A gyermekvállalás ösztönzését, az élve születések számának növelését célzó törvényjavaslatot nyújtott be Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere pénteken az Országgyűlésnek.

A parlament honlapján olvasható javaslat a gyermekvállalás és -nevelés, valamint a kisgyermekes szülők számára a munkaerőpiacra való visszatérés feltételeinek javítását célzó intézkedéseket vezet be. Ezek közé tartozik a gyermek gondozására, nevelésére tekintettel járó ellátások melletti munkavállalás feltételeinek kedvezőbbé tétele, több gyermek vállalása esetén az egyes gyermekek után járó ellátások párhuzamos folyósítása lehetőségének megteremtése, a felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok és pályakezdő diplomások gyermekgondozási díjra (gyed) való jogosultságának biztosítása, valamint a gyermekgondozási ellátások igénybevétele után ismét munkába állni szándékozó három- és többgyermekes szülők foglalkoztatása esetén igénybe vehető adókedvezmény időtartamának meghosszabbítása.

Az egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról szóló javaslat részletes indoklása szerint a többgyermekes családmodell vonzóbbá tétele, valamint a családok támogatása érdekében a gyermekgondozási ellátások folyósítása ideje alatt született újabb gyermek esetén a korábbi ellátás nem szűnik meg, hanem a jogosultsági idő teljes időtartama alatt továbbfolyósítják az összeget. Ez a módosítás az intézkedés hatályba lépését megelőzően született gyermekeket is érinti, ha 2014. január 1-jét követően a családban újabb gyermek születik.

A szülők a közös háztartásban élő gyermekeik jogán egyidejűleg több gyermekgondozási ellátásra is jogosultak lesznek, azzal a korlátozással, hogy a gyermekgondozási segély esetében legfeljebb két gyes együttes folyósítására van lehetőség.

A közös háztartásban élő gyermek jogán a gyermekgondozási ellátásokat a szülők választása szerint bármelyik szülő igénybe veheti, azzal a korlátozással, hogy egyidejűleg mindkét szülő nem vehet igénybe gyermekgondozási ellátást.

A javaslat kitér arra, hogy a jelenlegi szabályok szerint a gyed folyósítása mellett nem megengedett a munkavégzés. A gyes folyósítása idején a gyermek egyéves korát követően korlátozottan lehetséges a munkavégzés, legfeljebb heti 30 órában. A családok anyagi helyzetének, jövedelemszerzési lehetőségének javítása érdekében viszont indokoltnak látják a gyermekgondozási ellátások folyósítása melletti korlátlan munkavégzés engedélyezését. Ugyanakkor “a gyermek korai fejlődése zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátlan munkavállalás lehetősége csak a gyermek egy éves korát követően lesz nyitott”.

Ezen felül a javaslat a fiatalabb életkorban történő gyermekvállalás érdekében a gyed-re való jogosultságot kiterjeszti a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató, a jogosultsági feltételeknek megfelelő hallgatók részére. További kedvezmény, hogy a fentiekben felsorolt hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő egy éven belül szülő nő is jogosult lesz gyermekgondozási díjra.

A javaslatban szerepel az is, hogy 2014. január 1-jétől a nevelőszülői feladatok keresőtevékenységnek minősülnek, így a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultság szempontjából kizáró feltételt jelentene, de a módosítás lehetővé teszi, hogy a nevelőszülő a feladatait a terhességi-gyermekágyi segély folyósításának időtartama alatt is elláthassa.