Törvénytár


A kereséshez egy feltétel megadása is elegendő.

 

108/2005. (VI. 23.) Korm. rendelet

a 2005. évi ISPA projektek pénzügyi megállapodásainak módosításairól szóló levélváltás kihirdetéséről

1. § A Kormány az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között létrejött, a 2000. évi ISPA közlekedési projektek pénzügyi megállapodásainak levélváltás útján létrejött módosításait e rendelettel kihirdeti.

2. § A levélváltások magyar nyelvű hiteles szövegét e rendelet 1-4. számú mellékletei tartalmazzák.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A rendelet végrehajtásáról az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter - a gazdasági és közlekedési miniszterrel, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyetértésben - gondoskodik.

4. § A rendelet hatálybalépésével a Nemzeti Alapnak az ISPA keretében történő igénybevételéről szóló Együttműködési Megállapodás, valamint a 2000. évi ISPA projektek pénzügyi megállapodásainak kihirdetéséről szóló 89/2002. (IV. 20.) Korm. rendelet, továbbá a 2000. évi ISPA projektek pénzügyi megállapodásainak módosításáról szóló nemzetközi szerződések kihirdetéséről szóló 202/2004. (VI. 25.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezéseit a jelen rendelettel kihirdetett módosításokkal összhangban kell alkalmazni.

5. § * 

1. számú melléklet a 108/2005. (VI. 23.) Korm. rendelethez

A 2000/HU/16/P/PT/001. számú ISPA projektre vonatkozó, 2001-ben lezajlott levélváltás

LEVÉLVÁLTÁS MAGYARORSZÁG ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KÖZÖTT A 2000/HU/16/P/PT/001. SZÁMÚ ISPA PROJEKTEKRE VONATKOZÓAN

MAGYARORSZÁG LEVELE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTER

Budapest, 2001. július 20.

Tisztelt Seyler úr,

Tárgy: az ISPA 2000/HU/16/P/PT/001; ISPA 2000/HU/16/P/PT/002; ISPA 2000/HU/16/P/PT/003 projektek

Hivatkozás: 2001. július 11-én kelt levelem

Hivatkozva az e tárgyban írott előző levelemre, ezennel mellékelem a fent említett Pénzügyi Megállapodásokra vonatkozó Módosítási Kérelmeket és a kért javított Ellenőrzési Lapokat.

Az érdekelt intézményekkel folytatott számos tanácskozás során nyilvánvalóvá vált, hogy a feltételek enyhítése szükséges, ha a MÁV Rt. folytatni kívánja a projekt megvalósítását. A folyamatos pénzügyi háttér biztosítása érdekében - ha az Európai Bizottság engedélyezi a könnyítést - a NAO kérelmezni fogja az ISPA alapok második részének folyósítását, amint az első jelentős munkálatok szerződéseit aláírják.

Kérem, vegye figyelembe, hogy a mellékelt Módosítási Lapok különbséget tesznek a befejezések határideje és a Pénzügyi Megállapodások befejezési időpontja között.

Tekintettel a 2001. július 6-án kelt leveleire, melyek a Technikai Segítségnyújtások Pénzügyi Megállapodásaira (Szolnok-Lökösháza; útjavítás) vonatkozó Módosítási Kérelmeket tárgyalták és észrevételezték, egy három hónapos időszakot tűztünk ki a szükséges felújítási munkálatokra.

Természetesen, az Ön fenti tényekre vonatkozó szíves észrevételei következtében készek vagyunk minden ellenvetés nélkül tudomásul venni a PM határidejének bármilyen meghosszabbítását, ugyanakkor egy hat hónapos időszakot tartanánk ésszerűnek. A MÁV Rt. szakértői véleménye szerint a kivitelezés határidejét műszaki okok miatt nem lehet jelentősen lerövidíteni.

Tudatában vagyunk, hogy az ISPA 2000 projektek pályázati dossziéinak elindítása és a kivitelezés folytatása (ezért kérjük az ISPA támogatás második részének folyósítását), akárcsak a fenti Módosítási Kérelmek jóváhagyása, az Ön kedvező döntésétől függ. Úgy gondoljuk, a javasolt módosítások nem változtatják meg a befejezendő munkák körét és mennyiségét, hanem elsősorban a vonatkozó magyar jogi rendelkezéseknek való megfelelést és a Bizottság által szabott feltételek teljesítését biztosítják.

Előre is köszönjük együttműködését.

Tisztelettel,

Dr. Boros Imre

Mellékletek

Cc: Noora Hayrinnen asszony, Axel Badrichani úr, EUB Delegáció

ISPA MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT
A megvalósításért felelős testület:
Végrehajtó Szervezet
Név: Közlekedési és Vízügyi Minisztérium Segélykoordinációs és Finanszírozási Főosztály
Cím: Budapest, Dob utca 75-81.
Irányítószám: 1077 Város: Budapest
Kapcsolattartó személy: dr. Kenéz Győző főigazgató
Telefonszám: 00 361 352 8863
E-mail: gyozo.kenez@kovim.hu
Végső kedvezményezett
Név: Magyar Állami Vasutak (MÁV) Részvénytársaság
Fejlesztési és Beruházási Főosztály
Cím: Budapest, Andrássy út 73-75.
Irányítószám: 1062 Város: Budapest
Kapcsolattartó személy: Mangel János igazgató
Telefonszám: 00 361 351 5194
E-mail: mangelj@mav.hu
1. A PROJEKT MEGNEVEZÉSE
Projekt megnevezése: A Budapest-Cegléd-Szolnok-Lökösháza vasútvonal átépítése
I. ütem: Vecsés-Szolnok vonalszakasz
A megvalósításért felelős szervezet: a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium Segélykoordinációs és Finanszírozási Főosztálya mint Végrehajtó Szervezet a MÁV Rt. Fejlesztési és Beruházási Főosztály vezetője mint Végső kedvezményezett
ISPA projektkód: 2000/HU/P/PT/001
Pénzügyi Megállapodás száma: 2000/HU/P/PT/001
Időpont: 2000. december 21. (Brüsszelben)
2001. március 14. (Magyarországon)
ISPA támogatási hányad: 50%
2. BEFEJEZÉS HATÁRIDEJÉNEK VÁLTOZÁSA
Befejezés jelenlegi határideje: 2006. szeptember 30. Befejezés javasolt határideje: 2007. szeptember 30.
PM lezárásának jelenlegi határideje: 2006. december 31. PM lezárásának javasolt határideje: 2007. december 31.
3. A PÉNZÜGYI TERV JAVASOLT MÓDOSÍTÁSAI (*) Egység: euró
Összes elszámolható költség az érvényes PM szerint Felhasznált elszámolható vagy várható összköltség
2000 29 800 000 29 800 000
2001 22 800 000 22 800 000
2002 12 200 000 12 200 000
2003 10 000 000 10 000 000
2004 10 000 000 10 000 000
2005 16 000 000 16 000 000
2006 25 200 000 25 200 000
Összesen 126 000 000 126 000 000
Kérelem a támogatás növelésére. Igen □ Nem X
A kért emelés összege (ahol értelmezhető) euró.
(*) Mellékelni a módosított pénzügyi tervet.
4. A PROJEKT ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEINEK VÁLTOZÁSAI Egység: euró
Költségnem Jelenlegi
összes elszámolható költség
Kért változás Javasolt
összes elszámolható költség
Tervezési költségek
Terület-előkészítés
Fő kivitelezési munkálatok 120 000 000 120 000 000
Berendezések és gépek
Műszaki segítségnyújtás
Ellenőrzés
Tartalék 6 000 000 6 000 000
Egyéb (részletezve)
Összesen 126 000 000 126 000 000
* Szükség lehet további, szerződésenkénti lebontásra is.
5. A FIZIKAI MUTATÓK VÁLTOZÁSAI
Munka típusa Egység A jelenlegi előirányzat
a befejezésig
Javasolt
Nem javasoljuk a műszaki mutatók változtatását. Az EU-tól kapott vasúti projektekre vonatkozó jelző mutatók szerint csoportosítottuk a mutatókat.
6. A PROJEKT JELLEMZŐINEK VÁLTOZÁSAI
Nincs változás
7. A JAVASOLT VÁLTOZTATÁSOK INDOKLÁSA
A Pénzügyi Megállapodás egyeztetési szakaszában a projekt tervezett határideje 2007. december 31-e volt. Az aláírt megállapodásban (az EU Bizottság) ezt az időpontot 2006. december 31-re módosította. A PM módosításában az eredeti időpont visszaállítását kérjük, mivel a munkálatokat aszerint ütemeztük be.
Nem javasoljuk a műszaki mutatók lényeges megváltoztatását. Az EU-tól kapott a vasúti projektekre vonatkozó indikatív mutatók szerint csoportosítottuk a műszaki mutatókat.
Amikor 1999-ben előkészítettük a Támogatási Kérelmet, nyolc alprojektre osztottuk a projektet. A műszaki tervezéskor nyilvánvalóvá vált, hogy a vasútvonal rehabilitációját több mint nyolc szerződéssel lehet elvégezni. Ezért az alprojekteket felosztottuk tizenhárom részre, de számukat lecsökkentettük nyolcról hatra. A pályaudvari jelzőrendszerek a pályaudvarok átépítésekor lesznek kicserélve. A Pénzügyi Megállapodás tartalmazza az alprojekt nevét és elszámolható összköltségét, az alábbi lista szerint kérjük a Pénzügyi Megállapodás vonatkozó szakaszainak módosítását:
I. Az Albertirsa-Cegléd vonalszakasz átépítése, a biztosítóberendezési és a felsővezeték-rendszerének rehabilitációja ezen a szakaszon; a Ceglédbercel-Cserő állomás átépítése
Elszámolható összköltség: 21 900 000 EUR
II. Cegléd állomás vágányhálózatának, peronjainak, és biztosítóberendezésének átépítése; felsővezeték-rendszer felújítása
Elszámolható összköltség: 22 100 000 EUR
III. Vecsés, Üllő és Pilis állomások vágányainak és peronjainak átépítése
Elszámolható összköltség: 22 600 000 EUR
IV. A monori pályaudvar vágányainak és peronjainak átépítése, beleértve a biztosítóberendezés és felsővezeték-rendszer rehabilitációját
Elszámolható összköltség: 9 400 000 EUR
V. Pályafelújítás a Vecsés-Albertirsa közötti nyíltvonali szakaszon, beleértve a biztosítóberendezési és felsővezeték-rendszer rehabilitációját
Elszámolható összköltség: 12 500 000 EUR
VI. Cegléd-Szolnok közötti nyíltvonali szakasz átépítése, beleértve a biztosítóberendezési és felsővezetéki rendszerek rehabilitációját
Elszámolható összköltség: 37 500 000 EUR
A 2001-ben megpályázandó projektekre a MÁV Rt. megkapta a Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség engedélyét a környezetvédelmi szempontból érzékeny területeken megvalósítandó mindegyik alprojekt hatásáról. Nagyon értékelnénk ebben a tekintetben a feltételek enyhítését a vonatkozó magyarországi jogi háttér fenti sajátos jellemzői miatt.
A kapcsolódó feltételek teljesítése és ugyanakkor a vonatkozó magyarországi jogi rendelkezéseknek való megfelelés érdekében kérjük a Pénzügyi Megállapodás vonatkozó részeinek módosítását.
I. Melléklet: A módosított ISPA Ellenőrzési Lap
Módosítási javaslat:
A módosítási javaslat benyújtásának időpontja:
Nemzeti ISPA koordinátor aláírása:

A BIZOTTSÁG LEVELE

EURÓPAI BIZOTTSÁG 112455
Főigazgatóság Brüsszel, 2001. 12. 13.
Regionális Politika D(2001)
Főigazgató

Tisztelt Boros úr,

Tárgy: az ISPA 2000/HU/16/P/PT/001 projekt Pénzügyi Megállapodásának első Módosítása: A Budapest-Cegléd-Szolnok-Lökösháza vasútvonal felújítása (első fázis: Vecsés-Szolnok szakasz)

Hivatkozás: az Ön 2001. július 24-i, 2001. november 22-i és 29-i levelei

108644-es számú 2001. szeptember 21-én kelt levelem

Hivatkozva a fenti levelekre, melyekben a 2000/HU/16/P/PT/001 számú: Budapest-Cegléd-Szolnok-Lökösháza vasútvonal felújítása (első fázis: Vecsés-Szolnok szakasz) ISPA projekt Pénzügyi Megállapodásának módosítását javasolja,

a következőket szeretném megjegyezni:

A 2000. december 21-i PH (2000)5984 számú döntéssel a Bizottság a Tanács 1999. június 21-i 1267/1999/EK rendelete alapján engedélyezte a fenti projekthez a támogatást. A Pénzügyi Megállapodást a Bizottság részéről 2000. december 21-én Barnier biztos úr, a magyar illetékesek részéről 2001. március 14-én dr. Naszvadi György aláírta.

Örömmel tájékoztatom Önt arról, hogy a Bizottság az indítványozott módosítással egyetértett az aktualizált beszerzési terv és a fent említett Pénzügyi Megállapodás 8. cikkében található feltétel kérelmezett módosításával, amely a 2000/IIU/P/PT/001-es számú vasúti projekt környezeti hatástanulmányának elkészítésére vonatkozik.

