Versenyjog

BLOG új hozzászólás

A hozzászólásokban leírtak kizárólag a szerző álláspontját türközik!


Dr. Kőmíves Attila: Lehet-e bojkottálni a versenytársat, ha illegálisan működik?

2013. február 13.

Lényegében ez volt az egyik fő kérdés az Európai Bíróság előtt a múlt héten eldöntött C-68/12 számú Protimonopolný úrad Slovenskej republiky v Slovenská sporiteľňa a.s. ügyben. Az EUB szerint azonban nem mentség a kartellezésre az, ha a versenytárs működése nem felel meg a jogszabályoknak – ugyanis a tagállami jogszabályok betartatása nem a vállalkozások feladata.

Az ügy a szlovák Legfelsőbb Bíróság előzetes döntéshozatalra irányuló kérelme nyomán került az EUB elé, a szlovák versenyhatóság egy határozatának bírósági felülvizsgálata során. Az alapügyben a szlovák versenyhatóság azért bírságolt meg három szlovák bankot, mert azok egymással egyeztetve felmondták a cseh Akcenta CZ, a.s. (Akcenta) folyószámla szerződéseit. Az Akcenta Csehországból nyújtott nem készpénzes pénzváltási szolgáltatásokat szlovák ügyfelek számára, és ehhez szüksége lett volna szlovák bankoknál vezetett folyószámlákra. Az eljárás alá vont szlovák bankok szintén nyújtottak nem készpénzes pénzváltási szolgáltatásokat, és így ebben a tekintetben az Akzenta versenytársai voltak.

A szlovák bankok védekezése többek között arra alapult, hogy az Akzenta nem rendelkezett megfelelő engedélyekkel a szlovák hatóságoktól ahhoz, hogy szlovák ügyfelek számára szolgáltatásokat nyújtson.

Az EUB azonban válaszul kimondta, hogy „a hatóságok, és nem a vállalkozások vagy vállalkozások társulásainak feladata a jogi szabályok betartásának biztosítása. Az Akcentának a … helyzete megkövetelt módon tanúsítja azt a körülményt, hogy a jogi rendelkezések alkalmazásához olyan összetett értékelést tehet szükségessé, amely nem e vállalkozások vagy magánvállalkozások társulásainak feladata.” (20. bek)

Ha ez nem lenne elég frappáns, az EUB az EUMSZ 101. cikk (3) bekezdésének kapcsán még azt is hozzátette, hogy a szóban forgó kartellmegállapodás nem felel meg a három további [101(3) cikkben] előírt feltételnek, és különösen a harmadiknak, amely szerint a megállapodás az érintett vállalkozásokra nem róhat olyan korlátozásokat, amelyek a EUMSZ 101. cikk (3) bekezdésében előírt első feltételben meghatározott célok eléréséhez nem nélkülözhetetlenek. Vagyis, még ha a kartellben részt vevő felek által hivatkozott cél az is lett volna, hogy az Akcentával betartassák a szlovák szabályozást, az utóbbiaknak – amint arra a jelen ítélet 20. pontjában emlékeztettünk – az a feladata, hogy panasszal forduljanak a hatáskörrel rendelkező hatóságokhoz, és nem az, hogy saját maguk zárják ki a versenytárs vállalkozást a piacról. (35. bek).

Az ítélet elérhető ezen a linken: http://curia.europa.eu/…document.jsf?…
A hozzászóláshoz szükséges!


Az oldal tartalma nem minősül jogi tanácsadásnak.
Kérjük olvassa el a Jogi Fórum felhasználási feltételeit.