a jogszabályok különböző elvek mentén elhatárolt csoportjait. Ezt követően a Szerző számba veszi mindazon készségeket, képességeket, és kompetenciákat, amelyekkel egy kodifikátornak rendelkeznie kell ahhoz, hogy megfelelő...