Ennek következtében a Pénzügyi Megállapodás a következők szerint módosul:

Dr. Boros Imre

Tárca Nélküli Miniszter

Nemzeti ISPA Koordinátor

Pozsonyi út 56.

H-1133 Budapest

8. cikk

A projektre vonatkozó különleges feltételek

(3) A teljes bekezdés a következőképpen szól:

(3) Az előleg második részletének fizetési feltételei

Az előleg második felének utalása a beszerzési terv I.a mellékletében feltüntetett I. alprojekt („Az Albertirsa-Cegléd vonalszakasz felújítása, beleértve a Ceglédbercel-Cserő pályaudvar peronjait; a vasúti jelzőrendszer és a felsővezeték-rendszer rehabilitációját e vonalszakaszon” a kedvezményezett által) következő feltételeinek teljesítéséhez lesz kötve:

- a hatóságok kötelezettségvállalása (pontosan meghatározandó) a korrekciós intézkedések elvégzésére a projekt környezeti hatásának csökkentése érdekében,

- a projektre vonatkozó teljes környezeti hatástanulmány (EIA) benyújtása, beleértve a lakossági fórumot, amennyiben szükséges. Amennyiben nem, úgy az igazoló dokumentum benyújtása, hogy nem szükséges a teljes körű környezeti hatástanulmány elvégzése,

- a Környezetvédelmi Felügyelőség által a fent említett környezeti hatástanulmány alapján kibocsátott engedély benyújtása és közreadása.

A köztes kifizetések feltétele

Az I.a melléklet alatti beszerzésben feltüntetett II., III., IV., V. és VI. alprojektek nem lesznek kifizetve, ha a 85/337/EEC és a 97/11/EC direktíváknak megfelelő környezeti hatástanulmányt nem készítik el a szerződések aláírása előtt.

I.a Melléklet

Az ideiglenes beszerzési terv az I.a Mellékletben foglaltak szerint értelmezendő.

A Pénzügyi Megállapodás III.1 Mellékletének VI(3)(b) szakasza szerint a módosítás elfogadása a levél kézhezvételével történik. Az Ön indítványa és jelen levél a Pénzügyi Megállapodáshoz csatolandó és annak részét képezi.

Üdvözlettel,

Guy Crauser

Kapják: Köppen úr, EU Delegáció, Budapest

Kenéz úr, Közlekedési és Vízügyi Minisztérium

Mangel úr, MÁV

Gray úr, DG Regio

Delsing úr, Nordin úr, EIB

I.a Melléklet

Aktualizált beszerzési terv

A kitűzött tender típusa Felhívás megjelentetése Közzététel
várható
időpontja
A szerződés becsült költsége
Jelölje meg
Szerződés száma,
típusa és leírása
Nyílt Előminő-
sítéssel (*)
Időpont A HL-ban Millió euró A finan-
szírozás
típusa
Közös/
párhuzamos
ISPA
visszatérítés
hányada (**)
I. Az Albertirsa-Cegléd vonalszakasz átépítése, vasúti jelző- és felsővezeték-rendszerének rehabilitációja; a Ceglédbercel-Cserő pályaudvar átépítése
I.1. Az Albertirsa-Cegléd vonalszakasz rehabilitációja (pályamunkálatok) Nyílt nemzetközi

FIDIC régi piros könyv
- - - 18,4

2001. július 5.
Közös 50%
I.2. Az Albertirsa-Cegléd vonalszakasz rehabilitációja (jelzőrendszer felújítása) Nyílt helyi

FIDIC régi sárga könyv
- - - 3,5

2001. július 5.
Közös 50%
II. A ceglédi pályaudvar vágányainak, peronjainak, vasúti jelző- és felsővezeték-rendszerének felújítása
II.1. A ceglédi pályaudvar felújítása (pályamunkálatok) Nyílt nemzetközi

FIDIC új piros könyv
- - - 10,1

2003
közös 50%
II.2. A ceglédi pályaudvar felújítása (jelzőrendszer felújítása) Nyílt nemzetközi

FIDIC új sárga könyv
- - - 12,00

2003
közös 50%
III. Vecsés, Üllő és Pilis pályaudvarok vágányainak és peronjainak felújítása
III.1. Vecsés és Üllő pályaudvarok felújítása (pályamunkálatok) Nyílt nemzetközi

FIDIC új piros könyv
- - - 8,1

2001. október
közös 50%
III.2. Vecsés és Üllő pályaudvarok felújítása (jelzőrendszerek felújítása) Nyílt nemzetközi

FIDIC új sárga könyv
- - - 9

2001. december
közös 50%
III.3 Pilis pályaudvar felújítása Nyílt nemzetközi

FIDIC új piros könyv
- - - 5,5

2005
közös 50%
IV. A monori pályaudvar vágányainak és peronjainak felújítása, beleértve a vasúti jelző- és felsővezeték-rendszerek rehabilitációját
IV.1. A monori pályaudvar felújítása (pályamunkálatok) Nyílt nemzetközi

FIDIC új piros könyv
- - - 7,4

2002
közös 50%
IV.2. A monori pályaudvar felújítása (jelzőrendszer felújítási munkálatai) Nyílt helyi tender

FIDIC új sárga könyv
- - - 2,0

2002
közös 50%
V. Pályafelújítás a Vecsés-Albertirsa nyílt pályán, beleértve a vasúti jelző- és felsővezeték-rendszerek rehabilitációját
V.1. Pályafelújítás a Vecsés és Albertirsa közötti nyílt pályán Nyílt nemzetközi

FIDIC új piros könyv
- - - 9,5

2004
közös 50%
V.2. A vasúti jelzőrendszer rehabilitációja a Vecsés és Albertirsa közötti nyílt pályán Nyílt helyi tender

FIDIC új sárga könyv
- - - 3,0

2004
közös 50%
VI. Pályafelújítás a Cegléd-Szolnok nyílt pályán, beleértve a vasúti jelző- és felsővezeték-rendszerek rehabilitációját
VI. Pályafelújítás a Cegléd-Szolnok nyílt pályán Nyílt nemzetközi

FIDIC új piros könyv
- - - 37,5

2005
közös 50%

2. számú melléklet a 108/2005. (VI. 23.) Korm. rendelethez

A 2000/HU/16/P/PT/002. számú ISPA projektre vonatkozó, 2001-ben lezajlott levélváltás

LEVÉLVÁLTÁS MAGYARORSZÁG ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KÖZÖTT A 2000/HU/16/P/PT/002. SZÁMÚ ISPA PROJEKTEKRE VONATKOZÓAN

MAGYARORSZÁG LEVELE

ISPA MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT
A megvalósításért felelős testület:
Végrehajtó Szervezet:
Név: Közlekedési és Vízügyi Minisztérium Segélykoordinációs és Finanszírozási Főosztály
Cím: Budapest, Dob utca 75-81.
Irányítószám: 1077 Város: Budapest
Kapcsolattartó személy: dr. Kenéz Győző főosztályvezető
Telefonszám: 00 361 352 8863
E-mail: gyozo.kenez@kovim.hu
Végső kedvezményezett
Név: Magyar Állami Vasutak (MÁV) Részvénytársaság
Fejlesztési és Beruházási Főosztály
Cím: Budapest, Andrássy út 73-75
Irányítószám: 1062 Város: Budapest
Kapcsolattartó személy: Mangel János igazgató
Telefonszám: 00 36 1 351 5194
E-mail: mangelj@mav.hu
1. A PROJEKT MEGNEVEZÉSE
Projekt megnevezése: A Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal felújítása
A megvalósításért felelős szervezet: a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium Segélykoordinációs és Finanszírozási Főosztálya mint Végrehajtó Szervezet
a MÁV Rt. Fejlesztési és Beruházási Főosztályának vezetője, mint Végső kedvezményezett
ISPA projektkód: 2000/HU/P/PT/002
Pénzügyi Megállapodás száma: 2000/HU/P/PT/002
Időpont: 2000. december 21. (Brüsszelben)
2001. március 14. (Magyarországon)
ISPA támogatási hányad: 50%
2. BEFEJEZÉS HATÁRIDEJÉNEK VÁLTOZÁSA
Befejezés jelenlegi határideje: 2006. december 31.
Befejezés javasolt határideje: 2006. december 31.
3. A PÉNZÜGYI TERV JAVASOLT MÓDOSÍTÁSAI (*) Egység: euró
Összes elszámolható költség az érvényes PM szerint Felhasznált elszámolható vagy várható összköltség
2000 33 188 000 33 188 000
2001 12 000 000 12 000 000
2002 9 000 000 9 000 000
2003 8 000 000 8 000 000
2004 6 602 400 6 602 400
2005 -
2006 17 197 600 17 197 600
Összesen 85 988 000 85 988 000
A támogatás növelésének kérelmezése. Igen □ Nem X
A kért emelés összege (ahol értelmezhető) euró.
(*) Mellékelni a módosított pénzügyi tervet
4. A PROJEKT ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEINEK VÁLTOZÁSAI Egység: euró
Költségnem Jelenlegi elszámolható
összköltség
Kért változás Javasolt elszámolható
összköltség
Tervezési költségek 4 846 000 - 4 846 000 0
Terület-előkészítés
Fő kivitelezési munkálatok 76 851 000 +4 846 000 81 697 000
Berendezések és gépészet
Műszaki segítségnyújtás
Ellenőrzés
Tartalék 4 291 000 4 291 000
Egyéb (részletezve)
Összesen 85 988 000 0 85 988 000
* Szükség lehet további, szerződésenkénti lebontásra is.
5. A FIZIKAI MUTATÓK VÁLTOZÁSAI
Munka típusa Egység A jelenlegi előirányzat
a befejezésig
Javasolt
Nem javasoljuk a fizikai mutatók változtatását. Az EU-tól kapott vasúti projektekre vonatkozó indikatív mutatók szerint csoportosítottuk a mutatókat.
6. A PROJEKT JELLEMZŐINEK VÁLTOZÁSAI
Nincs változás
7. A JAVASOLT VÁLTOZTATÁSOK INDOKLÁSA
Nem javasoljuk a műszaki mutatók változtatását. Az EU-tól kapott vasúti projektekre vonatkozó indikatív mutatók szerint csoportosítottuk a fizikai mutatókat.
Amikor 1999-ben előkészítettük a Jelentkezési Űrlapot, hét alprojektre osztottuk a projektet. A műszaki tervezéskor nyilvánvalóvá vált, hogy a vasútvonal felújítását nyolc szerződéssel el lehet végeztetni. Ezért az alprojekteket nyolc részre osztottuk fel. Az ISPA Irányító Bizottság jóváhagyta ezt a felosztást. (Az alprojektek neve és elszámolható költsége nem változott meg.)
Az aláírt PM tartalmazza a tervezési és műszaki tervek adatait. A PM-t módosító kérelmünkben ezen összeg fő munkálatokhoz való átcsoportosítását kérjük. A részletes tervezési és műszaki terveket a MÁV saját forrásaiból finanszírozta és fogja finanszírozni a továbbiakban is.
A 2001-ben megpályázandó projektekre a MÁV Rt. megkapta a Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség engedélyét a környezetvédelmi szempontból érzékeny területeken megvalósítandó mindegyik alprojekt hatásáról.
Nagyon értékelnénk a feltételeknek ebben a tekintetben történő enyhítését a vonatkozó magyar jogi háttér fenti sajátos jellemzői miatt.
A kapcsolódó feltételek teljesítése és ugyanakkor a vonatkozó magyarországi jogi rendelkezéseknek való megfelelés érdekében kérjük a Pénzügyi Megállapodás vonatkozó részeinek módosítását.
I. Melléklet: A módosított ISPA Ellenőrzési Lap
Módosítási javaslat:
A módosítási javaslat benyújtásának időpontja:
Nemzeti ISPA koordinátor aláírása:

A BIZOTTSÁG LEVELE

EURÓPAI BIZOTTSÁG 100523
Főigazgatóság Brüsszel, 2001. 12. 20.
Regionális Politika D(2001)
Főigazgató

Tisztelt Boros úr,

Tárgy: az ISPA 2000/HU/16/P/PT/002 projekt Pénzügyi Megállapodásának első Módosítása: A Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal felújítása (második szakasz)

Hivatkozás: az Ön 2001. július 24-én, 2001. november 22-én és 29-én kelt levelei

az 108644-es számú 2001. szeptember 21-én kelt levelem

A 2. ISPA Irányító Bizottság 2001. október 8-i ülésének jegyzőkönyve

Hivatkozva a fenti levelekre, melyekben a 2000/HU/16/P/PT/002 számú: Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal felújítása (második szakasz) ISPA projekt Pénzügyi Megállapodásának módosítását javasolja,

a következőket szeretném megjegyezni:

A 2000. december 21-i PH (2000)5984 számú döntéssel a Bizottság a Tanács 1999. június 21-i 1267/1999/EK rendelete alapján engedélyezte a fenti projekthez a támogatást. A Pénzügyi Megállapodást a Bizottság részéről 2000. december 21-én Barnier biztos úr, a magyar illetékesek részéről 2001. március 14-én dr. Naszvadi György aláírta.

