Versenyjog

BLOG új hozzászólás

A hozzászólásokban leírtak kizárólag a szerző álláspontját türközik!


Dr. Kőmíves Attila: Visszaélés hatósági eljárással – nem versenyjogi kategória?

2010. május 5.

A versenyjogász számára sokszor nem a látványos bírságot kiszabó döntés a legérdekesebb, hanem az eljárást megszüntető. Így van ez a GVH honlapján nemrég közzétett Budapest Airport (BA) és földi kiszolgálást nyújtó vállalata, a Budapest Airport Handling (BAH) ellen erőfölénnyel visszaélés gyanúja miatt indult ügyben is (Vj-55/2006), amelyben a Versenytanácsnak (többek között) azt kellett megválaszolnia, hogy visszaélt-e erőfölényével a BA egy hatósági eljárás kezdeményezésével.

2003-ban a BAH-nak (amely akkor a BA leányvállalata volt) a Ferihegyi repülőtéren a földi kiszolgálási piacon 53%-os, a teherszállítási kiszolgálási piacon pedig 63%-os részesedése volt. Egy kormányrendelet azonban lehetővé tette a BA (mint a reptér üzemeltetője) számára, hogy kérje a Polgári Légiközlekedési Hatóságtól (PLH) a kiszolgáló vállalkozások számának korlátozását. A BA be is nyújtott egy ilyen kérelmet, ennek alapján pedig a PLH különböző szolgáltatáskategóriákban háromra, illetve ötre korlátozta azoknak a vállalkozásoknak a számát, amelyek földi kiszolgálási szolgáltatásokat nyújthatnak Ferihegyen.

Az ügyben látványos ellentét alakult ki a vizsgálók és a Versenytanács között abban, hogy ez a magatartás a Versenytörvény alapján a verseny korlátozásának minősül-e. A vizsgálók szerint:

A Budapest Airport repülőtér-üzemeltetőként a piacnyitás pillanatában kérte a földi kiszolgálási piac korlátozását Budapest Ferihegyen, amelyet a PLH „közreműködésével” zavarossá vált és tárgyilagos indoklást mellőző közigazgatási eljárás során 2006. áprilisában ért el, ekkor már ténylegesen megakadályozva egyes piaci szereplők hatékony megjelenését. A belépés mesterséges megnehezítése a vizsgálati jelentés szerint ugyanúgy a verseny korlátozásának minősül, mint az aktuálisan zajló piaci verseny korlátozása.” (lásd 73. pont)

Ezzel szemben a Versenytanács szerint:

A versenytanács az előbbi magatartás vonatkozásában úgy látja, hogy […] [az] nem piaci magatartás, így arra a Tpvt. hatálya nem terjed ki, ami már önmagában a versenyfelügyeleti eljárás megszüntetését eredményező körülmény. A versenytanács így ebben a vonatkozásban versenyfelügyeleti eljárást a Tpvt. 72. § (1) bekezdésének a) pontja szerint megszüntetette, mert az eljárás alá vont vizsgált magatartása nem piaci magatartás, így a BA e tekintetben törvénybe ütköző magatartás hiányában nem marasztalható el.” (lásd 90. pont)

A Versenytanács indokolásából úgy tűnik, hogy ez inkább egy elvi éllel tett kijelentés, mintsem pusztán az adott tényállásra vonatkozó következtetés. Ami annál is érdekesebb, mert a Bizottságról egyébként lehet tudni, hogy elvi éllel nem zárkózik el a hatósági eljárások során tanúsított magatartások versenyjogi értékelésétől – ami 2005-ben az AstraZeneca-nak egyébként 60 millió eurójába került (ld. AstraZeneca, http://ec.europa.eu/…37507/en.pdf). A Bizottság döntése jelenleg fellebbezés alatt van a Törvényszék előtt - ki tudja, lehet hogy a bíróság ugyanarra az álláspontra helyezkedik majd mint a Versenytanács...

Az eljárás során a GVH egyébként egyéb árazási jellegű visszaéléseket is vizsgált, de a Versenytanács kellő bizonyíték hiányában ezekre vonatkozóan is megszüntette az eljárást.

A döntés itt érhető el: http://www.gvh.hu/gvh/alpha?…
A hozzászóláshoz szükséges!


Az oldal tartalma nem minősül jogi tanácsadásnak.
Kérjük olvassa el a Jogi Fórum felhasználási feltételeit.