MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 43. szám
2024. április 9.

4/2024. (IV. 9.) MvM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2024. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról

15/2024. (IV. 9.) AM rendelet
Az egységes kérelemmel igényelhető egyes agrártámogatások eljárási szabályairól

16/2024. (IV. 9.) AM rendelet
A Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből nyújtott támogatások igénybevétele során alkalmazandó feltételekről

17/2024. (IV. 9.) AM rendelet
A Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből megvalósuló Agro-ökológiai Programhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

18/2024. (IV. 9.) AM rendelet
A Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből finanszírozott fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás, az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás, valamint a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

19/2024. (IV. 9.) AM rendelet
A Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

20/2024. (IV. 9.) AM rendelet
A Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből finanszírozott egyes támogatások igénybevételéhez kapcsolódó aktív mezőgazdasági termelői minőség követelményeiről

21/2024. (IV. 9.) AM rendelet
A Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv fiatal mezőgazdasági termelői támogatásáról

22/2024. (IV. 9.) AM rendelet
A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

23/2024. (IV. 9.) AM rendelet
A Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből finanszírozott intézkedésekkel összefüggő elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazott eljárásról

24/2024. (IV. 9.) AM rendelet
A Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások felhasználásának rendjéről szóló 54/2023. (IX. 13.) AM rendelet módosításáról

25/2024. (IV. 9.) AM rendelet
Egyes közvetlen támogatásokhoz kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról

3/2024. (IV. 9.) KTM rendelet
A közigazgatási és területfejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről

13/2024. (IV. 9.) NGM rendelet
A TritonLife Dialízis Center Kft. és a TritonLife Eszközkezelő Kft. tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 44. szám
2024. április 11.

80/2024. (IV. 11.) Korm. rendelet
Egyes mezőgazdasági termékek Magyarországra történő behozatalával kapcsolatos intézkedésekről

81/2024. (IV. 11.) Korm. rendelet
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

82/2024. (IV. 11.) Korm. rendelet
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról

3/2024. (IV. 11.) MEKH rendelet
A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról

19/2024. (IV. 11.) BM rendelet
Egyes, képzéssel összefüggő feladatok ellátása tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

6/2024. (IV. 11.) EM rendelet
A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról

4/2024. (IV. 11.) KTM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

8/2024. (IV. 11.) OGY határozat
Dr. Molnár Zsolt országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

80/2024. (IV. 11.) KE határozat
Államtitkár megbízatása megszűnése időpontjának megállapításáról és államtitkár kinevezéséről

1096/2024. (IV. 11.) Korm. határozat
A 2024 második és harmadik negyedévében a távhőkassza pozitív egyenlegének megőrzéséhez szükséges intézkedésekről

1097/2024. (IV. 11.) Korm. határozat
A Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv egyes pályázati felhívásainak meghirdetésére irányuló intézkedésről

1098/2024. (IV. 11.) Korm. határozat
A Közös Agrárpolitika pénzügyi alapjaiból és a nemzeti költségvetésből nyújtott állat- és területalapú, valamint beruházási típusú támogatások kifizetéséhez kapcsolódó eljárások gyorsításáról

1099/2024. (IV. 11.) Korm. határozat
Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók támogatásáról

1100/2024. (IV. 11.) Korm. határozat
A vízügyi igazgatási szervek egyes vízgazdálkodási feladatainak forrásbiztosításáról

1101/2024. (IV. 11.) Korm. határozat
A gázolaj jövedéki adójának visszaigénylésével kapcsolatos egyes intézkedésről

1102/2024. (IV. 11.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Rezsivédelmi Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

1103/2024. (IV. 11.) Korm. határozat
Az egyes turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1099/2020. (III. 12.) Korm. határozat módosításáról

1104/2024. (IV. 11.) Korm. határozat
A BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2024. évi működésének támogatásához szükséges forrás biztosításáról

1105/2024. (IV. 11.) Korm. határozat
A Veszprémi Főegyházmegye veszprémi vár területén található műemlékegyüttesei felújításának és fejlesztésének folytatásához szükséges többletforrás biztosításáról

1106/2024. (IV. 11.) Korm. határozat
A Contemporary Amperex Technology Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

1107/2024. (IV. 11.) Korm. határozat
Egyes állami vagyonelemek ingyenes tulajdonba adásáról

1108/2024. (IV. 11.) Korm. határozat
A GINOP-7.1.6-16-2017-00004 azonosító számú, “Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt támogatásának növeléséről

1109/2024. (IV. 11.) Korm. határozat
A Mária Út Európai Kulturális Útvonallá minősítésének és működésének a támogatásáról, valamint egy budapesti zarándokiroda elindításáról és támogatásáról

27/2024. (IV. 11.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Bangladesi Népi Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

28/2024. (IV. 11.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről

29/2024. (IV. 11.) ME határozat
A Nemzeti Információs Központ főigazgatójának felmentéséről és új főigazgató kinevezéséről