Örömmel tájékoztatom Önt arról, hogy a Bizottság egyetértett a költséglebontás, az aktualizált beszerzési terv, a második előleg kifizetéséhez kapcsolódó szerződés, és a fent említett Pénzügyi Megállapodás 8. cikkében található feltétel indítványozott módosításával, mely a 2000/IIU/P/PT/002-es számú vasúti projekt környezeti hatástanulmányának elkészítésére vonatkozik.

Ennek következtében a Pénzügyi Megállapodás a következők szerint módosul:

Dr. Boros Imre

Tárca Nélküli Miniszter

Nemzeti ISPA Koordinátor

Pozsonyi út 56.

H-1133 Budapest

4. cikk

Kifizetések

(4) A bekezdés a következőképpen szól:

Az előleget 8 598 800 euróban állapították meg, ami a következőképpen kerül átutalásra:

- 4 299 400 eurót utalnak a kedvezményezettnek ezen megállapodásnak a kedvezményezett általi aláírását követően;

- A fennmaradó összeget a beszerzési terv I.a mellékletben feltüntetett szerződés („III. A Komárom-Ács szakasz felújítása”) a kedvezményezett általi aláírását követően utalják.

8. cikk

A projektre vonatkozó különleges feltételek

(3) A teljes bekezdés a következőképpen szól:

(3) Az előleg második részletének Fizetési feltételei

Az előleg második felének utalása a beszerzési terv I.a mellékletében feltüntetett alprojektre vonatkozó („Új terelővágány építése Zalaegerszegnél) következő feltételeinek a kedvezményezett által teljesítéséhez lesz kötve:

- a hatóságok kötelezettségvállalása (pontosan meghatározandó) a projekt környezeti hatásának csökkentése érdekében történő korrekciós intézkedések elvégzésére,

- a projektre vonatkozó teljes környezeti hatástanulmány (EIA) benyújtása, beleértve a lakossági fórumot, amennyiben szükséges. Amennyiben nem, úgy az igazoló dokumentum benyújtása, hogy nem szükséges a teljes körű környezeti hatástanulmány elvégzése,

- a Környezetvédelmi Felügyelőség által kibocsátott, a fent említett környezeti hatástanulmány alapján készült engedély benyújtása és közreadása.

A köztes fizetések feltétele

Az I.a melléklet alatti beszerzésben feltüntetett I., II., IV., V. és VI. alprojektek nem lesznek kifizetve, ha a 85/337/EEC és a 97/11/EC direktíváknak megfelelő környezeti hatástanulmányt nem készítik el a szerződések aláírása előtt.

I. Melléklet

12. Költség és támogatás (euróban)

Az összefoglaló táblázat a következő:

Költségnem Elszámolható összes költség Nem elszámolható felmerült költségek
Tervezési költségek 6 520 000
Telekvásárlás*
Terület-előkészítés
Fő kivitelezési munkálatok 81 697 000
Berendezések és gépészet
Műszaki segítségnyújtás
Ellenőrzés
Tartalék (5%) 4 291 000
Adók/közadó
Egyéb (részletezve)
ÖSSZESEN 85 998 000 6 520 000

Az alprojektek táblázatait ennek megfelelően alkalmazni.

Az ideiglenes beszerzési terv az I.a Mellékletben foglaltak szerinti.

a Pénzügyi Megállapodás III.1 Mellékletének VI(3)(b) szakasza szerint a módosítás elfogadása a levél kézhezvételével történik. Az Ön indítványa és jelen levél a Pénzügyi Megállapodáshoz csatolandó és annak részét képezi.

Üdvözlettel,

Guy Crauser

Kapják: Köppen úr, EU Delegáció, Budapest

Kenez úr, Közlekedési és Vízügyi Minisztérium

Mangel úr, MÁV

Gray úr, DG Régió

Delsing úr, Nordin úr, EIB

I.a Melléklet

Aktualizált beszerzési terv

A kitűzött tender formája Felhívás megjelentetése Közzététel várható időpontja A szerződés becsült költsége
Jelölje meg
Szerződés száma, típusa és leírása Nyílt Előminő-
sítéssel (*)
Időpont A HL-ban Millió euró A finan-
szírozás típusa
Közös/
Párhuzamos
ISPA
visszatérítés
hányada (**)
I. A Budaörs és Biatorbágy közötti vonalszakasz felújítása
I. A Budaörs-Biatorbágy vonalszakasz felújítása Nyílt nemzetközi

FIDIC régi piros könyv
- - - 14,4

2002.
Közös 50%
II. Az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer (ETCS) felszerelése a Budapest-Kelenföld vonalszakaszon
II. Az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer (ETCS) felszerelése a Budapest-Kelenföld vonalszakaszon Nyílt nemzetközi

FIDIC régi sárga könyv
- - - 15,3

2002
közös 50%
III. A Komárom-Ács vonalszakasz felújítása
III. A Komárom-Ács vonalszakasz felújítása Nyílt nemzetközi FIDIC régi piros könyv - - - 8,2

2001.
június 20.
közös 50%
IV. Komárom pályaudvar vasúti jelzőrendszerének felújítása
IV. A vasúti jelzőrendszer felújítása a komáromi pályaudvaron Nyílt nemzetközi

FIDIC új sárga könyv
- - - 13,4

2002
közös 50%
V. Az Ács-Győrszentiván vonalszakasz felújítása
V. Az Ács-Győrszentiván vonalszakasz rehabilitációja Nyílt nemzetközi

FIDIC új piros könyv
- - - 10,2

2002
közös 50%
VI. A győri pályaudvar felújítása
VI.1 A győri pályaudvar felújítása (pályamunkálatok) Nyílt nemzetközi

FIDIC új piros könyv
- - - 11,9

2003
Közös 50%
VI.2 A győri pályaudvar felújítása (jelzőrendszer felújítása) Nyílt nemzetközi

FIDIC új sárga könyv
- - - 12,588

2003
Közös 50%

3. számú melléklet a 108/2005. (VI. 23.) Korm. rendelethez

A 2000/HU/16/P/PT/003. számú ISPA projektre vonatkozó, 2001-ben lezajlott levélváltás

LEVÉLVÁLTÁS MAGYARORSZÁG ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KÖZÖTT A 2000/HU/16/P/PT/003. SZÁMÚ ISPA PROJEKTEKRE VONATKOZÓAN

MAGYARORSZÁG LEVELE

ISPA MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT
A megvalósításért felelős szervezet:
Végrehajtó Szervezet:
Név: Közlekedési és Vízügyi Minisztérium, Segélykoordinációs és Finanszírozási Főosztály
Postai cím: Budapest, Dob utca 75-81.
Irányítószám: 1077 Budapest
Kapcsolattartó személy: dr. Kenéz Győző, főosztályvezető
Telefon: 00 36 1 352 8863
E-mail: gyozo.kenez@kovim.hu
Végső kedvezményezett:
Név: MÁV Rt., Fejlesztési és Beruházási Főosztály
Postai cím: Budapest, Andrássy út 73-75.
Irányítószám: 1062 Budapest
Kapcsolattartó személy: Mangel János, igazgató
Telefon: 00 36 1 351 5194
E-mail: mangelj@mav.hu
1. A PROJEKT MEGHATÁROZÁSA
Projekt megnevezése:
A Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal rehabilitációja
A megvalósításért felelős szervezet:
Közlekedési és Vízügyi Minisztérium, Segélykoordinációs és Finanszírozási Főosztály (mint Végrehajtó Szervezet),
Projektvégrehajtó Egység: Fejlesztési és Beruházási Főosztály, MÁV (mint Végső kedvezményezett)
ISPA Projekt Kódja:
2000/HU/16/P/PT/003
Pénzügyi Megállapodás száma: Időpont: 2000. 12. 21. (Brüsszelben)
2000/HU/16/P/PT/003 Időpont: 2001. 03. 14. (Magyarországon)
ISPA támogatási hányad: 50%
2. BEFEJEZÉS IDŐPONTJÁNAK VÁLTOZÁSA
Befejezés jelenlegi határideje: 2006. szeptember 30. Befejezés javasolt határideje: 2007. szeptember 30.
Pénzügyi Megállapodás jelenlegi befejezési időpontja: 2006. december 31. Pénzügyi Megállapodás befejezésének javasolt időpontja: 2007. december 31.
3. A PÉNZÜGYI TERV JAVASOLT MÓDOSÍTÁSAI egység: euró
A jelenlegi PM szerint elszámolható összkiadás Felhasznált elszámolható vagy tervezett összköltség
2000 24 662 000 24 662 000
2001 27 060 000 27 060 000
2002 19 400 000 19 400 000
2003 21 600 000 21 600 000
2004 21 400 000 21 400 000
2005 19 790 000 19 790 000
2006 33 478 000 33 478 000
Összesen 167 390 000 167 390 000
A támogatás növelésének kérelmezése. Igen □ Nem X
A kért emelés összege (ha kérelmezi) euró.
4. A PROJEKT ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEINEK VÁLTOZÁSAI egység: euró
Kiadás kategóriája Jelenlegi elszámolható
összköltség
Kért módosítás Javasolt elszámolható
összköltség
Tervezési díjak 4 777 272 - 4 777 272 0
Földvásárlás
Fő kivitelezési munkálatok 150 680 207 +4 777 272 155 457 479
Berendezések és gépek 4 323 885 4 323 885
Műszaki támogatás
Ellenőrzés
Tartalék 7 608 636 7 608 636
Egyéb
Összesen 167 390 000 0 167 390 000
5. A FIZIKAI MUTATÓK VÁLTOZÁSAI
Munka típusa Egység A jelenlegi becslés a befejezésig Javasolt
Nem javasoljuk a fizikai mutatók változtatását. Az EU-tól kapott vasúti projektekre vonatkozó indikatív mutatók szerint csoportosítottuk a mutatókat.
6. A PROJEKT JELLEMZŐINEK VÁLTOZÁSAI
Nincsen változtatás
7. A JAVASOLT VÁLTOZTATÁSOK OKAI
A Pénzügyi Megállapodás egyeztetési szakaszában e projekt befejezésének tervezett dátuma 2007. dec. 31. volt. Az aláírt Megállapodásban azonban már egy - az EU Bizottsága által - módosított dátum, 2006. dec. 31. szerepelt. A dokumentum módosításának keretében most a befejezési határidőnek az eredeti dátumra való visszaállítását kérjük, mivel a szükséges munkák az eredeti időtartamra lettek tervezve.
Az aláírt FM a pénzügyi/időbeli és kivitelezési tervezés adatait is tartalmazza. Módosítási kérelmünkben azt kérjük, hogy ezen előirányzott összeget a fő munkálatokra csoportosítsák át. A részletes pénzügyi/időbeli és kivitelezési tervezést eddig is és ezután is a MÁV saját forrásaiból fogják finanszírozni.
A fizikai mutatókkal kapcsolatban semmi lényegi változtatást nem javasolunk. Már kaptunk az EU-tól a vasúti projektjeire vonatkozó indikatív mutatókat. A mutatókat ezen indikatív mutatók alapján csoportosítottuk.
Amikor a Támogatási Kérelmet készítettük 1999-ben, a szóban forgó projektet hat alprojektre bontottuk. A műszaki tervezés során világossá vált, hogy ennek a vasútvonalnak a rehabilitációja valószínűleg több mint hat szerződés keretében kivitelezhető csak; a következő lépésben az alintézkedéseket 16 komponensre bontottuk. Ezzel az ISPA Monitoring Bizottság nem értett egyet, és azt kérte, hogy ennél kevesebb komponensből álljon a projekt. A vasútvonal lehető leghatékonyabb és legtakarékosabb rehabilitációja érdekében az alprojektek számát hatról hétre emeltük: ugyanis a távközlési munkálatokat a pályaépítésre vonatkozó munkálatoktól elkülönítve szeretnénk lebonyolítani. Ezt a feladatot az egész projekt végrehajtási időszakának végén, egyetlen külön tenderben is le lehet bonyolítani; és így maguk a pályaépítésre vonatkozó projektkomponensek egyszerűbben és könnyebben kivitelezhetők. Ugyanakkor az összes komponens számát 16-ról 12-re csökkentettük. A Pénzügyi Megállapodás tartalmazza az egyes alprojektek nevét, és az elszámolható költségüket. Kérjük, hogy az alábbi projektlista alapján módosítsák a Pénzügyi Megállapodás érintett bekezdéseit:
I. Új deltavágány építése Zalaegerszegnél
Összes elszámolható költség: 9.100.000 euró
II. A Zalalövő-Zalaegerszeg vonalszakasz átépítése és rehabilitációja
Összes elszámolható költség: 61.000.000 euró
III. A Zalaegerszeg-Boba vasútvonal átépítése és rehabilitációja
Összes elszámolható költség: 33.200.000 euró
IV. Új deltavágány építése Bobánál
Összes elszámolható költség: 3.990.000 euró
V. Az államhatár-Bajánsenye-Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vonalszakasz villamosítása
Összes elszámolható költség: 17.600.000 euró
VI. Biztosítóberendezési munkák az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer (ETCS) telepítése a Zalalövő-Boba deltavágányon
Összes elszámolható költség: 35.200.000 euró
VII. Távközlési munkák a Zalalövő (kiz.)-Boba deltavágány (bez.) vonalszakaszon.
Összes elszámolható költség: 7.300.000 euró
Kérjük a Pénzügyi Megállapodás környezeti feltételeinek módosítását az alábbiak szerint:
Az előleg második részletének kifizetésére vonatkozó feltételek
Az előleg második felének fizetése az alábbi feltételekhez kötött:
- a hatóságok (amelyeknek körét pontosan meg kell határozni) kötelezettséget vállalnak a projekt környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatásának mérsékléséhez szükséges intézkedések megtételére,
- jelen projekt I. alprojektjére vonatkozó teljes körű környezeti hatástanulmány (EIA) benyújtása, szükség esetén lakossági konzultációval együtt. Ha ez utóbbit jogszabály nem írja elő, megfelelő dokumentumok előterjesztése, amelyek igazolják, hogy nem szükséges a teljes körű EIA elvégzése,
- jelen projekt II., III. és IV. alprojektjeire vonatkozó teljes körű EIA benyújtása, szükség esetén lakossági konzultációval együtt. Ha ez utóbbit jogszabály nem írja elő, megfelelő dokumentumok előterjesztése, amelyek igazolják, hogy nem szükséges a teljes körű EIA elvégzése,
- a Környezetvédelmi Felügyelőség által a jelen projektre vonatkozó, fent körülírt környezeti hatástanulmány (EIA) alapján kiadott engedély benyújtása és közzététele.
A MÁV Rt. már megkapta a Környezetvédelmi Főfelügyelőség (jóváhagyó) igazolását az egyes, környezetvédelmileg érzékeny területeken végrehajtandó alprojektek környezetre gyakorolt hatásáról - feltéve, hogy ezeket még 2001-ben megpályáztatják. Nagy segítségünkre lenne, ha felmentést kapnánk e tekintetben figyelemmel a magyar jogi háttér fent említett sajátosságaira.
Kérjük a Pénzügyi Megállapodás érintett részeinek módosítását annak érdekében, hogy a vonatkozó feltételeknek, de egyben az érvényes magyar jogszabályi előírásoknak is meg tudjunk felelni.
Annex I. melléklet: A módosított ISPA Monitoring Sheet/Ellenőrzési lap
Módosítási javaslatok:
A módosítási javaslat benyújtásának időpontja:
NIC aláírása:

