Címke: társadalombiztosítás

Az üzemi baleset társadalombiztosítási megközelítése és a bírói gyakorlat

Az üzemi baleset társadalombiztosítási megközelítése és a bírói gyakorlat

A tanulmány a baleset fogalmának kifejtését követően az üzemi baleset és a foglalkozási megbetegedés eseteit veszi részletesen sorra, kitérve ezek kapcsán az irányadó bírói gyakorlatra. Arra keresi a választ, hogy mely szempontok mentén minősül a baleset üzemi balesetnek és mely esetekben kizárt annak megállapítása. A Szerző ismerteti az üzemi baleset felmerülése esetén annak jelentésére, kivizsgálására, nyilvántartására és végül megállapítására vonatkozó legfontosabb szabályokat. Végezetül a tanulmány kitér a 2021. évben feltárt üzemi balesetek/foglalkozási megbetegedések statisztikai adataira is. A Szerző bírósági titkár. Letöltés