A törvényjavaslat előkészítése körébe tartozó társadalmi-szociológiai követelmények teljesítése, illetve azok elmulasztása az Alaptörvény rendelkezéseivel nem hozható közvetlen összefüggésbe – szögezi le az Alkotmánybíróság II/1528/2023. számú, utólagos normakontrollt elutasító határozatában.

Az Alkotmánybíróság elutasította az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról szóló 12/2016. (IV. 29.) MvM rendelet 1. § (1) bekezdésa különleges jogrend idején kiadható jogszabály kivételével” fordulata alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló indítványt.

A rendelet sérelmezett szövegfordulata értelmében a különleges jogrend idején kiadható jogszabályok esete kivételt képez a Kormány által előterjesztendő Alaptörvény elfogadására vagy az Alaptörvény módosítására irányuló javaslat, törvényjavaslat, valamint kormányrendelet és miniszteri rendelet tervezetének előzetes és utólagos hatásvizsgálata alól.

Az indítványozók álláspontja szerint a támadott szövegfordulat sérti a jogbiztonság elvét, mert a hatásvizsgálati kötelezettség eltörlésén keresztül a közhatalom állampolgárok általi ellenőrzése ellehetetlenül, továbbá kizárja azt, hogy az állampolgárok közérdekű adatok megismeréséhez való jogukat gyakorolják a veszélyhelyzeti jogszabályok előzetes hatásvizsgálatai kapcsán.

Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy gyakorlata szerint a társadalmi egyeztetéssel kapcsolatban az állapítható meg, hogy a törvényalkotási eljárás ügydöntő, érdemi része a törvényjavaslat benyújtásával kezdődik, annak nem eleme a törvénytervezet elkészítése, és ugyanígy kívül esnek az előkészítés során lefolytatott egyeztetések és véleményezések. Hasonlóan:

hatástanulmány készítése nem alaptörvényi szabály.

Ennek az elmaradása feltehetően a törvény társadalmi hatékonyságára lehet káros hatással, d

közvetlen alaptörvény-ellenességhez csak az vezet, ha maga a törvény sérti az Alaptörvény valamely rendelkezését.

A törvényjavaslat előkészítése körébe tartozó társadalmi-szociológiai követelmények teljesítése, illetve azok elmulasztása az Alaptörvény rendelkezéseivel nem hozható közvetlen összefüggésbe. Az Alkotmánybíróság ezért az utólagos normakontroll-indítványt elutasította.