A BIZOTTSÁG LEVELE

EURÓPAI BIZOTTSÁG 100524
Főigazgatóság Brüsszel, 2001.12.20.
Regionális Politika D(2001)
Főigazgató

Tisztelt Boros úr,

Tárgy: az ISPA 2000/HU/16/P/PT/003 projekt Pénzügyi Megállapodásának első módosítása: A Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása

Hivatkozás: az Ön 2001. július 24-i, 2001. november 22-i és 29-i levelei

az 108644-es számú 2001. szeptember 21-én kelt levelem

Hivatkozva a fenti levelekre, melyekben a 2000/HU/16/P/PT/003 számú: Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása ISPA projekt Pénzügyi Megállapodásának módosítását javasolja,

a következőket szeretném megjegyezni:

A 2000. december 21-i PH (2000)5985 számú döntéssel a Bizottság a Tanács 1999. június 21-i 1267/1999/EK rendelete alapján engedélyezte a fenti projekthez a támogatást. A Pénzügyi Megállapodást a Bizottság részéről 2000. december 21-én Barnier biztos úr, a magyar illetékesek részéről dr. Naszvadi György 2001. március 14-én aláírta.

Örömmel tájékoztatom Önt arról, hogy a Bizottság egyetértett a költséglebontás, az aktualizált beszerzési terv, és a fent említett Pénzügyi Megállapodás 8. cikkében található feltétel indítványozott módosításával, amely a 2000/HU/P/PT/003-as számú vasúti projekt környezeti hatástanulmányának elkészítésére vonatkozik.

Ennek következtében a Pénzügyi Megállapodás a következők szerint módosul:

Dr. Boros Imre

Tárca Nélküli Miniszter

Nemzeti ISPA Koordinátor

Pozsonyi út 56.

H-1133 Budapest

8. cikk

A projektre vonatkozó különleges feltételek

(3) A teljes bekezdés a következőképpen értelmezendő:

(3) Az előleg második részletének fizetési feltételei

Az előleg második felének utalása a beszerzési terv I.a mellékletében feltüntetett I. alprojekt („Új deltavágány építése Zalaegerszegnél”) következő feltételeinek a kedvezményezett általi teljesítéséhez lesz kötve:

- a hatóságok (amelyeknek körét pontosan meg kell határozni) kötelezettséget vállalnak a projekt környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatásának mérsékléséhez szükséges intézkedések megtételére.

- jelen projektre vonatkozó teljes körű környezeti hatástanulmány (EIA) benyújtása, szükség esetén lakossági konzultációval együtt. Ha ez utóbbit jogszabály nem írja elő, megfelelő dokumentumok előterjesztése, amelyek igazolják, hogy nem szükséges a teljes körű EIA elvégzése.

- a Környezetvédelmi Felügyelőség által a jelen projektre vonatkozó, fent körülírt környezeti hatástanulmány (EIA) alapján kiadott engedély benyújtása és közzététele.

A köztes fizetésekre vonatkozó feltétel

Az I.a melléklet alatti beszerzésben feltüntetett II., III., IV., V. és VI. alprojektek nem lesznek kifizetve, ha a 85/337/EEC és a 97/11/EC direktíváknak megfelelő környezeti hatástanulmányt nem készítik el a szerződések aláírása előtt.

I. Melléklet

13. Költség és támogatás (EURÓ-ban)

A Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal összefoglaló táblázata a következő:

Költségnem Elszámolható összes költség Nem elszámolható felmerült költségek
Tervezési díjak 6 786 573
Földvásárlás*
Helyszín-előkészítés
Fő kivitelezési munkálatok 155 457 479
Berendezések és gépek 4 323 885
Műszaki támogatás
Ellenőrzés a kivitelezés során
Tartalék (5%) 7 608 636
Adók/közterhek
Egyéb (részletezve)
ÖSSZESEN 167 390 000 6 786 573

Az alprojektek táblázatait ennek megfelelően alkalmazni.

Az ideiglenes beszerzési terv az I.a Mellékletben foglaltak szerinti.

A Pénzügyi Megállapodás III.1 Mellékletének VI(3)(b) szakasza szerint a módosítás elfogadása a levél kézhezvételével történik. Az Ön indítványa és jelen levél a Pénzügyi Megállapodáshoz csatolandó és annak részét képezi.

Üdvözlettel,

Guy Crauser

Kapják: Köppen úr, EU Delegáció, Budapest

Kenéz úr, Közlekedési és Vízügyi Minisztérium

Mangel úr, MÁV

Gray úr, DG Régió

Delsing úr, Nordin úr, EIB

I.a Melléklet

Aktualizált beszerzési terv

A kitűzött tender formája Felhívás megjelentetése Közzététel várható időpontja A szerződés becsült költsége
Jelölje meg
Szerződés száma, típusa és leírása Nyílt Elő-
minősített (*)
Időpont A HL-ban millió euró A finan-
szírozás
típusa
Közös/
Párhuzamos
ISPA
visszatérítés
hányada (**)
I. Új deltavágány építése Zalaegerszegnél
I. Új deltavágány építése Zalaegerszegnél (alépítményi és felépítményi munkák) Nyílt nemzetközi

FIDIC régi piros könyv
- - - 9,1

2001. augusztus
23.
közös 50%
II. A Zalalövő-Zalaegerszeg vonalszakasz átépítése és rehabilitációja
II.1. Alépítményi munkák a Zalalövő (kiz.)-Zalacséb-Salomvár (bez.) vonalszakaszon Nyílt nemzetközi

FIDIC új piros könyv
- - - 15,00

2001. december
közös 50%
II.2. Alépítményi munkák a Zalacséb-Salomvár (kiz.)-Bagod (bez.) vonalszakaszon Nyílt nemzetközi

FIDIC új piros könyv
- - - 27,00

2002
közös 50%
II.3. Alépítményi és felépítményi munkák a Bagód (kiz.)-Andráshida-Zalaegerszeg deltavágány (kiz.) vonalszakaszon Nyílt nemzetközi

FIDIC új piros könyv
- - - 19,00

2002
közös 50%
III. A Zalaegerszeg-Boba vasútvonal átépítése és rehabilitációja
III.1. A Zalaegerszeg deltavágány (kiz.)-Ukk (bez.) vonalszakasz rehabilitációja Nyílt nemzetközi

FIDIC új piros könyv
- - - 22,1

2003
közös 50%
III.2. Az Ukk (kiz.)- Boba deltavágány (bez.) vonalszakasz rehabilitációja (beleértve Jánosháza állomást) és egy új deltavágány építése Bobánál (alépítményi és felépítményi munkák) Nyílt nemzetközi

FIDIC új piros könyv
- - - 15,09

2004
közös 50%
IV. Biztosítóberendezési és távközlési munkák a Zalalövő (kiz.)-Boba deltavágány (bez.) vonalszakaszon
IV.1. Biztosítóberendezési és távközlési munkák a Zalalövő (kiz.)-Andráshida-Zalaegerszeg deltavágány (bez.) vonalszakaszon Nyílt nemzetközi

FIDIC új sárga könyv
- - - 10,45

2002
közös 50%
IV.2. Biztosítóberendezési és távközlési munkák a Zalaegerszeg deltavágány (kiz.)-Boba deltavágány (bez.) vonalszakaszon Nyílt nemzetközi

FIDIC új sárga könyv
- - - 24,05

2003
közös 50%
V. Az „államhatár-Bajánsenye-Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba” vonalszakasz villamosítása
V. Az Államhatár-Boba vonalszakasz villamosítása Nyílt nemzetközi

FIDIC új sárga könyv
- - - 17,6

2005
közös 50%
VI. Az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer (ETCS) telepítése a Zalalövő-Boba deltavágányon
VI. Az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer (ETCS) telepítése a Zalalövő-Boba deltavágány vonalszakaszon Nyílt nemzetközi

FIDIC új sárga könyv
- - - 8

2003
közös 50%

4. számú melléklet a 108/2005. (VI. 23.) Korm. rendelethez

A 2000/HU/16/P/PT/003. számú ISPA projektre vonatkozó, 2004-ben lezajlott levélváltás

LEVÉLVÁLTÁS MAGYARORSZÁG ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KÖZÖTT A 2000/HU/16/P/PT/003. SZÁMÚ ISPA PROJEKTEKRE VONATKOZÓAN

MAGYARORSZÁG LEVELE

Miniszterelnöki Hivatal

Kormánybiztos

Politikai Államtitkár

Budapest, 2004. április 9.

Tisztelt Riera Úr!

Tárgy: A 2000/HU/P/PT/003 ISPA projekt - a Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal rehabilitációja - a Pénzügyi Megállapodásának módosítási indítványa.

A 6. ISPA Monitoring Bizottságon tájékoztattuk az Európai Bizottságot az andráshidai vasútállomásnál épülő kitérő pályamódosítási terveiről.

A Bizottságnak bemutatottak szerint, a vonalvezetés átalakítása a helybeli lakosság aggályainak következtében vált szükségessé. A vonalvezetési átalakítást célzó javaslat eredményeképpen a Pénzügyi Megállapodás műszaki tartalmán változtatni kell. A felelős környezetvédelmi hatóság kibocsátotta a környezetvédelmi engedélyt. A pénzügyi többletkiadások fedezetét magyarországi források képezik.

