Címke: büntetőjog

A közszereplők és közhatalom-gyakorlók személyiségvédelme

A tanulmány a személyiségvédelem intézményrendszerét, szabályozásának fejlődését a közéleti szereplőnek minősülő személyek, valamint az állam működésében részt vevők szempontjából mutatja be. Az általános személyiségvédelem egy több jogágat érintő jogintézmény: az általánosság szintjén a polgári jog szabályozási rendszerébe tagozódott be, a személyiségi jogok egyes részjogosítványai ugyanakkor közvetlenül kapcsolódnak a büntetőjoghoz, valamint más jogintézményekhez képest a személyiségi jogok megsértése kapcsán a jogalkalmazás szintjén is gyakrabban kerülnek felszínre alkotmányos kérdések. Ugyanez a komplexitás a tanulmány középpontjában álló speciális személyi körre vonatkozó személyiségvédelmi rendelkezéseket is jellemzi. A Szerző a hazai szabályozás kialakulásához vezető út bemutatása során a külföldi, illetve nemzetközi jogi előzmények mellett a...

A kiskorúak sérelmére elkövetett élet elleni bűncselekmények bemutatása, különös tekintettel a kiskorú veszélyeztetése bűntettére és a családon belüli erőszak megjelenési formáira

A tanulmány a kiskorú személyek ellen elkövetett bűncselekményeket taglalja, kezdve a kiskorú veszélyeztetése bűntettével, melyet tényállási elemekre bontva mutat be, majd fő témakörként elemzi a családon belüli erőszak fogalmát, illetve annak megjelenési formáit. A gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények elterjedésével szükséges időről időre visszatérni ezen témára, hiszen a gyermekek képezik a társadalom alappillérét, ők alkotják a jövőt, ezért minden állampolgárnak érdeke a védelmük maradéktalan biztosítása. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

A fiatalkorú elleni büntetőeljárás

A fiatalkorúaknak tesi, szellemi és érzelmi fejlettségükre, a társadalmi helyzetükre és a családban betöltött szerepükre tekintettel olyan speciális szükségletei vannak, melyek kielégítése érdekében különleges védelemre és gondozásra szorulnak, kiváltképp, ha büntetőeljárás folyik ellenük. A fiatalkorú elleni büntetőeljárás, mint külön eljárás eme eltérő, különleges bánásmódot hivatott biztosítani a felnőttkorú terheltekkel szemben folytatott eljárás szabályaitól eltérő szabályok alkalmazásával. A tanulmány a hatályos büntetőeljárási törvény XCV. fejezetében szabályozott külön eljárás, a fiatalkorú elleni büntetőeljárás szabályait mutatja be részletesen, az eljárás specifikumaira helyezve a hangsúlyt. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

Állatkínzó állatorvosok? – Egy állatorvos-hallgató dolgozatának lehetséges büntetőjogi vetületei

Egy állatorvos-hallgató dolgozatában szereplő kutatás szerint 211 megkérdezett állatorvosból több mint 10% egészségügyi ok nélkül, pusztán tulajdonosi kérésre végez eutanáziát, holott az állatvédelmi törvény világosan fogalmaz: “Az állat életét elfogadható ok vagy körülmény nélkül kioltani nem szabad.” (Ávt. 11.§ (1) bek.) Még szakszerűen sem. A helyhiány, az anyagi nehézségek vagy más emberi tényezők nem számítanak elfogadható indoknak. Mi lehet a következménye annak, ha egy állatorvos egy talán tulajdonos, talán más jogi státuszban lévő személy kérésére elaltat a rendelőjében egy egyébként egészséges állatot? Büntetőjogi, közigazgatási jogi vagy etikai eljárás tárgya, ha valaki a nyílt utcán szíven döf előzetes kábítás nélkül egy...