Címke: büntetőjog

A győri pincérlány eltűnésének és halálának esete

A publikáció tárgya egy olyan bűntetőügy bemutatása, amelyben rendkívül szerteágazó és elhúzódó volt a nyomozás, rengeteg hibázási lehetőséggel, illetve az ügy – a bűncselekmény jellege okán – nagy médianyilvánosságot kapott. Egy fiatal lány, T. Eszter tűnt el, majd rövid időn belül megtalálták a holtestét egy folyó árterében, a magas fűben. A testén rengeteg sérülés volt, illetve a nyakán egy zsineg lógott, amellyel megfojtották. Az már az elején látható volt, hogy a lány sokat szenvedett a bántalmazások miatt, illetve a fulladása is elhúzódó lehetett. Ki lehet mondani azt, hogy kegyetlenül meggyilkolták, ahogy arról számos újság és internetes oldal is beszámolt. Ez...

Mesterséges intelligencia alkalmazhatósága az állatkínzások visszaszorítása érdekében – Előrejelezhető-e az állatkínzások elkövetőinek visszaesési mutatója algoritmus segítségével?

A hagyományos büntetőbíróság ítélkezése valószínűségeken alapszik, hiszen a múltbeli történést teljességében megismerni nem lehetséges. A jelenlegi ítéletek jogi nyelvről matematikai nyelvre való lefordítása azt jelenti, hogy – páldának okáért – a bemutatott bizonyítékok fényében 85%-nál nagyobb az esélye, hogy egy adott gyanúsított követte el az adott bűncselekményt. Az MI alkalmazása a büntetőjog területén választást is jelent: az emberi bíróság vagy a program valószínű igazságát fogadjuk-e el hitelesebbnek. A Magyarországon regisztrált állatkínzás bűncselekmények száma az ENYÜBS adatai szerint: 2013: 867, 2014: 801, 2015: 761, 2016: 547, 2017: 539, 2018: 545, 2019: 586, 2020: 700. Fontos megjegyezni, hogy az állatkínzás bűncsselekmény esetén...

A gyermekprostitúció jogi szabályozásának alakulása, megelőzésének irányvonalai

A tanulmány a gyermekkorúakkal, fiatalkorúakkal, mint a gyermekprostitúció áldozataival foglalkozik, kizárólag sértetti oldalon vizsgálva a tizennyolc év alattiakat. A témakört érintő magyar és a nemzetközi jogi szabályozást mutatja be, ismertetve egyrészt a gyermekprostitúciót érintő nemzetközi és uniós egyezmények legfontosabb rendelkezéseinek irányát, valamint azt, hogyan hatott a hazai szabályozásra a külföldi jogszabályok implementálása. Az írás ismerteti a hatályos Büntető Törvénykönyv rendelkezéseit, majd kitér a Szabálysértési törvényre, jogeseteken keresztül bemutatva a releváns bírói gyakorlatot. A tanulmány foglalkozik a prostitúció és a gyermekkereskedelem közti kapcsolat feltárásával, kiemelten fontosnak tartja ugyanis a gyermekek prostitúcióba való sodródása okainak feltárását. Bemutatja továbbá a megelőzéssel és a...

Az újszülöttek sérelmére elkövetett gyilkosságokról

Újszülöttek sérelmére elkövetett gyilkosságok

Mi indíthat egy anyát arra, hogy különös kegyetlenséggel megölje újszülött gyermekét? Mit kezd a jog ezzel a szörnyű bűncselekménnyel? Válaszokat keresünk, kitérve a szabályozás jogtörténeti előzményeire és a nyomozás sajátosságaira.

Márciustól az elítélt magatartásától is függ a fogvatartásának szigorúsága – Módosult a büntetés-végrehajtási kódex!

Enyhébb besorolás együttműködőbb raboknak!

Márciustól az elítélt magatartásától is függ a fogvatartásának szigorúsága. - Módosult a büntetés-végrehajtási kódex! Mostantól kreditalapú kategóriarendszer határozza meg a szabadságvesztés büntetések végrehajtási rendjét. De mit is jelent ez pontosan?