Ezúton küldöm a változtatási indítványt. Kedvező válaszát várva,

Tisztelettel,

Dr. Baráth Etele

Mellékletek

Lluis Riera Úr

Igazgató

ISPA és Csatlakozás Előkészítés

DG Régió

Európai Bizottság

Brüsszel

ISPA MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT
A megvalósításért felelős szervezet:
Végrehajtó Szervezet:
Név: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Segélykoordinációs és Finanszírozási Főosztály
Postai cím: Budapest, Kálmán Imre utca 2.
Irányítószám: 1055 Budapest
Kapcsolattartó személy: dr. Kenéz Győző, főosztályvezető
Telefon: 00 36 1 472 8770
E-mail: kenez@gkm.hu
Végső kedvezményezett:
Név: Magyar Államvasutak Rt. (MÁV Rt.) EU Program Igazgatóság
Postai cím: Budapest, Andrássy út 73-75.
Irányítószám: 1062 Budapest
Kapcsolattartó személy: Mangel János, igazgató
Telefon: 00 36 1 351 5194
E-mail: mangelj@mav.hu
1. A PROJEKT MEGHATÁROZÁSA
Projekt megnevezése:
A Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal rehabilitációja
A megvalósításért felelős szervezet:
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Segélykoordinációs és Finanszírozási Főosztály (mint Végrehajtó Szervezet),
EU Programigazgatóság, MÁV (mint Végső kedvezményezett)
ISPA Projekt Kódja:
2000/HU/16/P/PT/003
Pénzügyi Megállapodás száma: Időpont: 2000. 12. 21. (Brüsszelben)
2000/HU/16/P/PT/003 Időpont: 2001. 03. 14. (Magyarországon)
1. Módosítás:
Időpont: 2001. 12. 13. (Brüsszelben)
Időpont: 2001. 07. 24. (Magyarországon)
ISPA támogatási hányad: 50%
2. befejezés időpontjának változása
Befejezés jelenlegi határideje: 2006. december 31. Befejezés javasolt határideje: 2007. december 31.
Pénzügyi Megállapodás jelenlegi befejezési Pénzügyi Megállapodás befejezésének javasolt
időpontja: 2006. december 31. időpontja: 2008. június 30.
3. A PÉNZÜGYI TERV JAVASOLT MÓDOSÍTÁSAI egység: euró
Összes elszámolható költség az érvényes PM szerint Elköltött elszámolható költség vagy várható összköltség
2000 24 662 000
2001 27 060 000
2002 19 400 000
2003 21 600 000
2004 21 400 000
2005 19 790 000
2006 33 478 000
2007
Összesen 167 390 000
A támogatás növelésének kérelmezése. Igen □ Nem X
A kért emelés összege (ha kérelmezi) euró.
4. A PROJEKT ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEINEK VÁLTOZÁSAI EGYSÉG: EURÓ
Kiadás kategóriája Jelenlegi elszámolható
összköltség
Kért módosítás Javasolt elszámolható
összköltség
Tervezési díjak
Terület-előkészítés
Fő kivitelezési munkálatok 155 457 479
Berendezések és gépek 4 323 885
Műszaki támogatás
Ellenőrzés
Tartalék 7 608 636
Egyéb
Összesen 167 390 000
5. A FIZIKAI MUTATÓK VÁLTOZÁSAI
Munka típusa Egység A jelenlegi becslés a befejezésig Javasolt
Lásd 2. melléklet
6. A PROJEKT JELLEMZŐINEK VÁLTOZÁSAI
Nincsen változtatás.
7. A JAVASOLT VÁLTOZTATÁSOK OKAI
A befejezés jelenlegi határidejének és a PM befejezési időpontjának módosítására tett javaslat
A projekt tervezett befejezési időpontja a Pénzügyi Megállapodás (PM) tárgyalási fázisában 2007. december 31. volt. A végleges (aláírt) Pénzügyi Megállapodásban az időpontot az EK Bizottsága 2006. december 31-re módosította. Ezúton kérelmezzük a tervezett befejezési időpont visszamódosítását az eredetire, mivel a munkálatokat addig az időpontig terveztük.
A Pénzügyi Megállapodást a Bizottság 2000. december 21-én írta alá, a magyar fél azonban azt csak 2001. március 14-én kötötte meg. Az aláírt Pénzügyi Megállapodás szerint a Bizottság által a projekt számára engedélyezett támogatási hányad 50%. A projekt másik részét hazai forrásokból kell fedezni, annak ellenére, hogy a 2001. évi magyarországi költségvetési tervben ez nem szerepelt. A 2034/2001. (II. 23.) Korm. rendelet szerint:
- egyrészt a MÁV Rt. arra kényszerült, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen hitelfelvételről annak érdekében, hogy beszerezhesse a magyarországi források jelentős részét
- másfelől, a források kisebb hányadának biztosítása érdekében a Közlekedési Minisztérium átcsoportosított bizonyos összegeket saját költségvetéséből.
Az Európai Befektetési Bankkal (EIB) folytatott hitelfelvételi tárgyalások 2001. szeptember 3-án szerződés aláírásával zárultak. A projekt előkészületeit, a tervek megvalósítását csak a hitelszerződés aláírása után lehetett elindítani, miután minden forrás rendelkezésre állt a megvalósításhoz. A projekt megvalósításának folyamatában ez hozzávetőlegesen egy év késedelmet jelentett.
További késedelmet jelentett a projekt megvalósításának folyamatában, hogy a szabályozás több ízben is változott (a DIS-t felváltotta a Gyakorlati Útmutató, a régi Gyakorlati Útmutatót az új Gyakorlati Útmutató), és ennek megfelelően újra elő kellett készítenünk számos tender dokumentáció anyagát. 2004. május 1-jétől ugyanezen helyzettel állunk szemben, mivel a csatlakozás dátumától kezdődően az új közbeszerzési törvényt kell alkalmaznunk Magyarországon.
A műszaki tartalom módosítására vonatkozó javaslat (1., 2. mellékletek)
Az Andráshida és Zalaegerszeg közötti deltavágány vasúti részének jelenlegi nyomvonala (II. 3. alprojekt) Zalaegerszeg város sűrűn lakott területén halad át. A szóban forgó vasútvonal fontossága és a forgalom megnövekedett, mióta a Szlovéniát és Magyarországot összekötő vasútvonalat felújították. Az érintett városrészek lakosságának (a zaj és rezgésártalom miatt tett) panaszai miatt, Zalaegerszeg önkormányzata kezdeményezte az eredeti (EB Bizottság által jóváhagyott és az ISPA projekt keretében aláírt) nyomvonal áthelyezését egy kevésbé sűrűn lakott, elsősorban mezőgazdasági területre, közel a Zala folyóhoz.
A lakossági panaszokra és a zalaegerszegi önkormányzat kezdeményezésére a MÁV mérlegelte a lehetséges megoldásokat, és tervezőivel meghatározta a zalaegerszegi deltavágány nyomvonalát. 2003 végén lakossági fórumot tartottak ebben a kérdésben; a lakosság és a hatóságok kedvezően fogadták a javaslatot.
Az új vasútvonal nyomvonalának kijelölésével a felszabaduló városrészben a zalaegerszegi önkormányzat új fejlesztési célokat valósíthat meg. A régi vasúti töltés jelentős részén bicikliút épül. A jelenlegi vasúti szakasz rövidebb része ipari vonalként működhet a jövőben.
A ISPA Monitoring Bizottság 16. ülésén (2003. október 16-17.) az EK Bizottságot tájékoztatták a vasúti szakasz új nyomvonalának kijelöléséről.
A Bizottság jóváhagyta a javaslatot, és a projekt megvalósítását végrehajthatónak találta az ISPA projekt keretében a következő megjegyzésekkel:
- a vágány vonalvezetésének módosítását a Pénzügyi Megállapodás módosításának lehet tekinteni,
- az új vonalvezetésnek fenntarthatónak kell lennie, és a vonatkozó EIA eljárásmódot alkalmazni kell mindenféle fizikai végrehajtást megelőzően,
- jelen projekt Pénzügyi Megállapodását 2004. májusa előtt módosítani kell,
- a módosítás finanszírozását a projektre vonatkozó, kiemelkedő, le nem kötött ISPA támogatásból, illetve megtakarításból kell fedezni, amennyiben abból nem lehetséges, úgy hazai forrásokból.
Az engedélyezési terv elkészült. A környezetvédelmi engedélyt az új nyomvonalra 2003. augusztus 27-én bocsátották ki (3. melléklet).
Pénzügyi javaslat a zalaegerszegi új nyomvonal megépítésére:
Finanszírozó testület Összeg milliárd forintban Összeg millió EUR-ban
ISPA megtakarítások + társfinanszírozás (olyan munkálatok költségei, amelyekkel már számoltak, pl. villamosítás) 1,0 3,8
ISPA átcsoportosítás + társfinanszírozás (befejezett projekt elemek megtakarításai) 1,0 3,8
Zalaegerszegi Önkormányzat 0,5 1,9
Más források (GKM vasúti hálózat fejlesztés, MÁV Rt. saját forrásai) 2,8 10,9
Új vasútvonal építésének összköltségei 5,3 20,4
Ebből a (magyar fél által finanszírozott) többletmunkák értéke 3,3 12,8
Megjegyzések:
- 1 EUR = 260 HUF
- Az ISPA átcsoportosítás a más tenderkiírásokra elköltött EU támogatások mértékétől függ.
- Az ISPA 2000/HU/16/P/PT/003 projekt keretében két szerződés került aláírásra. A földmunkák kedvező ára révén mintegy 7,6 millió EUR összegű megtakarítás keletkezett az aláírt szerződések alapján.
- Regionális és környezetvédelmi alapokból származó támogatásokra számítani lehet.
A kiszámított többletköltségek kifizetése nem a 2000/HU/16/P/PT/003. sz. Pénzügyi Megállapodás keretei között történik, ily módon nincs javaslat az elszámolható költségek (167.390.000 EUR) növelésére vonatkozóan.
Mellékletek:
1. melléklet: Az Andráshida-Zalaegerszeg deltavágány új nyomvonala kijelölésének megvalósíthatósági tanulmánya
2. melléklet: A fizikai mutatók és mennyiségek táblázatainak módosulása
3. melléklet: Az Andráshida-Zalaegerszeg deltavágány környezetvédelmi csomagja
4. melléklet: Zalaegerszeg város polgármesterének támogató levelei
Módosítási javaslatok:
1. A PM befejezési dátumának módosítása 2008. június 30-ra
2. A műszaki tartalom módosítása
3. A fizikai mutatók módosítása
A módosítási javaslat benyújtásának időpontja:
NIC aláírása:

A BIZOTTSÁG LEVELE

EURÓPAI BIZOTTSÁG
Főigazgatóság
Regionális Politika
Főigazgató REGIO(2004)D/2139
Brüsszel, 2004. április 30.

Tisztelt Dr. Baráth úr!

Tárgy: ISPA Pénzügyi Megállapodás második módosítása

2000 HU 16 P PT 003 - A Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása

Hivatkozás: A projekt módosítására tett 2004. április 13-i indítvány

Hivatkozva a fent említett indítványra, melyben a 2000 HU 16 P PE 003 számú „Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal rehabilitációja” ISPA projekt Pénzügyi Megállapodásának módosítását javasolja,

a következőket szeretném megjegyezni:

a 2000. december 21-i PH (2000)5987 számú döntéssel a Bizottság a Tanács 1999. június 21-i 1267/1999/EK rendelete alapján engedélyezte a fenti projekthez a támogatást. A Pénzügyi Megállapodást a Bizottság részéről 2000. december 21-én Michel Barnier biztos úr, a magyar illetékesek részéről dr. Naszvadi György 2001. március 14-én aláírta.

Örömmel tájékoztatom Önt arról, hogy a Bizottság az indítványozott módosítással egyetértett. Ennek következtében a Pénzügyi Megállapodás a következők szerint módosul:

2. Cikk

A projekt megnevezése

Időtartam: A befejezés időpontja: 2008. június 30.

Dr. Baráth Etele

Kormánybiztos

Nemzeti ISPA Koordinátor,

Nemzeti Fejlesztési Terv és EU Támogatások Hivatala

1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

Magyarország

4. Cikk

A 3. pont a következőképpen változik:

(3) Az I. Mellékletben leírt projektnek és az annak végrehajtásáért felelős szerv kifizetéseinek legkésőbb 2008. június 30-ig le kell zárulniuk.”

Az utolsó részlet kifizetéséhez szükséges jelentést legkésőbb 6 hónappal a jelzett dátum után kell benyújtani.

A Pénzügyi Megállapodás I. sz. melléklete

Az I. sz. melléklet 6., 7., 8. és a 12. pontja a csatolt I. sz. mellékletben foglaltak szerint módosul.

A III.1 Melléklet VI. szakasz (3) bekezdés (b) pontjának megfelelően, a módosítás elfogadása a levél kézhezvételével történik. Az Ön indítványa és jelen levél a Pénzügyi Megállapodáshoz csatolandó és annak részét képezi.

Üdvözlettel:

Graham Meadows

Melléklet: I. sz. melléklet

Másolatot kap: Kazatsay úr, Kenéz úr, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Murphy úr, Martin úr, Európai Befektetési Bank (EIB)

Köppen úr, Wiley úr, EU Delegáció, Magyarország

I. sz. melléklet

A projekt leírása

(összefoglalás)

Projekt száma a Bizottságnál: 2000/HU/16/P/PT/003

1. A projekt megnevezése
A Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal rehabilitációja
2. A pályázatot benyújtó hatóság (Nemzeti ISPA koordinátor)
2.1. Név: PHARE Programokat Koordináló Iroda
2.2. Cím: Pozsonyi út 56 - H-1133 Budapest
2.3. Kapcsolattartó személy: BOROS Imre, tárcanélküli miniszter
2.4. Telefonszám: (36)-1-329-3445
2.5. Telex/Fax: (36)-1-320-4473
3. Végrehajtó Szervezet [a III.2. melléklet II(2) szakasza szerint]
3.1. Név: Közlekedési és Vízügyi Minisztérium,
Segélykoordinációs és Finanszírozási Főosztály
3.2. Cím: 1077, Budapest, Dob utca 75-81.
3.3. Kapcsolattartó személy: Dr. Kenéz Győző, főosztályvezető
3.4. Telefonszám: (36)-1-352-8863
3.5. Telex/Fax: (36)-1-352-8862
3.6. E-mail: gyozo.kenez@kovim.hu
A Közlekedési és Vízügyi Minisztérium átruházza a kivitelezéssel járó teendőket a MÁV-ra, a Bizottsággal kötött Együttműködési Megállapodás értelmében.
4. Végső kedvezményezett (amennyiben eltér a 3. pontnál említett hatáságtól)
4.1. Név: MÁV Rt, Fejlesztési és Beruházási Főosztály
4.2. Cím: 1062, Budapest, Andrássy út 73-75.
4.3. Kapcsolattartó személy: Mangel János, főosztályvezető
4.4. Telefonszám: (36)-1-432-3890
4.5. Telex/Fax: (36)-1-354-9475
4.6. E-mail: mangelj@mav.hu
5. Helyszín
5.1. Kedvezményezett ország: Magyarország
5.2. Régió: Zala megye

6. Leírás

A Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal (83 km) rehabilitációja. A vasútvonal az V. Páneurópai vasúti folyosó főágának (a Velence-Trieszt/Koper-Ljubljana-Budapest-Ungvár-Lvov vonal) részét képezi, ugyanakkor közvetlen csatlakozó vonal Magyarország és Szlovénia között.

