Törvénytár


A kereséshez egy feltétel megadása is elegendő.

 

2022. évi XLVI. törvény

az 1222. évi Aranybulla jelentőségéről és az Aranybulla Napjáról * 

Mi, az Országgyűlés tagjai, azok, akik tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait,

- valljuk, hogy a történeti alkotmányunkban gyökerező önazonosságunk védelme az állam alapvető kötelessége,

- indokoltnak tartjuk, hogy az európai és a magyar alkotmányos jogfejlődés kiemelkedő dokumentumáról, az Aranybulláról, kibocsátásának 800. évfordulója alkalmából megemlékezzünk,

- elismerjük, hogy az Aranybulla eszmeisége bizonyos vonatkozásaiban a modern kori demokrácia eszmetörténeti előzményének tekinthető,

a következő törvényt alkotjuk:

1. § Az Országgyűlés az 1222. évi Aranybulla emlékét és a magyar nemzet szellemi öröksége részeként annak jelentőségét törvényben örökíti meg.

2. § Az Országgyűlés április 24. napját az Aranybulla Napjává nyilvánítja.

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.