Versenyjog

BLOG új hozzászólás

A hozzászólásokban leírtak kizárólag a szerző álláspontját türközik!


Dr. Kőmíves Attila: Itt az első egyszerűsített fúziós határozat!

2012. október 26.

A GVH a héten tette közzé az első olyan egyszerűsített fúziós határozatát a Vj/048-9/2012 (IKR Agrár / IKR) ügyben, amely a Ket. 78. § (4) bekezdésének megfelelően született, és nem tartalmaz sem indokolást, sem pedig jogorvoslatról való tájékoztatást. Az adott ügyben az egyszerűsített határozat természetesen előnyös az ügyfélnek, hiszen hamarabb megkapja a fúziós engedélyt, és előnyös a hatóságnak is, hiszen a hosszú határozat szerkesztése helyett fontosabb ügyekre csoportosíthatja át az erőforrásokat. Ugyanakkor, ha az indokolás elhagyása miatt nyilvánosan nem elérhető a GVH álláspontja egy adott kérdésben, akkor az a későbbiekben, más tranzakciók tárgyalása során megnehezítheti a felek számára az előzetes versenyjogi elemzést, és aztán esetlegesen magát a fúziós eljárást is kiszámíthatatlanabbá és körülményesebbé teheti mind a felek, mind pedig a hatóság számára.

Ezzel a kockázattal természetesen a GVH is tisztában van, és vélhetően éppen ezek kiküszöbölése érdekében alakította ki az egyszerűsített határozatokkal kapcsolatos álláspontját, amelyet a Vj/024-012/2012 Boundelle / Corn Food / Kelet-Food 2000 ügyben rögzített. Eszerint:

53. … A Versenytanács azonban a jelen eljárásban – bár határozatában az összefonódás engedélyezésére irányuló kérelemnek helyt adott – nem látta indokoltnak az egyszerűsített döntés alkalmazását, tekintettel arra, hogy a jelen versenyfelügyeleti eljárásban olyan, a jogalkalmazás szempontjából lényeges körülményt … értékelt, amelynek nyilvános határozatában történő megjelenítéséhez álláspontja szerint méltányolandó közérdek fűződik.

54. Megjegyzi a Versenytanács, hogy az előzőeken túl a Ket. 72. §-a (4) bekezdésének a) pontja szerinti egyszerűsített döntés meghozatalát kizáró körülményként értékelhető, ha
(a) az ügyben a Ket. 44. §-a szerint szakhatósági közreműködés szükséges;
(b) az ügyben a Tpvt. 63. §-a (3) bekezdésének b) pontja alkalmazásának van helye [vagyis teljes körű eljárás esetében];
(c) az ügyben a Tpvt. 30. §-ának (3) bekezdése szerinti feltétel vagy kötelezettség előírására kerül sor;
(d) az ügyben a[z egyszerűsített- és teljes körű eljárásban engedélyezhető összefonódások megkülönböztetésének szempontjairól szóló] Közleménytől való eltérésre kerül sor;
(e) a kérelem késedelmesen került benyújtásra;
(f) a tranzakció összefonódáskénti minősülése nem egyértelmű (így különösen, de nem kizárólagosan a felek függetlensége, az irányítás jellege / ténye, irányítás tartóssága, a közös vállalkozás teljes funkcionalitása, a vállalkozásrész definíciója tekintetében);
(g) az ügyben az engedélykéréssel kapcsolatos egyes eljárási kérdések tisztázása szükséges (így különösen, de nem kizárólagosan az engedélykérési kötelezettség fennállása, a küszöbértékek számítása, a GVH joghatósága, az engedélykérés időpontja tekintetében);
(h) valamely egyéb okból a Versenytanács úgy értékeli, hogy a döntés indokainak megismerése mellett méltányolható közérdek szól (így például a közvélemény által kiemelten figyelemmel kísért ügy esetén, vagy ha a döntés az előzőekben nem említett körben a jogalkalmazás szempontjából fontos megállapítást tartalmaz).

Lényegében ugyanezt a kritériumrendszert tartalmazza az indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatást nem tartalmazó un. egyszerűsített döntés alkalmazhatóságával kapcsolatban a GVH által kiadott tájékoztató is (http://www.gvh.hu/…436E82EC.pdf).

Ha a fenti kritériumokat a GVH következetesen alkalmazza, akkor az számos kérdésben továbbra is biztosíthatja gyakorlatának átláthatóságát, ami elősegíti a gyorsabb és kiszámíthatóbb fúziós eljárásokat.

Ha a fenti felsorolást még ki lehetne egészíteni valamivel, akkor az talán a piacmeghatározásokra vonatkozó gyakorlat lehetne. A tranzakciók letárgyalása során a felek ugyanis annál pontosabb előzetes versenyjogi elemzést tudnak végezni, minél több és minél frissebb olyan határozat áll rendelkezésre, amely tartalmazza a GVH álláspontját a piacmeghatározással kapcsolatosan. Komplex ügyekben pedig mindez egyenesen kulcskérdés - ezért hasznos lehetne, ha a GVH olyan ügyekben is indokolással ellátott határozatot hozna, ahol valamilyen jelentősebb változás történik az adott iparágban korábban nyilvánosságot látott piacmeghatározásokhoz képest.

A határozat elérhető ezen a címen:
http://www.gvh.hu/gvh/alpha?…
A hozzászóláshoz szükséges!


Az oldal tartalma nem minősül jogi tanácsadásnak.
Kérjük olvassa el a Jogi Fórum felhasználási feltételeit.