A projekt a Zalalövőtől Zalaegerszegen keresztül Bobáig húzódó vasútvonal átépítését és felújítását foglalja magában. Szintén a projekthez tartozik a vasútvonal villamosítása és az egységes európai vonatbefolyásoló rendszer (ETCS) telepítése, ideértve a szlovén határ, Bajánsenye-Zalalövő közötti, jelenleg építés alatti szakasz villamosítását is. A villamosítás és az ETCS telepítése ezután kiterjed a szlovén határtól Bobáig.

A projekt összesen 101 km hosszúságú vasútvonalra vonatkozik, melyből egy 57,6 km-es szakaszt fel kell újítani, egy 22 km-es távot pedig át kell építeni új nyomvonalon, és egy teljesen új vasútvonal építése egy további 3,4 km-es szakaszon, Zalaegerszeg és Boba közelében, mint deltavágányok a vonalkeresztezések elkerülése érdekében.

A projekthez tartozik a vasúti hidak rehabilitációja/átépítése. A projekt keretében öt új híd épül, egy a Zalaegerszeg deltavágányon a Zala folyón keresztül, három a Boba deltavágányon, egy pedig a Zalaegerszeget elkerülő vonalszakaszon.

A projekt befejezi a Magyarországot Szlovéniával összekötő közvetlen vasútvonal kiépítésének folyamatát, melyet részben Phare támogatással finanszíroztak.

A projekt öt földrajzi szakaszra és hat csoportra oszlik, az alábbiakban részletezett módon.

I. Új deltavágány építése Zalaegerszegnél

II. Új nyomvonal építése Zalalövő és Zalaegerszeg között

III. A Zalaegerszeg-Boba közötti vasúti szakasz átépítése és felújítása

IV. Új deltavágány építése Bobánál

V. A Hódos-szlovén határ-Bajánsenye-Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba szakasz villamosítása

VI. ETCS telepítése az államhatár-Bajánsenye-Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vonalon.

I. Új deltavágány építése Zalaegerszegnél
1. Bevezetés
Pálya:
A Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasúti nyomvonal mentén Zalaegerszeg állomásnál a vonatoknak meg kell állniuk, hogy a mozdonyt a szerelvény másik végéhez lehessen csatlakoztatni. Ez az eljárás minimum tíz percet vesz igénybe. A zalaegerszegi állomás fő vágányai nem érik el az 500 méteres hosszúságot, ami nem elegendő a normál teher- és személyszállító vonatok esetében. A zalaegerszegi vasútállomás biztosítóberendezése régi és idejétmúlt, a pálya rossz állapotban van. A deltavágány megépítése révén áthidalhatóvá válnak ezek a problémák.
2. Új vasútvonal
Pálya:
A deltavágány Zalaegerszeg városközpontjától keletre épül meg. Az ívsugár R=600 m sugarú. Ez a sugár optimális, tekintettel a közelben található lakott területek szempontjából. Mind az új vasúti vonal megépítéséhez, mind pedig a helyi közutak áthelyezéséhez új földterület megvásárlására van szükség. A földterület megvásárlásáról a tárgyalások és a tényleges adásvételi folyamat 2000. szeptemberében befejeződik. Minthogy a maximális ívsugár 600 m, a tervezési sebesség nem lehet 80-100 km/h-nál nagyobb.
A felépítmény betonaljakra helyezett hézagnélküli 54-es rendszerű lesz. A maximális tengelyterhelés 225 KN lesz.
Részletes talajmechanikai tanulmány készült.
Műtárgyak:
Ezen a szakaszon a projekt egy új acélhidat is tartalmaz, ahol a deltavágány a Zala folyót keresztezi. A tervek szerint a kereszteződés egy három hídnyílásos acél felépítményű híd lesz, cölöpalapra helyezett
betonpillérekkel. A hídnyílás 29,2, 35,6 és 25,2 méter, vagyis összesen 90,7 méter lesz. A hidat EDILON típusú, 54-es rendszerű vágánnyal építik a zajszint és a híd szerkezeti magasságának csökkentésére. A híd szélessége 6,6 méter, beleértve az egyik oldalon lévő gyalogjárdát is. A híd alatti távolság a Zala folyó átlagos vízszintje fölött kb. 6 méter, az eddig tapasztalt legmagasabb vízszint fölött kb. 2 m. Az árvízvédelmet a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Hatóság javaslatainak megfelelően alakítják ki.
II. Zalalövőtől Zalaegerszegig
1. Bevezetés
Zalalövőtől Andráshida állomásig a vasútvonal fejlesztése a meglévő vonal mentén egy új nyomvonal kialakításával történik. A meglévő pálya elbontásra kerül. Az Andráshida állomástól Zalaegerszeg állomásig vezető vonalszakasz fejlesztését a pálya, az ágyazat és az alépítmény felújításával, valamint néhány ívsugár nagyobb tervezési sebességre történő alkalmassá tételével biztosítják. Andráshida állomástól Zalaegerszegig a vonalszakasz rehabilitációja jelenleg folyik és ez a munka 2000. augusztusra készül el.
2. Meglévő vasútvonal
Pálya:
A meglévő pálya 30-31 éves, 48-as rendszerű vágány, amit 210 KN maximális tengelyterhelésre terveztek.
A pályát 60 km/h sebességre tervezték, de a Zalalövő és Andráshida közötti vonalszakaszon a sebességet 40 km/h-ra korlátozták.
35 szintbeli kereszteződés (útátjáró) található a szakaszon, amelyek közül 24 biztosítás nélküli és 11 fénysorompóval van ellátva.
Három állomás és 7 megállóhely található a vasútvonal mentén. Ezek a következők:
1. Zalalövő (állomás)
2. Zalapatakalja (megállóhely)
3. Budafa (megállóhely)
4. Zalacséb-Salomvár (megállóhely)
5. Zalaszentgyörgy (megállóhely)
6. Csurgaszi csárda (megállóhely)
7. Bagod (megállóhely)
8. Andráshida (állomás)
9. Zalaegerszeg-Ola (megállóhely)
10. Zalaegerszeg (állomás)
3. Új vasútvonal
A Zalalövő és Andráshida állomás közötti új nyomvonal a jelenlegi pálya közelében halad a Zala folyó völgyében. A meglévő pályát működésben lehet tartani az új vonal építése alatt. A minimális ívsugár R=1400 m, ami 160 km/h tervezési sebességet tesz lehetővé.
Az új vasúti nyomvonal Zalalövő és Andráshida közötti szakaszához földterület megvásárlására van szükség. Ez folyamatban van, és nem képezi részét a pályázatnak. A tárgyalások és a tényleges vásárlás 2001 májusáig befejeződik.
Pálya:
A pályát a 40-60 km/h sebességről 160 km/h tervezési sebességre fejlesztik fel, a felépítmény hézagnélküli, 54-es rendszerű lesz, LM-54 típusú betonaljakkal, amelyeket 60 cm távolságban helyeznek majd el az 50 cm vastag zúzottkő-ágyazatban. A legnagyobb tengelyterhelés 225 kN lesz.
Összehasonlító geotechnikai tanulmány szakértői véleménnyel készült 1999. márciusában.
A tanulmány kimutatta, hogy az új nyomvonal a Zala folyó régi völgyében helyezkedik el, amely gyenge, agyagos, lerakódásos, makacs talajvízszintű terület. Itt előzetes konszolidációs módszereket kell alkalmazni a Hodos-Zalalövő vonal esetében alkalmazottakhoz hasonlóan, amíg a végleges geotechnikai elemzések eredményei hozzáférhetővé válnak. A költségbecslések a Zala régi völgyében a talaj felső két méterének kicserélésével kalkulálnak.
Tekintettel a viszonylag magas talajvízszintre a töltést 3-4 m magasra tervezzük 1:2-s lejtéssel.
A projekt keretében helyi közutak áthelyezésére is sor fog kerülni, és a szintbeli kereszteződéseket (útátjárókat) is át kell helyezni az utak áthelyezése során. A szintbeli kereszteződésekre (útátjárókra) vonatkozó szabvány változni fog. Mind a 34 szintbeli kereszteződést (útátjárót) fénysorompóval kell felszerelni.
A meglévő állomásokat és megállóhelyeket át kell helyezni az új nyomvonalra, a bekötőutak áthelyezésével együttesen. Az állomásokon állomásépületek nem épülnek, csak esőbeállókat biztosítanak.
Andráshidától az új Zalaegerszeg deltavágányig egy másik új vonalszakasz épül a Zala folyó völgyében.
Az újonnan épülő vonalszakasz hossza 6,5 km. A munkálatok új alépítmény építését jelentik, továbbá a felépítmény cseréjét új, hézagnélküli 54-es rendszerű síneket is, amit betonaljakra és zúzottkő-ágyazatra fektetnek. A tervezési sebesség ezen a szakaszon 120 km/h lesz.
A Zalaegerszeg-Ola megállóhely megszűnik az új vonalszakaszon.
Műtárgyak és épületek:
Ez a szakasz 39 kisebb új szerkezetet tartalmaz, mely a vízelvezetést és más vízgazdálkodási feladatokat teljesít a Zala folyó ágyában. Ezek a műtárgyak főként 2 méternél kisebb nyílású csőátereszek. A műtárgyak tervezése és építése során figyelembe kell venni a Nyugat-Dunántúli régió vízügyi hatóságai által megfogalmazott ajánlásokat. Egy új híd épül 16 m-nél kisebb nyílással.
Az Andráshida és Zalacséb állomásoknál, továbbá a Zalaegerszeg-Ola megállóhelynél új állomásépületeket kell létrehozni.
Az állomások peronjain esőbeállókat kell építeni.
Biztosítóberendezés:
Az új nyomvonal kiépítése után a meglévő rendszert el kell bontani Zalalövőtől Zalaegerszegig.
III. A Zalaegerszeg-Boba vasúti szakasz átépítése és felújítása
1. Bevezetés
Zalaegerszeg állomástól Boba állomásig a vonalat a pálya és az ágyazat felújításával fejlesztik, és egyes íveket úgy módosítanak, hogy a megnövelt tervezési sebességhez megfeleljenek
2. A meglévő vasútvonal
Pálya: A meglévő felépítményt 1972-74-ben építették 48-as rendszerrel, főként hegesztett sínek alkalmazásával (2 km-es szakaszokban, hevederes illesztéssel). A legkisebb ívsugarak 300 m-esek és a pályát 210 kN legnagyobb tengelyterhelésre tervezték. A meglévő pálya tervezési sebessége 80/100 km/h volt, de egyes szakaszoknál az megengedett sebességet 60/80 km/h értékre korlátozták.
64 szintbeli kereszteződés van ezen a szakaszon, ezek közül 34 fénysorompóval felszerelt, 20 félsorompós és a maradék 10 nincs biztonsági rendszerrel biztosítva.
A vasútszakaszon 7 állomás és 6 megállóhely található. Ezek a következők:
1. Boba (állomás)
2. Kemenespálfa (megállóhely)
3. Jánosháza (megállóhely)
4. Ukk (állomás)
5. Dabronc (megállóhely)
6. Ötvös (állomás)
7. Türje (megállóhely)
8. Zalabér-Batyk (állomás)
9. Pakod (megállóhely)
10. Pókaszepetk (állomás)
11. Kemendollár (megállóhely)
12. Zalaszentiván (állomás)
13. Zalaegerszeg (állomás)
Műtárgyak:
A hídválasztékot nagyszámú kis hídnyílású vasbeton szerkezet és kisszámú acélhíd jellemzi a folyók felett (Marcali híd Rigácsnál és a Zala-hidak Zalaegerszegnél).
Zalaegerszegtől Ukk állomásig 46 híd és csőáteresz található, az Ukktól Bobáig terjedő szakaszon 20.
Biztosítóberendezés: A meglévő biztosítóberendezést 10-15 év elteltével cserélni kell, és teljesen fel kell váltani elektronikus biztosítóberendezéssel, aminek a várható élettartama 20-25 év lesz.
Jánosháza állomáson a biztosítóberendezés alkalmatlan a nagy teherforgalom kezelésére.
A biztosítóberendezést ki fogják cserélni.
3. Új vasútvonal
Pálya:
Az új állandó pálya kialakításához az új szakaszokon földterület megvásárlása szükséges.
A geotechnikai talajvizsgálatokat még nem végezték el - talajvizsgálatokra lesz szükség minden áthelyezett szakaszon. A pálya a jelenlegi 60-80 km/h-s tervezési sebesség helyett 100-120 km/h-s tervezési sebességet kell, hogy lehetővé tegyen. Tekintettel a hegyes terepviszonyokra - és így a meglévő pálya ív-viszonyaira - megegyezés született a Közlekedési Minisztériummal, hogy hogy a meglévő kis sugarat csak R = 609-650 m maximális sugárra változtassák.
A felépítmény hézagnélküli, 54-es rendszerű, betonaljakra telepített rendszer lesz. A maximális tengelyterhelés 225 KN lesz 64 szintbeli kereszteződés (útátjáró) található ezen a szakaszon: 34-et fénysorompóval fognak felszerelni, 20-at fél sorompóval látnak el, és 10 nem kap védelmet.
Az állomások peronjainak egy részét át kell építeni. Az állomásokhoz nem tartozik majd állomásépület, csak esőbeállók. Részletes leírás található a 17-20 mellékletben.
Műtárgyak:
A meglévő műtárgyakat fel kell újítani és meg kell erősíteni, hogy megfeleljenek az érvényes normáknak és szabványoknak.
4 új híd, 3 csőáteresz és 1 kereszthíd épül az új nyomvonalon.
22 általában 2 m-nél kisebb nyílású híd kerül felújításra (megerősítésre).
Biztosítóberendezés:
A meglévő D55 típusú biztosítóberendezést 5 állomásnál le kell kicserélni a Zalaszentiván, Pókaszepetk, Zalabér-Batyk, Ötvös, Jánosháza vonalon. A fénysorompók korszerűsítése is meg kell hogy történjen bizonyos mértékig.
IV. Deltavágány építése Bobánál
1. Bevezetés
A projekt egy új deltavágány megépítését jelenti, amely letér a Zalaegerszeg vonalról Székesfehérvár irányába Boba állomás előtt. A Marcal patak és a veszprémi csatorna keresztezi az új deltavágányt. Az új építkezéshez földterület megvásárlására van szükség. A részletes geotechnikai vizsgálatokat még nem végezték el, azonban készült egy szakértői felmérés helyszíni szemle alapján. Talajcserére lesz szükség különböző mélységben a pálya alatt tekintettel az altalaj szerves összetételére. Vízalatti kotrással történő talajcserét kell végezni. A talajcsere felső szinten a talajszintnél fél méterrel magasabb emelést jelent, a felhasznált tömörítőanyagot mélytömörítéses módszerrel kell tömöríteni. Egyes szakaszokon a talajt mintegy 4 és fél méter vastagságban kell kicserélni.
2. Új vasútvonal
Pálya:
A Zalaegerszeg-Boba vonalon a pálya 100-120 km/h tervezett sebességet tesz lehetővé. Az R=600 m ívsugár megfelel a zalaegerszegi vonalnak. A felépítmény hézagnélküli, 54-es rendszerű lesz, betonaljakon, 60 cm-es aljtávolsággal. A maximális tengelyterhelés 225 KN lesz.
Műtárgyak:
Az új pálya átszeli a kamondi kerülőárkot, ahol vasbeton műtárgyat építenek, 6 méter fesztávval.
A Marcal folyón történő áthaladáshoz 27,7 m egynyílású acélhíd építése szükséges. A deltavágány elhelyezkedése miatt át kell helyezni a karmondi bekötőútnak a Marcal folyón átkelő szakaszát. Ehhez egy megerősített 22 méteres nyílású, egynyílásos vasbeton hidat kell építeni.
Továbbá szükséges a Szabadbattyán-Szombathely vonalat átszelő csőáteresz bővítése.
V. A Hódos-államhatár-Bajánsenye-Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vonalszakasz villamosítása
A projekt 25 kV villamosítást tartalmaz, mely Bobától indul és szisztematikusan folytatódik egészen a szlovén határig. A magyar oldalon a villamosítás 25 kV, 50 Hz rendszerben történik. A közös szlovén-magyar határállomáson a szlovén 3000 V egyenáramú rendszert lehet csatlakoztatni, mikor a szlovén oldalt is villamosítják. Modern, többáramnemű villamos mozdonyokra lesz szükség, amelyek a különböző feszültségű rendszerekben egyaránt alkalmazhatók. A Boba-Budapest vonal villamosított. További villamosítást lehet kiépíteni szakaszonként a Boba-Zalaegerszeg és a Zalaegerszeg-Hódos vonalon. A villamosítás és a deltavágány megépítése után már nem lesz szükség mozdonycserére Boba állomáson.
VI. Az ETCS rendszer telepítése az államhatár-Bajánsenye-Zalalövő-Zalegerszeg-Boba vonalon
A különböző vasúti hálózatok összehangolásának szükségességét a transzeurópai vasúti hálózat (TEN) követeli meg. Ezt a célt nemcsak a tagállamoknak, hanem az Európai Unió partnereinek is meg kell valósítaniuk. Ebből kifolyólag szükséges az európai vasúti hálózatok egymással összefüggő működtetése egy kidolgozott közös stratégia alapján, amely megállapítja a szabványokat.
A projekthez tartozik a teljes ETCS (Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer) telepítése, azaz egy, az EU rendszerével összhangban levő vonatbefolyásoló rendszer, és egy UIC-kompatibilis rádiórendszer telepítése a szlovén határ és Boba közötti szakaszon.
Az európai rendszert három különböző szinten kell telepíteni. Az előzetes statisztikák alapján kiszámított teherforgalom és utasszám, valamint a vonatirányítók száma szerint az első szintű rendszer kiválasztása úgy történik, hogy lehetséges legyen az úgynevezett kitöltési információk megadása. Ez szabványosított, GSM-alapú vasúti rádióhálózatot, a GSM R-t használja, amikor lehetséges. Az 1. szintű kiépítettséggel rendelkező rendszer esetén balizokat kell alkalmazni (nem vezérelhetőket és a biztosítóberendezés vagy más pálya menti alrendszerek által vezérelt balizokat). A közeljövőben a nemzetközi mozdonyokat fel kell szerelni a rendszer fedélzeti részével. Hasonló szándék vezérli a szlovén vasúttársaságot is.

