Versenyjog

BLOG új hozzászólás

A hozzászólásokban leírtak kizárólag a szerző álláspontját türközik!


Szilágyi Pál: Bizottság: ne hagyd el a régi papírokat...

2011. október 26.

Az Európai Bíróság 2011. október 25. napján megsemmisítette a védelemhez való jog megsértése miatt a Törvényszék ítéletét. Az ügy egészen az Európai Bizottság egy 1989-ben indított eljárásáig nyúlik vissza...

Az ügy (C-109/10. sz. ügy Solvay kontra Bizottság [EBHT 2011. 00000. o.]) lényege az alábbiak szerint foglalható össze. A 20 éve húzódó ügy során az Európai Bizottság elvesztette az iratok egy részét és azt sem tudta megmondani melyek vesztek el: egész részakták tűntek el, amelyek a Bizottság előtt folyó eljárás meghatározó jelentőségű iratait tartalmazhatták, és amelyek a fellebbező védekezése szempontjából relevánsak lehettek volna.

A Törvényszék (T-58/01. sz. ügy) a jelenlegi eljárásban vizsgált ítéletében kimondta, hogy „még ha a felperesnek nem is volt hozzáférése a vizsgálat iratai között található valamennyi irathoz, e körülmény nem akadályozta meg a Bizottság által a kifogásközlésben és a [vitatott] határozatban foglalt érdemi kifogásokra vonatkozó védekezésében”.

Az Európai Bíróság ezzel nem értett egyet és kifejtette, hogy a Törvényszék sem tudja mi van az eltűnt iratokban, feltételezéseken alapul az azok tartalmára vonatkozó közvetett következtetése ezért tévesen állapította meg, hogy a Bizottság nem sértette meg a védelemhez való jogot amikor
A hozzászóláshoz szükséges!


Az oldal tartalma nem minősül jogi tanácsadásnak.
Kérjük olvassa el a Jogi Fórum felhasználási feltételeit.