Végrehajtó Szervezet: a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium a MÁV-ra delegálja a feladatot egy, a Bizottság által jóváhagyandó Együttműködési Megállapodás alapján

A Magyar Kormány 2373/1999. (XII. 27.) Korm. határozata elrendeli a MÁV átfogó reformját. A határozat legfontosabb elemei:

- 2001 januárjáig független pályavasút társaságot hoznak létre,

- a kereskedelmi vasutak és a pályavasút társaság önálló fenntartásának és üzemeltetésének feltételeiről a 2001. évi költségvetés keretében gondoskodnak,

- 2000. december 31-ig a Kormány és a MÁV között új megállapodást kell aláírni,

- a Kormány fontolóra vette, hogy 2003-tól folytatódjék a kereskedelmi vasút felosztása személyszállító és teherforgalmi vasúti társaságokra.

A vasúthálózat legjövedelmezőbb részeinek folyamatos javítása által a Magyar Kormánynak lehetősége lesz életképesen szétválasztani az infrastruktúrát és a működtetést.

A Közlekedési és Vízügyi Minisztériumon belül a Segélykoordinációs és Finanszírozási Főosztály felel a nemzetközi szervezetek által támogatott projektek irányításáért. Ide tartoznak a a közlekedési és vízkezelési infrastruktúrát fejlesztő, EU támogatásból, valamint a más külföldi vagy IFI kölcsönökből finanszírozott projektek.

Emellett 1998-ban egy tapasztalt projekt megvalósító és koordinációs egység jött létre a MÁV keretei között, amely a PHARE program keretében támogatott, EIB és EBRD által finanszírozott szerződéseket irányítja.

7. Célkitűzések

A vasútvonal az V. Páneurópai vasúti folyosó főágának (a Velence-Trieszt/Koper-Ljubljana-Budapest-Ungvár-Lvov vonal) részét képezi, ugyanakkor csatlakozó vonal Magyarország és Szlovénia közötti újonnan kiépített vasútvonalhoz.

A projekt a Zalalövőtől Zalaegerszegen keresztül Bobáig húzódó vasútvonal átpítését és felújítását foglalja magába. Szintén a projekthez tartozik a vasútvonal villamosítása és az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer (ETCS) telepítése, ideértve a szlovén határ, Bajánsenye-Zalalövő közötti, jelenleg építés alatti szakasz villamosítását is. A villamosítás és az ETCS telepítése ezután kiterjed a szlovén határtól Bobáig.

A projekt fő célkitűzése a regionális és nemzetközi teher- és személyforgalom sebességének és kapacitásának javítása. A vasúti szakasznak nagy a jelentősége, mivel segítségével jobban kihasználhatók a 2000 decemberében átadott Bajánsenye-Zalalövő közötti új vonal előnyei.

A vasútvonal egyik fő célja a nemzetközi teherforgalom felgyorsítása, ideértve az export-, import- és tranzitszállítmányokat. A projekt révén javulni fog a vasúti szolgáltatások minősége az V. Páneurópai vasúti folyosó egyik vonalán.

A program általában teljesíti az AGC fő nemzetközi vasútvonalakról szóló megállapodásának célkitűzéseit, a helyi szabványoknak, követelményeknek és gazdasági megoldásoknak megfelelő módosításokkal.

Hozzájárulás a Csatlakozási Partnerség, valamint a jogharmonizációt célzó nemzeti program célkitűzéseinek megvalósulásához.

A projekt hozzájárul a csatlakozási megállapodás célkitűzéseinek megvalósulásához oly módon, hogy elősegíti a magyarországi közlekedési infrastruktúra integrációját az európai közlekedési hálózatba.

A projekt az V. Nemzetközi Vasúti Folyosó magyarországi része rehabilitációjának és korszerűsítésének általános keretébe illeszthető, és része Magyarország Nemzeti ISPA stratégiája közlekedési szektorral foglalkozó fejezetének.

Hozzájárulás az ország közlekedéspolitikájához

Négy, egyformán fontos Stratégiai Irányelv érvényesül a magyar közlekedési politikában:

- hozzájárulás az Európai Uniós integrációhoz,

- támogatás a szomszédos országokkal való együttműködés fejlesztése és az ország gördülékenyebb regionális fejlesztése terén,

- az emberi élet és a környezet védelme,

- hatékony, piackonform közlekedési szabályozás.

A vasúti hálózat tekintetében a következő prioritásoknak kell érvényesülniük:

1. a vasúti közlekedés sebességének növelése, a nagy forgalmú fővonalak elsődleges hálózatának rekonstrukciója,

2. egyes vasútvonalak villamosítása,

3. a vasúti kereszteződések biztonságának növelése,

4. a minőségszint növekedése,

5. a kombinált fuvarozás fejlesztése.

A projekt a 19 km hosszú egyvágányú, Szlovéniát Magyarországgal összekötő vasútvonal folyamatban levő építkezésének folytatása, beleértve a szlovéniai Hódos határállomást.

Ezidáig Magyarország volt Szlovénia egyetlen olyan szomszédja, amellyel nem volt közvetlen vasúti kapcsolata. Ezen túlmenően valamennyi közvetlen vasútvonal Olaszország, Ausztria és Horvátország irányában (Dobován keresztül) egy vagy két vágányú villamosított vonal, míg a Magyarországra Ormozon keresztül vezető pálya nem villamosított és egyvágányú. Ebből kifolyólag, stratégiai szempontból a Magyarországgal való közvetlen kapcsolat Szlovénia számára nem csak Magyarországgal jelent akadálytalan vasúti összeköttetést, hanem Komáromon és Győrön keresztül Szlovákiával, Budapesten keresztül pedig Dél-Lengyelországgal is. Ez a vasúti összeköttetés lehetővé teszi Szlovénia számára, hogy földrajzi helyzetét jobban ki tudja használni. Közvetlenebb kapcsolatot lehet ezáltal létesíteni Észak-Olaszország és Észak-Adria, illetve az észak-adriai kikötők, Triest és Koper, valamint a fejlődésben levő kelet-európai piacok, Magyarország, a Szlovák Köztársaság és Lengyelország között.

A projekt támogatja a Szlovénia és Magyarország közötti határon átnyúló fejlesztéseket más regionális fejlesztési projektekkel együtt, például az idegenforgalom területén is.

A Hodos és Zalalövő közötti vasútvonal jelenleg építés alatt áll, 2000. végén kerül átadásra és a 2001. év utolsó negyedében készül el teljesen. A projekt részben PHARE támogatással valósul meg. A Zalalövő és Zalaegerszeg közötti új szakasz jelen projekt keretei közötti építésének befejezéséig a Zalalövő és Zalaegerszeg közötti vasútvonal közlekedési sebességét ideiglenesen 40 km/h-ról 60 km/h-ra javítják, és kihasználják a Hodos és Zalalövő közötti új vasútvonal kapacitását. Ezt a projektet a magyar Közlekedési Minisztérium finanszírozza.

A projekt fő mutatói a következők:

- pálya rehabilitáció/átépítés/építés: elbontott/kicserélt pálya km; elbontott/elszállított anyag köbmétere

- felsővezeték építés: kicserélt vezeték km, telepített oszlopok száma

- biztosítóberendezés/irányítási rendszerek/elektromos hálózat: elvégzett munka becsült százalékaránya

- állomások átépítése: m vagy km elbontott/lefektetett pálya, nm épített peron, kicserélt kitérők száma stb.

A részletes táblázat még nem készült el. A becsült értékeket a következő táblázat tartalmazza:

Tétel Egység Mennyiség
Töltés m3 1 609,600
Vágás m3
Síncsere M
Síncsiszolás M
Vágánybontás M 76 778
Kitérő bontás egység 41
Kitérőépítés egység 46
Váltófűtés egység
Új 60 kg sín M
Új 54 kg sín M 156 436
Újrahasznált 54 kg sín M
Újrahasznált 48 kg sín M 7 850
Alj (LX) egység
Alj csere (LM) egység 136 870
Víztelenítés M
Út rekonstrukció M2
Zajvédő fal M 1 800

8. A munkálatok ütemterve

Munkálat Kezdési időpont Befejezés időpontja
Megvalósíthatósági tanulmány 2000. június
Költség/haszonelemzés 2000. május 2000. augusztus
Pénzügyi elemzés 2000. május 2000. augusztus
Környezetvédelmi hatástanulmány változó (lásd E. melléklet)
Tervezési tanulmányok változó
I. Új deltavágány építése Zalaegerszegnél (ISPA 2000)
Tender dokumentáció 2000. június 2000. szeptember vége
Földvásárlás 2000. június _ 2000. szeptember vége
Kivitelezés 2001. május 2002 vége
Üzemeltetési szakasz 2002 vége
II. Zalalövő-Zalaegerszeg közötti szakasz újjáépítése
Tender dokumentáció 2000. szeptember 2004 vége
Földvásárlás 2000. július 2004 vége
Kivitelezés 2001. szeptember 2007 vége
Üzemeltetési szakasz 2007 vége

9. Gazdasági és társadalmi költség-haszon elemzés

Belső megtérülési ráta IRR 6%
Nettó jelen érték NPV 129,7
Haszon/költség arány B/C 1,01

A haszon fő eleme az utazási időmegtakarításból, valamint az úthálózat és a működtetési, valamint a karbantartási kiadások csökkenéséből adódik. Emellett, a haszon egy másik összetevője az újbóli befektetési költségek megtakarítása a Budapest-Gyékényes vonalon.

Ezen gazdasági hasznokat a vasútvonal stratégiai fontosságával egy időben kell vizsgálni. A beruházás megteremti a vasútvonal folytonosságát az adott szakaszon, különösen a szlovén határ és Zalalövő közötti új és korszerű vonal megnyitása után. Ráadásul a beruházás kedvezően befolyásolhatja a délnyugat európai és az északkelet európai régiók közötti kereskedelem fejlődését. A gyorsabb és pontosabb fuvarozás mind a vasúti, mind pedig a közúti forgalom hasznára válik, mivel több választási lehetőség lesz, és csökken az utak zsúfoltsága is.

Az elemzés által azonosított főbb hasznokat, a hozzájuk tartozó értékekkel együtt a következő táblázat tartalmazza:

Haszon (pl. időmegtakarítás) Jelenérték (PV, 6% diszkontráta) % a teljes haszonhoz képest
Infrastruktúra karbantartási költségeinek csökkenéséből származó haszon 7,3 M EURÓ 6%
Üzemeltetési költségek csökkenéséből származó haszon 1,7 M EURÓ 1%
Magánidő megtakarítás 26 M EURÓ 20%
Közutak működtetési és karbantartási költségeinek megtakarításából származó haszon 26,6 M EURÓ 20%
Beruházási költségek megtakarításából származó haszon 60 M EURÓ 46%
Összesen 60,9 M EURÓ 100%

10. A pénzügyi elemzés fő elemei

A projekt a vasútvonal felhasználói által fizetett díjakból származó bevételeket teremt. Általában az áruszállításból származó bevételek fedezik a ráfordításokat, míg a személyszállításból származó bevételek nem elégségesek a költségek fedezésére. Ebből kifolyólag a személyforgalmat a magyar állam támogatja.

A pénzügyi megtérülési ráta az ISPA támogatás nélkül negatív, amennyiben 6%-os diszkonttal számolunk. A jelenlegi nettó érték -29,6 M EURÓ.

A pénzügyi megtérülési ráta kiszámítása a másik beruházási alternatíva figyelembevételével történt. Tekintettel a teljes beruházás 50%-os ISPA támogatására (áfa nélkül), jelen projekt pénzügyi megtérülési rátája 7%-os.

11. Környezetvédelmi hatástanulmány

Az I. és IV. projektek: - I. Új deltavágány építése Zalaegerszegnél és IV. Új deltavágány építése Bobánál - teljes körű környezetvédelmi hatástanulmányt (EIA) kell készíteni az EIA irányelv I. melléklete szerint.

Az I. projekt esetében az EIA folyamat lezárult, és a legtöbb szükséges dokumentum elkészült. A közvélemény meghallgatásának eredményeire vonatkozó információk hiányoznak.

A IV. projekt esetében hiányoznak a szükséges dokumentumok és a végső környezetvédelmi engedély. Amennyiben az eljárás később zárul le, a feltételes mód a javasolt PM-ben is tükröződik majd.

A II. és III. projekt: a vonal átépítésére és rehabilitációjára vonatkozik. Ezen esetekben az illetékes nemzeti környezetvédelmi hatóságnak vizsgálat alapján kell eldöntenie, hogy szükség van-e a környezetvédelmi hatástanulmányra vagy sem.

A jelentésekből kitűnik, hogy a III. projekt esetében (Zalaegerszeg-Boba) megtörtént a vizsgálat. Hiányoznak azonban az eljárás eredményei és a környezetvédelmi hatóság hivatalos állásfoglalása a környezetvédelmi hatástanulmány szükségességéről.

A II. projekt esetében nincs információ a vizsgálat eredményéről. Ugyanazon dokumentumokra van szükség itt is, mint a III. projekt esetében.

Az V. és VI. projekt: a villamosításra és az ETCS rendszerre vonatkozik. A környezetvédelmi hatóság, a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség véleményt nyilvánított, kijelentve, hogy a projektek nem veszélyeztetnek környezetvédelmi szempontból érzékeny területeket.

A környezetvédelmi tanulmányok és engedélyek jelenlegi állapotát a következő táblázat foglalja össze:

Szerződés száma, típusa és leírása Megjegyzések
I. Új deltavágány építése Zalaegerszegnél Előzetes EIA elkészült
ESA Nyilatkozat
II. Új vonalszakasz építése Zalalövő és Zalaegerszeg között Környezeti hatásvizsgálat elkészült
Környezeti engedély megvan
III. A Zalaegerszeg-Boba közötti vasúti szakasz átépítése és felújítása Környezeti vizsgálati tanulmány elkészült
ESA Nyilatkozat
IV. Új deltavágány építése Bobánál Előzetes EIA folyamatban
ESA Nyilatkozat
V. A Hodos-szlovén határ-Bajánsenye-Zalalövö-Zalaegerszeg-Boba szakasz villamosítása Nincs tervben környezeti vizsgálat
ESA Nyilatkozat
VI. ETCS rendszer telepítése az államhatár-Bajánsenye-Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vonalon. Nincs tervben környezeti vizsgálat
ESA Nyilatkozat

Az enyhítő intézkedések költségei: 8 980 000 EUR, a teljes költségek 5%-a.

12. Költségek és támogatás (euróban)

Összefoglaló táblázat a Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonalra

Tétel Elszámolható
költségek
A kérvényezés előtt
felmerült kiadások
Tervezési díjak 6 786 573
Földvásárlás
Helyszín előkészítés
Fő kivitelezési munkálatok 155 457 479
Berendezések, felszerelések 4 323 885
Műszaki támogatás
Ellenőrzés a kivitelezés során
Tartalék (5%) 7 608 636
Adók/közterhek
Egyéb (részletezve)
ÖSSZESEN 167 390 000 6 786 573

Az egyes alprojektekhez kapcsolódó jellemző költségvetéseket az alábbi táblázatok tartalmazzák. Az egyes alprojektek közötti költségátcsoportosítások abban az esetben lehetségesek, amennyiben a költségek elszámolhatók.

I. Új deltavágány építése Zalaegerszegnél (EUR)

Tétel Elszámolható
költségek
A kérvényezés előtt
felmerült kiadások
Tervezési díjak 620 155
Fő kivitelezési munkálatok 7 686 674
Berendezések és gépek
Tartalék
ÖSSZESEN 7 686 674 620 155

II. Új vonalszakasz építése Zalalövő és Zalaegerszeg között (EUR)

Tétel Elszámolható
költségek
A kérvényezés előtt
felmerült kiadások
Tervezési díjak 581 395
Fő kivitelezési munkálatok 59 292 659,7
Berendezések és gépek
Tartalék 3 120 666,3
ÖSSZESEN 62 413 326 581 395

III. A Zalaegerszeg-Boba közötti vasúti szakasz átépítése és felújítása (EUR)

Tétel Elszámolható
költségek
A kérvényezés előtt
felmerült kiadások
Tervezési díjak 3 232 798
Fő kivitelezési munkálatok 35 330 500
Tartalék 1 859 500
ÖSSZESEN 37 190 000 3 232 788

IV. Új deltavágány építése Bobánál (EUR)

Tétel Elszámolható
költségek
A kérvényezés előtt
felmerült kiadások
Tervezési díjak 477 064
Fő kivitelezési munkálatok 32 775 000
Tartalék 1 725 000
ÖSSZESEN 34 500 000 477 064

V. A Hodos-szlovén határ-Bajánsenye-Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba szakasz villamosítása (EUR)

Tétel Elszámolható
költségek
a kérvényezés előtt
felmerült kiadások
Tervezési díjak 1 316 363
Fő kivitelezési munkálatok 16 720 000
Tartalék 880 000
ÖSSZESEN 17 600 000 1 316 363

VI. ETCS rendszer telepítése az államhatár-Bajánsenye-Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vonalon (EUR)

Tétel Elszámolható
költségek
a kérvényezés előtt
felmerült kiadások
Tervezési díjak 558 798
Fő kivitelezési munkálatok 7 600 000
Tartalék 400 000
ÖSSZESEN 8 000 000 558 798
Teljes
költség
Magánszektor
közreműködés
Nem elszámolható
költségek
Elszámolható
költségek
ISPA
támogatás
Támogatási arány
%
174 176 573 6 786 573 167 390 000 83 695 000 50

13. Nemzetközi pénzintézetek hozzájárulása

A projekt társfinanszírozása az Európai Befektetési Bank (EIB) által

Előzetes megállapodás született az EIB-vel arra vonatkozóan, hogy a projekt költségeinek az ISPA által nem finanszírozott 50%-os részt az EIB és a magyar költségvetés forrásaiból fedezik, a teljes projektköltség 40%-át az EIB, 10%-át a Magyar Kormány finanszírozza. Az EIB már megfogalmazta a vonatkozó szándéknyilatkozatot, elkezdte a projekt értékelését, és jelenleg tárgyalásokat folytat a hitel feltételeiről a magyar hatóságokkal.

A folyosó párhuzamos társfinanszírozása

A Szlovénia és Zalalövő közötti vasútvonal átépítését (első fázis) a Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) kölcsönéből (61 355 026 EUR) és Phare támogatásból (10 000 000 EUR) finanszírozták. Ez a szakasz 2000 decemberében kerül átadásra.

14. A projekthez kapcsolódó különleges feltételek

Lásd a Pénzügyi Megállapodás 8. cikkét

15. Beszerzési terv

A munkálatok megvalósítása az I. sz. mellékletben található Beszerzési Tervnek megfelelően történik.

I.a. melléklet

Előzetes Beszerzési TervTender sz.


A Pályáztatandó munkák megnevezése
Szerződés
típusa
(kivitelezés,
szállítás,
szolgáltatás)

A tenderkiírás
tervezett
időpontja
(hónap)
Az adott
szerződéssel
kapcsolatos
számlák
térítésének
aránya
I. Új deltavágány építése Zalaegerszegnél 2000. december
II. Új vonalszakasz építése Zalalövő és Zalaegerszeg között 2001. április
III. A Zalaegerszeg-Boba közötti vasúti szakasz átépítése és felújítása 2004. szeptember
IV. Új deltavágány építése Bobánál 2001. szeptember
V. A Hodos-szlovén határ-Bajánsenye-Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba szakasz villamosítása 2004. szeptember
VI. ETCS rendszer telepítése az államhatár-Bajánsenye-Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vonalon. 2004. szeptember

A szerződések odaítéléséhez kapcsolódó konkrét feltételeket közzéteszik az Európai Közösségek Hivatalos Közlönyében és/vagy az Interneten.